salvaticopiii ovid

Noutati

DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU ETAPELE DE MOBILITATE DIN PERIOADA 16-22 MAI 2017

Dosarele de înscriere la etapele prevăzute în Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018, anexă la Metodologia-cadru aprobată prin OMENCȘ 5739/2016, din perioada 16-22 mai 2017, privind:
continuitate la detaşare și detaşarea la cerere;
prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 și 85 din Metodologie;
- inscrierea candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011,
se vor depune la LICEUL VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE (Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște).
                  PROGRAM INSCRIERI :
                16.05.2017 - 10:00 - 16:00
17,18,19,22.05.2017 - 09:00 - 16:00

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție