salvaticopiii ovid

Noutati

Data de 2 decembrie 2016 a fost stabilită de Guvernul României ca zi liberă în sectorul public. 
În consecință, vă solicităm să întreprindeți toate măsurile care se impun pentru parcurgerea integrală a programei școlare, cu respectarea orelor planificate pentru data de 2 decembrie 2016, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2016-2017.
 

Rezultate concurs directori înainte de contestații

Contestațiile la proba de interviu se depun la secretariatul I.S.J. Dâmbovița după următorul program:

21 și 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8,00-16,30

23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8,00-12,00

În situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației.

Nu se pot contesta punctajele obținute de alți candidați.

Cerere contestație model

Tragerea la sorți a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor are loc miercuri, 23 noiembrie, la sediul ISJ Dâmbovița, ora 16.00.

Noutăți - Proiectul R.O.S.E.

Data: 04 noiembrie 2016

Toate informațiile referitoare la implementarea PROIECTULUI PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR  - ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT - R.O.S.E. - se pot obține accesând site-ul proiectului.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.