salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut proba scrisă, conform literei k), punctul 12, din Calendarul de mobilitate, anexă la Metodologia-cadru de mobilitate, se face în zilele de 6 și 7 august 2020, astfel :

  • (i) depunerea/transmiterea cererilor de către candidaţi la inspectoratele școlare din județele/municipiul București în care aceştia doresc repartizarea;
  • (ii) transmiterea informării, în scris, de către candidaţi, la inspectoratele școlare din județele/municipiul București în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt judeţ;

* Informarea către ISJ Dâmbovița, se va face după primirea confirmării / înregistrării cererii în județul în care doriți să participați, prin prezentarea numărului de înregistrare al acesteia.

TIPIZATE :

Documentele se pot transmite și la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro,  situație în care se va transmite obligatoriu, actul de identitate scanat (BI/CI).

Depunerea eventualelor contestații se face la sediul ISJ Dâmbovița, în perioada 6-12 august 2020, sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail isjdb@isj-db.ro, situație în care candidatul anexează și cartea de identitate scanată.

Contestatiile la proba scrisa se depun/transmit la/către inspectoratele scolare, după cum urmează :

  • a) în data de 4 august 2020, contestațiile se depun/transmit până la ora 21:00;
  • b) în data de 5 august 2020, contestațiile se depun/transmit până la ora 12:00.

*Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin împuternicit, acesta din urma prezentând procura notariala în original.

**Contestatia la proba scrisa poate fi transmisa si prin posta electronica, scanată, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , situatie în care candidatul anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate.

***Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

TIPIZAT CONTESTAȚIE : Cerere contestatii concurs ocupare posturi 2020

 

CENTRUL NR. 1: LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE CIORĂNESCU" TÂRGOVIȘTE Strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgoviște
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 235, Târgoviște
CENTRUL NR. 3: LICEUL TEORETIC "PETRU CERCEL" TÂRGOVIȘTE Strada Pârvan Popescu, NR. 94, Târgoviște
CENTRUL NR. 4: COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 223,  Târgoviște

Verificați, în prealabil, la care centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : ARONDAREA DISCIPLINELOR PE CENTRE DE CONCURS

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

 

  • Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate, pasaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau a cartea de alegător, pentru verificarea identității.
  • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI PÂNĂ LA ORA 8.15.
  • LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 9.00, durata de redactare a lucrărilor fiind de 4 (patru) ore.
  • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
  • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.

*Ora de începere a concursului și ora limită de acces în sălile de examen, au fost modificate prin adresa M.E.C. nr. 32445/24.07.2020, având în vedere contextul epidemiologic actual.

Concursul de ocupare a posturilor, din data de 29.07.2020, se va susține în următoarele centre de concurs :

Centrul de concurs Adresa
CENTRUL NR. 1: LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE CIORĂNESCU" TÂRGOVIȘTE Strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgoviște
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 235, Târgoviște
CENTRUL NR. 3: LICEUL TEORETIC "PETRU CERCEL" TÂRGOVIȘTE Strada Pârvan Popescu, NR. 94, Târgoviște
CENTRUL NR. 4: COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 223, Târgoviște

Verificați, în prealabil, la care centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : ARONDAREA DISCIPLINELOR PE CENTRE DE CONCURS

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție