Notice: Undefined variable: _p in /home/isjdb/public_html/.includes/Page/get.php on line 371

Notice: Undefined variable: _p in /home/isjdb/public_html/.includes/Page/get.php on line 386

Notice: Undefined variable: _p in /home/isjdb/public_html/.includes/Page/get.php on line 401
Inspectoratul Scolar Dambovita
salvaticopiii ovid

Noutati

Vă informăm că OMECS 5792/2015 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016, transmis spre publicare la Monitorul Oficial al României, este publicat pe site-ul MECS la secțiunea Resurse umane / Direcția Rețeaua Școlară Națională / Mișcarea personalului didactic / Documente specifice.

Centralizator 2016

Festivalul concurs regional ”Mugurii colindelor” 2015, se va desfășura în data de 18 decembrie 2015, la Centrul Cultural Aninoasa

Nota MECS nr. 2983/09.11.2015 - Precizari privind activitățile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017. Anexa 1 la Nota MECS nr. 2983/09.11.2015. Anexa 2 la Nota MECS nr. 2983/09.11.2015. Anexa 3 la Nota MECS nr. 2983/09.11.2015.

Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ pentru anul școlar 2016-2017, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5556/27.10.2015 - aici

  • Rezultatele finale (promovat/nepromovat/respins), în ordine alfabetică, în urma soluționării contestațiilor depuse la  concursul de selecție a cadrelor didactice, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional, SESIUNEA 2015, SERIA 2

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.