salvaticopiii ovid

Noutati

- Managementul Resurselor Umane - NOUTATI / ETAPE DE MOBILITATE

 MRU-Legislație  

 MRU-Noutăți 

 MRU-Liste posturi 

 MRU-Formulare/Cereri 

 MRU-Concursuri 

 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 

15.09.2020 - Anunț Ședință de repartizare 17.09.2020

 • În conformitate cu art. 105 din Metodologia - cadru, aprobată prin OMEC 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, comsia de mobilitate organizată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă, pe posturi / catedre apărute prin suplimentare posturi, renunțare la post sau detașări cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.
 • Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru, respectiv art. 90, 94, 96, 102 și 103.
 • Ședința de repartizare va avea loc joi, 17.09.2020, începând cu ora 13:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

10.09.2020 - Ședință de repartizare pe posturi / catedre organizată în data de 11.09.2020

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 11.09.2020

În atenția candidaților rămași nerepartizați sau cu norma incompletă!

Comisia de mobilitate organizată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în conformitate cu art. 105 din Metodologia - cadru, organizează vineri, 11.09.2020, începând cu ora 8:30, o ședință de repartizare pe posturi / catedre nou apărute sau la care candidații repartizați nu s-au prezentat.

Ierarhizarea candidaților, se realizează întocmai cu prevederile Metodologiei - cadru (art. 90).

În cursul zilei de astăzi, 10.09.2020, va fi publicată lista posturilor / catedrelor / orelor disponibile. 

07.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre rămase neocupate, din data de 08.09.2020

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate pe posturi / catedre rămase neocupate, din data de 08.09.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 09:00.

04.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre rămase neocupate, din data de 07.09.2020

Ședința de repartizare prin DETAȘARE LA CERERE - CADRE DIDACTICE TITULARIZATE ÎN 2020, pe posturi / catedre rămase neocupate, din data de 07.09.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 12:00.

03.09.2020 - Punctaj detașare la cerere, titulari începând cu data de 01.09.2020

Lista cu punctajele cadrelor didactice titulare de la 01.09.2020 insrise la detasare la cerere

03.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 04.09.2020

Ședința din data de 04.09.2020, pentru repartizare pe posturi / catedre rămase neocupate în ședința din data de 03.09.2020 sau nou apărute,  se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, conform prevederilor 102 alin. (1) si (2) și art. 103 alin. (1) si (2) din Metodologia - cadru aprobată prin OMEC 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

 • 9:00 - 10:00 candidați cu note obținute la concursurile naționale
 • 10:00 - candidați declarați promovați la concursul județean, ulterior candidați declarați promovați la testarea județeană

02.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 03.09.2020

Ședința din data de 03.09.2020, pentru repartizare pe posturi / catedre rămase neocupate în ședința din data de 02.09.2020 sau nou apărute,  se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 11:00, conform prevederilor art. 94 alin. (7) din metodologie.

01.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 02.09.2020, conform prevederilor art. 94 alin. (7) din metodologie.

Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 02.09.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 13:00.

26.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 27.08.2020

Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 27.08.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 09:30, conform graficului de mai jos, în ordinea descrisă de art. 90 din Metodologia - cadru.

25.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din 26-28.08.2020

Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 26.08.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, pentru repartizarea pe posturi în specialitatea în care candidații au participat la concursurile naționale DIN 2020, 2019, 2018, 2017, PE DISCIPLINE, conform graficului de mai jos, în ordinea descrisă de art. 90 din Metodologia - cadru.

Ședința din data de 27.08.2020, se va desfășura pentru repartizarea pe altă specializare față de cea pentru care candidații au susținut concurs național în anii 2020, 2019, 2018, 2017, conform unui grafic ce va fi publicat după ședința de repartizare din data de 26.08.2020, întocmai cu orele / posturile / catedrele rămase neocupate. În continuarea ședinței, conform art. 90 din Metodologia - cadru, vor fi repartizați candidații cu note/medii minimum 7, obținute la concursurile naționale din 2016, 2015 și 2014.

24.08.2020 - Repartizarea conform art. 61 și 85 din Metodologia - cadru, a cadrelor didactice rămase nerepartizate, din data de 25.08.2020

Repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 si 85 din metodologie, care au rămas nerepartizate, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în data de 25.08.2020, începând cu ora 13:00.

23.08.2020 - Ședința de repartizare pentru detașare la cerere în baza punctajului, din data de 24.08.2020

Ședința de repartizare prin detașare la cerere prin concurs specific (în baza punctajului), se va desfășura luni, 24.08.2020, începând cu ora 14:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

19.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 20.08.2020

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor, sesiunea 2020, care au obținut minimum nota 7 și a cadrelor didactice titulare care solicită detașare în baza notei obținute la același concurs!

18.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre, din data de 19.08.2020, se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița, începând cu ora 9:00, conform graficului publicat la adresa : http://www.isj-db.ro/static/files/--MRU 2020/SEDINTE VARA/Sedinte de repartizare - August 2020

16.08.2020 - Participarea pentru repartizare în județul Dâmbovița la ședințele din august - septembrie 2020, candidați din alte județe

Cerere repartizare in judetul DAMBOVITA - sedinte august - septembrie 2020

 • Înscrierile se fac în data de 17.08.2020
 • Candidatii care au sustinut proba scrisa în cadrul concursului national, sesiunea 2020, depun, la inspectoratul scolar unde doresc sa fie repartizati, în perioada prevazuta în Calendar, o cerere însotita de copii ale actelor de studii si grade didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului. La inspectoratele scolare se înregistreaza si cererile candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la concursurile nationale din 2019, 2018, 2017 (minimum 5 atât la proba scrisa, cât si la proba practica sau inspectia la clasa), respectiv cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursurile nationale din 2016, 2015, 2014 si care solicita repartizarea pe perioada determinata în baza acestor rezultate. Pot fi repartizati în baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile nationale din perioada 2014-2019 candidatii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa în cadrul urmatoarelor concursuri nationale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).
 • Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur judet sau numai în municipiul Bucuresti. Datele din fisa de înscriere a candidatilor sunt introduse în sistemul informatic.

10.08.2020 - Ședințele de repartizare pe posturi/catedre - AUGUST 2020

Anunț în atenția candidaților la ședințele de repartizare / etapele de mobilitate!

NOTE :

 1. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.
 2. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă.
 3. Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.
 4. Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din perioada 2014-2019 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).
 5. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice /catedre în anul şcolar 2020-2021.
 6. In mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere prin concurs specific, soluționarea reducerii de activitate, angajare pe perioadă determinată în baza notelor obținute la concursurile din 2014 - 2019 sau prelungirea duratei contractului individual de muncă, mai pot depune în data de 17.08.2020 .
 7. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică, pentru departajare, prevederile art. 63 alin.(1) şi (2) din Metodologie.

Ședințele de repartizare se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște.

Lista_cu_punctajele_cadrelor_didactice_inscrise_la_etapa_de_Detaare_la_cerere_prin_concurs_specific

Anunt_depunere_documente_mobilitate_-_perioada_18-29_Iunie_2020

Anunț privind depunerea documentelor pentru mobilitatea personalului didactic în ziua de 15.06.2020

Depunerea documentelor pentru mobilitatea personalului didactic, în ziua de 15.06.2020, de către candidați sau de către conducerile unităților de învățământ, se va face la sediul Casei Corpului Didactic Dâmbovița, unde vor fi prezenți reprezentanții departamentului resurse umane din cadrul I.Ș.J. Dâmbovița.

ETAPA 11 : PRELUNGIRE C.I.M.

Precizări privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021, cf. art. 61 și 85 din Metodologia - cadru : Precizari_prelungire_CIM

ETAPA 10 : PRETRANSFER LA CERERE / SCHIMB DE POSTURI

Programarea ședinței de repartizare pentru etapa de pretransfer, completare de catedră și restrânegere de activitate nesoluționate, din 11-15 iunie 2020

Lista_cu_punctajele_și_datele_cadrelor_didactice_titulare_inscrise_la_etapa_de_PRETRANSFER_LA_CERERE_-_2020

Noi formulare de înscriere la etapele de Pretransfer la cerere / Modificare repartizare angajat viabilitate post și Detașare în interesul învățământului

ETAPA 9 : MODIFICARE C.I.M. 

Lista_finala_- modificarea_duratei_contractului_individual_de_munca_pe_durata_de_viabilitate_a_postului-catedrei

*Pentru candidații înscriși la definitivat, sesiunea 2020, deciziile de repartizare se vor emite după promovarea examenului.

ETAPA 8 : RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

Graficul_sedintei_de_repartizare_pentru_soluionarea_restrangerii_de_activitate_din_data_de_27.05.2020

Lista_cu_punctajele_cadrelor_didactice_care_solicit_soluionarea_restrangerii_de_activitate

Lista_cadrelor_didactice_titulare_care_intra_in_restrangere_de_activitate_incepand_01.09.2020

Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de comisia de mobilitate a IȘJ Dâmbovița la data de 05.03.2020

ETAPA 7 : Completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar

Anunt_inspectii_speciale_la_clasa_-_probe_practice 

ETAPA : 6._Pensionabili_si_Mentinere_in_activiatate_pest_65_de_ani.zip

Lista_finala_Mentinere_in_activitate_peste_65_de_ani_-_An_scolar_2020-2021

ETAPA : 5._Lista_finala_a_cadrelor_didactice_prevazute_la_art._48_alin.2_din_Metodologie_pentru_care_se_acorda_transferul.pdf

Anunt_inspectii_speciale_la_clasa_-_probe_practice pentru etapele premergatoare constituirii proiectului de incadrare

ETAPA : 4._Decizii_Angajati_viabilitate_post.zip

ETAPA : 3._Intregire_norma_didactica.zip

Lista finală privind întregirea normei didactice, validată în Consiliul de administrația al I.Ș.J. Dâmbovița din 06.02.2020

ETAPA : 2._Revizuire_Decizii_titulari.zip

ETAPA : 1._Verificare_Pregatire_psihopedagogica.zip

Programare_intalniri_instruire pentru intocmirea Proiectului de incadrare 

 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 04.03.2020

Comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 04.03.2020, începând cu orele 14:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă după etapele din Calendarul de mobilitate, Anexă la OMEN 5460/2018, în concordanță cu prevederile art. 105 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, anexă la același ordin.

Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.

Notă : În situația în care până la data ședinței mai apar și alte posturi / catedre, acestea vor fi adăugate în cadrul acestui anunț.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_04.03.2020

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 22.01.2020

Comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 22.01.2020, începând cu orele 9:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă după etapele din Calendarul de mobilitate, Anexă la OMEN 5460/2018, în concordanță cu prevederile art. 105 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, anexă la același ordin.

Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.

Notă : În situația în care până la data ședinței mai apar și alte posturi / catedre, acestea vor fi adăugate în cadrul acestui anunț.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_22.01.2020

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 10.01.2020

Comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 10.01.2020, începând cu orele 9:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă după etapele din Calendarul de mobilitate, Anexă la OMEN 5460/2018, în concordanță cu prevederile art. 105 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, anexă la același ordin.

Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.

Notă : În situația în care până la data ședinței mai apar și alte posturi / catedre, acestea vor fi adăugate în cadrul acestui anunț.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_10.01.2020

 

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 31.12.2019

Comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 31.12.2019, începând cu orele 9:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate.

Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_31.12.2019

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 29.11.2019

Comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 29.11.2019, începând cu orele 9:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă după etapele din Calendarul de mobilitate, Anexă la OMEN 5460/2018, în concordanță cu prevederile art. 105 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, anexă la același ordin.

Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.

Notă : În situația în care până la data ședinței mai apar și alte posturi / catedre, acestea vor fi adăugate în cadrul acestui anunț.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_29.11.2019

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 11.11.2019

Comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 11.11.2019, începând cu orele 13:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă după etapele din Calendarul de mobilitate, Anexă la OMEN 5460/2018, în concordanță cu prevederile art. 105 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, anexă la același ordin.

Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_11.11.2019

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 30.10.2019

Comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 30.10.2019, începând cu orele 13:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă după etapele din Calendarul de mobilitate, Anexă la OMEN 5460/2018, în concordanță cu prevederile art. 105 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, anexă la același ordin.
Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.
Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_30.10.2019

 

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 25.09.2019

Comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 25.09.2019, începând cu orele 13:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă după etapele din Calendarul de mobilitate, Anexă la OMEN 5460/2018, în concordanță cu prevederile art. 105 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, anexă la același ordin.

Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_25.09.2019

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă, după etapele din Calendarul de mobilitate, din data de 25.09.2019

Comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița, organizează în data de 17.09.2019, începând cu orele 14:00, o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate sau cu catedra incompletă după etapele din Calendarul de mobilitate, Anexă la OMEN 5460/2018, în concordanță cu prevederile art. 105 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, anexă la același ordin.

Ședința se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_17.09.2019

ANUNȚ!

Ședința de repartizare se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita, în sala de ședințe, începând cu ora 9:00.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.

 • Graficul ședinței :
 • 1 - repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Metodologie
 • 2 - ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) si (2) din Metodologie

 

Ședința de repartizare pe posturi/catedre, din data de 30.08.2019

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapele de repartizare !

Ședința de repartizare se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita, în sala de ședințe, începând cu ora 9:30.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.

Graficul ședinței :

 • a) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;*
 • b) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie.*

 * Conținutul articolelor mai sus menționate, poate fi consultat pe site-ul www.isj-db.ro, la link-ul de mai jos sau la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Art._94,_96_și_90_din_Metodologia_de_mobilitate_2019-2020_-_OMEN_5460-2018

 

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapele de repartizare din 22-23.08.2019 și 26-27.08.2019!

Ședințele de repartizare se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita, în sala de ședințe, începând cu ora 9:30.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.

Graficul ședințelor :

22.08.2019

 • repartizare pentru completare de catedră și restrângere de activitate nesoluționate în etapele anterioare
 • detasare la cerere, prin continuitate (în baza notelor obținute la concursurile naționale anterioare)
 • detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor obținute la concursul național, sesiunea 2019
 • repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca cf. art. 61 si 85 din Metodologie

23.08.2019

 • detasare la cerere prin concurs specific, in ordinea descrescatoare a punctajelor

26.08.2019

 • repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, conform art. 61 si 85 din Metodologie

26-27.08.2019

 

ETAPA DE PRETRANSFER

ANUNȚ!

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer!

Ședința de repartizare pentru prretransfer consimțit între unități și pretrasfer prin schimb de posturi, se va desfășura în data de 20.05.2019, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Dâmbovița.

Lista_cu_punctajele_cadrelor_didactice_inscrise_la_etapa_de_pretransfer_consimit_intre_unitile_de_invatamant_2019

Anunt inspectii speciale la clasa - probe practice Pretransfer

Dosarele pentru etapa de pretransfer consimtit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere,  respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimțământului scris se depun la sediul I.Ș.J. Dâmbovița, în perioada 6 – 9 mai 2019, între orele 9:30 și 16:30.

OMEN 3886 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 - 2020

ETAPA DE RESTRANGERE DE ACTIVITATE

În atenția cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate!

Ședința de repartizare pentru soluționarera restrângerii de activitate, va avea loc în data de 27.03.2019, începând cu ora 09:00, la sediul IȘJ Dâmbovița.

Cadrele didactice vor avea asupra lor cărtile / buletinele de identitate.

Rezultate_inspectii_speciale_la_clasa_restrangere_de_activitate_2019

Lista_cu_punctajele_cadrelor_didactice_care_solicita_soltionarea_restrangerii_de_activitate

Anunt_inspectii_speciale_la_clasa_-_restrangere_de_activitate

Lista_cadrelor_didactice_care_intră_în_restrangere_de_activitate începând cu data de 1 septembrie 2019

Condițiile specifice de ocupare a posturilor vacante la etapele de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer consimțit, avizate de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar : Conditii_Specifice_ocupare_posturi_RA - Pretransfer_Avizate

ETAPA DE COMPLETARE DE CATEDRA

Anunt_inspectii_speciale_la_clasa_-_probe_practice_completare_de_catedra

ETAPA DE MENTINERE IN ACTIVITATE DUPA VARSTA STANDARD DE PENSIONARE

Lista_finala_a_cadrelor_didactice_mentinute_in_activitate_-_An_scolar_2019-2020

 

 

___________An școlar 2018 - 2019__________


În data de 07.03.2019, ora 9, la sediul IȘJ Dâmbovița, va avea loc o ședină de repartizare pe posturi / catedre rămase libere pentru anul școlar 2018-2019.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_07.03.2019

ANUNȚ ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE  17.01.2019, ora 9:30

Joi, 17.01.2019, începând cu ora 9:30, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița, va avea loc o ședință de repartizare pe posturi / catedre rezervate, apărute după ultima ședință de repartizare.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_17.01.2019

ANUNȚ ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE  14.12.2018, ora 9:00

În atenția cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu normă incompletă!

Miercuri, 14.12.2018, începând cu ora 9:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița, va avea loc o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu norma incompletă pe posturi / catedre rezervate, apărute după ultima ședință de repartizare.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_14.12.2018

ANUNȚ ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE  24.10.2018, ora 11:00

În atenția cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu normă incompletă!

Miercuri, 24 Octombrie 2018, începând cu ora 11:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița, va avea loc o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu norma incompletă pe posturi / catedre rezervate, apărute după ultima ședință de repartizare.

Lista_posturilor_pentru_sedinta_de_repartizare_din_data_de_24.10.2018

ANUNȚ ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE - 13.09.2018, ora 10:00

În atenția cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu normă incompletă!

Mâine, 13 Septembrie 2018, începând cu ora 10:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița, va avea loc o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu norma incompletă pe posturi / catedre rămase nerepartizate sau apărute după ultima ședință de repartizare.

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 13.09.2018

ANUNȚ ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE - 06.09.2018, ora 9:00

În atenția cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu normă incompletă!

Mâine, 06 Septembrie 2018, începând cu ora 9:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița, va avea loc o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu norma incompletă pe posturi / catedre rămase nerepartizate sau apărute după ultima ședință de repartizare.

Graficul_sedintelor_de_repartizare_din_29, 30 și 31_august_2018

Graficul sedintelor de repartizare din 21,22,23 și 24 august 2018

Loc de desfășurare :

Liceului De Arte ”Bălașa Doamna” din Târgoviște

ADRESA : Strada locotenent Popescu Pârvan, Nr. 60

ANUNȚ! - ETAPA DE PRETRANSFER

Ședința de PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, din data de 27.07.2018, se va desfășura la amfiteatrul LICEULUI DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” din TÂRGOVIȘTE, Strada locotenent Popescu Pârvan, Nr. 60, începând cu ora 9:00. 

ANUNȚ!

Ședința de repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza ART. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, va avea loc în data de 16.04.2018, începând cu ora 9:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița.

ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Conditii specifice pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitati

ANUNȚ! Ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, se va desfășura în data de 27.03.2018, începând cu ora 09:00, la sediul inspectoratului școlar.

Rezultate inspectii speciale la clasa - probe practice la ETAPA DE RESTRANGERE DE ACTIVITATE

Corectie la Lista cu punctajele cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate

Lista cu punctajele cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate începând cu 01.09.2018

Anunt inspectii speciale la clasa / probe practice pentru etapa de restrangere de activitate

Conditii de ocupare posturi care necesita Avizul liceului pedagogic

Lista cadrelor didactice titulare care intra in restrangere de activitate incepand cu 1.09.2018

Conditii specifice pentru etapele de transfer pentru restrangere de activitate / pretransfer consimtit intre unitati

- Etapa de transfer pentru restrângere de activitate

Depunerea dosarelor de înscriere la etapa de transfer pentru restrângere de activitate se face la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovițaîn perioada 6 - 8.03.2018, între orele 8:30 și 16:00 iar în data de 09.03.2018, între orele 8:30 și 12:00.

  * Se vor utiliza dosare de carton.

** Cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate pe catedre constituite şi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare, susţin inspecții speciale la clasă / probe practice la disciplinele solicitate în perioada 7-19.03.2018.

 

Depunerea dosarelor la unitățile de învățământ pentru obținerea acordurilor / acordurilor de principiu, se va face în perioada 14 - 19 martie 2018.

ANUNȚ !

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, se va desfășura în data de 05.03.2018, începând cu ora 13:00, la sediul inspectoratului școlar.

- Formulare pentru inscrierea la etapa de completare de catedra la nivel ISJ

 

 

_______An școlar 2017 - 2018_______


Graficul privind desfasurarea ședințelor de repartizare / etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru luna AUGUST 2017

ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE: Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de DETAȘARE LA CERERE pentru anul școlar 2017-2018

ANUNȚ!

Dosarele de înscriere la etapele prevăzute în Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018, anexă la Metodologia-cadru aprobată prin OMENCȘ 5739/2016, din perioada 16-22 mai 2017, privind:

- continuitate la detaşare și detaşarea la cerere;

- prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 și 85 din Metodologie;

- inscrierea candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011,

se vor depune la LICEUL VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE (Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște).

                  PROGRAM INSCRIERI :

                  16.05.2017 - 10:00 - 16:00

      17,18,19,22.05.2017 - 09:00 - 16:00

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : MARTI, 09.05.2017, ORA 14:00, pentru cadrele didactice nerepartizate / angajate pe perioada determinata pentru în scolar 2016-2017
LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
ETAPA DE REPARTIZARE CONFORM ART. 253 DIN LEGEA 1/2011 
ANUNȚ! Ședința pentru Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare se va desfășura în data de 09.05.2017, începând cu ora 9:00 în sala de ședințe a I.S.J. Dâmbovița.
ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, avizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița - CLIK AICI

Anunț! Postul cu codul 2502 (5 ore, GEOGRAFIE, LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE) este constituit din ore de frecvență redusă și în consecință, nu poate fi solicitat la etapa de pretransfer.
ETAPA DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

ANUNȚ ȘEDINȚĂ RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
Ședința de soluționare a restrângerii de activitate va avea loc în data de 22.03.2017, începând cu ora 9:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița
 • Condiții specifice avizate de comisia județeană de mobilitate pentru etapele de restrângere de activitate și pretransfer. AICI

Lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE SI INCOMPLETE LA DATA DE 02.03.2017 pentru Anul scolar 2017-2018

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : LUNI, 13.03.2017, ORA 14:00, pentru cadrele didactice nerepartizate / angajate pe perioada determinata afectate de intoarcerea titularilor la post in anul scolar 2016-2017

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE

ȘEDINȚA DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice va avea loc in data de 28.02.2017 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița începând cu ora 9:00.

Anunt!

       Proba practică pentru completările şi întregirile de normă didactică cu ore de Informatică și Tehnologia informației se organizează LUNI, 27.02.2017, la LICEUL TEORETIC "ION HELIADE RĂDULESCU" TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 12.00, în conformitate cu METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016

Ședinţe publice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2016-2017

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : JOI, 05.01.2017, ORA 13:00
LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Cadrele didactice angajate pe perioada determinata afectate de modificarile incadrarilor, ca urmare a revenirii titularilor la post/catedra, vor participa la sedinta publica de repartizare din data de 05.01.2017, ora 13.
ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : VINERI, 11.11.2016, ORA 10:00
LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

 

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : MIERCURI, 05.10.2016, ORA 10:00
LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

ANUNȚ !

 

________ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017_________

 

_________ANUL ȘCOLAR 2015 - 2016________


 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție