Notice: Undefined variable: _p in /home/isjdb/public_html/.includes/Page/get.php on line 371

Notice: Undefined variable: _p in /home/isjdb/public_html/.includes/Page/get.php on line 386

Notice: Undefined variable: _p in /home/isjdb/public_html/.includes/Page/get.php on line 401
Inspectoratul Scolar Dambovita
salvaticopiii ovid

Noutati

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.