salvaticopiii ovid

Noutati

Anunț privind modalitatea de depunere/transmitere a contestațiilor la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2021

Candidații din județul Dâmbovița, depun/transmit contestatiile la proba scrisa la/către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, utilizând tipizatul pus la dispoziție mai jos sau la sediul instituției, după cum urmează :

  • a) în data de 27 iulie 2021 contestațiile se depun în scris, până la ora 21:00;
  • b) în data de 28 iulie 2021 contestațiile se depun în scris, până la ora 12:00.
  • *Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin împuternicit, acesta din urma prezentând procura notarială în original. La contestație se atașează copie a actului de identitate.
  • **Contestația la proba scrisă poate fi transmisă și prin poșta electronică, scanată, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , situatie în care candidatul atașează la contestatia transmisa si cartea/buletinul de identitate.
  • ***Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

Tipizat contestatii concurs ocupare posturi 2021

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție