salvaticopiii ovid

Noutati

Gradații merit, sesiunea 2017

Sesiunea 2017

OMENCS-6161/2016-Metolodogia de acordare a gradatiei de merit.pdf

Sesiunea 2016- arhivă documente:

Tabel nominal cuprinzand punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița din data de 17.05.2016

Fișele de evaluare pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control:

Fișele de evaluare pentru personalul didactic auxiliar:

Numărul de locuri repartizate pe posturi și discipline aprobat de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar

Procedura operațională privind acordarea gradației de merit

Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5557/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție