salvaticopiii ovid

Noutati

Votați proiectele câștigătoare la nivelul județului Dâmbovița, în competiția națională a activităților desfășurate în cadrul săptămânii proiectelor extrașcolare 2016: http://sae.edu.ro/2016/votare/votes/index/category:0/county:DB

9 mai

Data: 09 mai 2016

În evoluţia milenară a poporului român, evenimentele de la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, precum şi Ziua Europei se înscriu ca momente glorioase ale luptei  pentru libertate, unitate şi independenţă. Sărbătorirea zilei de 9 Mai reprezintă pentru noi - profesori și elevi, prilej de îndreptare a gândurilor pline de recunoştinţă către generaţiile de luptători pentru devenirea poporului român. În virtutea acestui moment de rezonanță istorică, ne propunem să-i învățăm pe copiii noștri să prețuiască trecutul, să-și manifeste interesul pentru valorile istoriei și să-și exerseze demersurile civice democratice.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.