salvaticopiii ovid

Noutati

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2021, cf. Art. 86, Alin. (13) din Metodologia-cadru de mobilitate, aprobată prin OMEC 5991/2020

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție