salvaticopiii ovid

Noutati

Concurs directori 2016

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Rezultate concurs directori înainte de contestații

Contestațiile la proba de interviu se depun la secretariatul I.S.J. Dâmbovița după următorul program:

21 și 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8,00-16,30

23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8,00-12,00

În situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației.

Nu se pot contesta punctajele obținute de alți candidați.

Cerere contestație model

Tragerea la sorți a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor are loc miercuri, 23 noiembrie, la sediul ISJ Dâmbovița, ora 16.00.


Rezultatele probei scrise
Modele de itemi pentru proba scrisă

Rezultatele evaluării dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct- după aprobările Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Lista candidaților admiși

Planurile de dezvoltare instituțională ale școlilor din județul Dâmbovița
Norme de aplicare a fișei de evaluare a curriculum-ului vitae
Procedură de înscriere electronică a candidaților
Ordin comun 3177/147/2015 privind modelul certificatului medical
Anunț privind organizarea concursului
Lista funcțiilor de director/director adjunct vacante în județul Dâmbovița
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016
Bibliografie de concurs
Lista documentelor necesare înscrierii la concurs
Fisele  postului particularizate pe tipuri de unitati

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție