salvaticopiii ovid

Noutati

Lista experti_seria_a_10-a.pdf

Notă: Candidații care nu se regăsesc pe lista de mai sus au dosarele respinse de către evaluatori.  Pentru detalii click aici

Rezultate finale TITULARIZARE 2016

Data: 03 august 2016

Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar - NOTELE FINALE la examenul scris din 20 Iulie 2016

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.