salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Anunțuri, informații utile, documente/tipizate, legislația pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, se pot descărca de pe pagina dedicată a site-ului I.Ș.J. Dâmbovița, la adresa :

      http://www.isj-db.ro/concurs-national-judetean-unitate-pentru-ocuparea-posturilor-didactice

ANUNȚ!

Ședința de repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza ART. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, va avea loc în data de 16.04.2018, începând cu ora 9:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție