salvaticopiii ovid

Noutati

Înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ

Înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut proba scrisă, conform literei k), punctul 12, din Calendarul de mobilitate, anexă la Metodologia-cadru de mobilitate, se face în zilele de 6 și 7 august 2020, astfel :

  • (i) depunerea/transmiterea cererilor de către candidaţi la inspectoratele școlare din județele/municipiul București în care aceştia doresc repartizarea;
  • (ii) transmiterea informării, în scris, de către candidaţi, la inspectoratele școlare din județele/municipiul București în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt judeţ;

* Informarea către ISJ Dâmbovița, se va face după primirea confirmării / înregistrării cererii în județul în care doriți să participați, prin prezentarea numărului de înregistrare al acesteia.

TIPIZATE :

Documentele se pot transmite și la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro,  situație în care se va transmite obligatoriu, actul de identitate scanat (BI/CI).

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție