salvaticopiii ovid

Noutati

Comunicate de presa

Purtător de cuvânt : Inspector școlar Valentin Stancu

                            tel: 0730072016

Raport Evaluare Națională 2016

Raport Bacalaureat 2016- sesiunea iunie-iulie

25.08.2016 - Noi proiecte ERASMUS+ în județul Dâmbovița

ERASMUS+ este programul Comisiei Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. În viziunea Strategiei 2020 - educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socio-economice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

În anul școlar 2015-2016, în unitățile de învățământ din județul Dâmbovița s-au derulat 34 de proiecte Erasmus+ în 16 unități de învățământ, 23 dintre acestea fiind parteneriate strategice (Acțiunea Cheie 2) și 11 proiecte de mobilități școlare în scop de formare continuă (Acțiunea Cheie 1).

Tematica proiectelor este foarte diversă și adresată atât elevilor cât și profesorilor cuprinzând activități de formare de competențe TIC, de deprindere a unor metode noi de predare etc, precum și activități de tip ”job shadowing”/stagii de observare pentru profesori sau stagii de practică pentru elevi în instituții gazdă din alte state europene.

În luna august Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a publicat lista proiectelor aprobate spre finanțare, care au fost propuse la termenele din februarie și martie 2016 în cadrul Apelului 2016 al Programului Erasmus+.

Pentru Acțiunea-cheie 1 (KA1), care sprijină mobilitatea cursanților (elevilor) și a personalului și oferă oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară, au fost aprobate cinci proiecte, două dintre acestea pentru profesori (cursuri de formare pe baza nevoilor identificate de școală):

1. Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești,  proiectul ”Teaching today, meeting the future”

2. Colegiul Național "Constantin Cantacuzino" Târgoviște, proiectul ”Improving teaching process by innovative methods and parents collaboration”,

și trei dintre acestea pentru elevi (stagii de practică VET):

1.Colegiul Național "Constantin Cantacuzino" Târgoviște, proiectul ”Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică”

2. Liceul Tehnologic Petrol Moreni, proiectul”Mobilitatea transnațională a elevilor din Liceul Tehnologic PETROL Moreni pentru formare profesională țn domeniul protecției mediului”

3. Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Târgoviște, proiectul”Perfecționarea tehnicilor de nursing în cardiologie pentru elevi la standarde europene”.

Pentru Acțiunea-cheie 2 (KA2)– cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, care sprijină parteneriatele strategice transnaționale ce urmăresc să dezvolte inițiative și promovează inovarea, schimbul de experiență și knowhow între diferite tipuri de organizații implicate în educație, formare și tineret sau în alte domenii relevante, din județul Dâmbovița au fost aprobate 11 proiecte în care sunt implicate IȘJ Dâmbovița, CCD Dâmbovița și 12 instituții școlare.

Lista proiectelor de parteneriat între școli care se vor derula începând cu septembrie -octombrie 2016 este următoarea:

Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” Târgoviște

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

Casa Corpului Didactic Dâmbovița

Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște

Școala Gimnazială ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa

Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Gură de Aur” Târgoviște

Gradinița cu Program Prelungit ”Rază de Soare” Târgoviște

Gradinița cu Program Prelungit ”Rază de Soare” Târgoviște

Colegiul Național ”Ienachiță Văcărescu” Târgoviște

Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște

Școala Gimnazială Nucet

Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești

Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești

Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni

Este de remarcat faptul că anul acesta câteva unități școlare au propus mai multe proiecte care au primit finanțare, cum ar fi: Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești (trei proiecte), Gradinița cu Program Prelungit ”Rază de Soare” Târgoviște (două proiecte), Colegiul Național "Constantin Cantacuzino" Târgoviște (două proiecte).

Cele 16 proiecte finanțate prin Programul Erasmus+ aprobate în 2016 se vor adăuga celor 21 de proiecte aflate deja în derulare, astfel încât la nivelul județului Dâmbovița se vor implementa în anul școlar 2016-2017 în total 37 de proiecte. Lista este încă deschisă, deoarece rezultatele evaluării pentru proiectele de parteneriat strategic Erasmus+  nu s-au anunțat în toate țările europene participante la program.

Inspectori proiecte educaționale IȘJ Dâmbovița:

Prof. Groza Cristina

Prof. Stancu Valentin


04.12.2015 - Proiectul ROSE,cel mai mare proiect al Băncii Mondiale în Europa și Asia Centrală în domeniul educației


La invitația Ministrului educației naționale, Adrian Curaj, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, reprezentată de inspectorul școlar general Sorin Ion și de inspectorul general adjunct Gabriela Istrate, a participat joi, 3 decembrie 2015 la Conferința de lansare a Proiectului privind Învățământul Secundar din România, la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, București. Proiectul este implementat de Guvernul României și finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de  Banca Mondială. Principalul său obiectiv vizează creșterea șanselor elevilor de liceu de a trece cu succes în învățământul terțiar, oferirea de sprijin în abordarea atât a factorilor academici, cât și a factorilor personali ce conduc la abandonul școlar al elevilor sau al studenților prin: activități remediale, tutorat, consiliere, activități extracurriculare, activități de practică, programe de tip școală de vară și centre de învățare. S-au avut în vedere motivele pentru care elevii abandonează liceul sau nu reușesc să ia bacalaureatul: de natură pedagogică, de natură financiară sau de natură personală. Beneficiari vor fi 1.160 de licee, 300 de facultăți și 1,6 milioane elevi și studenți din România.

Astăzi vor sosi la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița reprezentanții Băncii Mondiale: Elisabeta Capannelli – Country Manager for Romania, World Bank,  Janssen Teixeira – Task Team Leader/Senior Education Specialist, World Bank, Claudia Maria Costin – Senior Director, Education Global Practice, World Bank, însoțiți de doamna Liliana Preoteasa - Director, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru a culege informații despre unitățile de învățământ   care ar putea îndeplini criteriile de eligibilitate ale Proiectului ROSE – cel mai mare proiect al Băncii Mondiale în Europa și Asia Centrală în domeniul educației.  Pentru început a fost propus Liceul ”Voievodul Mircea” din Târgoviște, ținând cont de faptul că această instituție de învățământ și-a propus creșterea ratei de absolvire, creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat și îmbunătățirea performanțelor elevilor prin creșterea ratei de tranziție/retenție în sistemul de învățământ superior.01.12.2015 - Seminar de informare și formare privind Sistemul European de Credit pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) în contextul programului ERASMUS+, al Comisiei Europene

 

În perioada 2-4 decembrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița găzduiește la Târgoviște seminarul de informare și formare privind Sistemul European de Credit pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) în contextul programului Erasmus+.

”Sistemul european de credit pentru educație și formare profesională (ECVET) este un cadru care facilitează transferul, recunoașterea și acumularea rezultatelor învățării persoanelor care doresc să obțină o calificare și poate fi folosit în cadrul proiectelor finanțate prin programul Erasmus+” a declarat Olivia Jidveian, angajat al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), Agenție afiliată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Scopul seminarului este să dezvolte competențe de proiectare și planificare a unui proiect strategic sau de mobilitate în cadrul programului Erasmus+, folosind și sistemul european de credit, pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ din județul nostru.  Termenele de depunere a aplicațiilor sunt  stabilite pentru primul trimestru al anului 2016.  

Participanții sunt 40 cadre didactice și manageri din instituțiile de învățământ din județul nostru, selectați în urma unui proces ce s-a desfășurat în perioada anterioară.

În urma cursului participanții vor fi capabili să analizeze nevoile instituțiilor în care lucrează, să-și identifice eventuali parteneri europeni și să scrie proiecte pentru echipe de profesori din școli în vederea rezolvării unor probleme cu care se confruntă.

Programul Erasmus+ se desfășoară în perioada 2014-2020, fiind finanțat de Comisia Europeană, iar Apelul la propuneri de proiecte a fost lansat de curand, la mijlocul lunii octombrie.

La acest moment județul Dâmbovița se situează pe unul din primele locuri în ierarhia județelor țării privind numărul de cereri de finanțare/proiecte depuse și aprobate de ANPCDEFP         prin programul Erasmus+.

Tematica proiectelor este foarte diversă și adresată atât elevilor cât și profesorilor cuprinzând activități de formare de competențe TIC sau competențe de comunicare în limbi străine, de deprindere a unor metode noi de predare etc, precum și activități de tip ”job shadowing”/stagii de observare pentru profesori sau stagii de practică pentru elevi în instituții gazdă din alte state europene.

      

Inspectori școlari pentru proiecte educaționale și programe europene,

prof. Cristina Groza și prof. Valentin Stancu – ISJ Dâmbovița

 

 

19.11.2015 - Un învățământ mai bun cu profesori mai buni