salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

În atenția candidaților la etapele de modalitate !

După fiecare etapă de repartizare pe posturi didactice / catedre, Ministerul Educației actualizează toate repartizările pe site-ul public. Candidații pot vizualiza dacă au primit un post / catedră, direct pe site-ul național, la adresa :

http://titularizare.edu.ro/2021/ 

În atenția cadrelor didactice titulare, care solicită completarea normei didactice sau detașare și a candidaților înscriși pentru repartizare pe perioadă determinată, în baza notelor/mediilor obținute la concursurile naționale, sesiunile 2021 - 2015 !

Ședințele de repartizare pe posturi didactice/catedre, organizate la nivelul județului Dâmbovița, conform prevederilor Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, conform anunțurilor de mai jos.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție