salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 02.09.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 13:00, conform prevederilor art. 94 alin. (7) din metodologie.

PROBA SCRISĂ / INTERVIUL 

  • Proba scrisă și interviul vor avea loc în data de 01.09.2020, la LICEUL DE ARTE “BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE, situat la adresa: Strada Locotenent Pârvan Popescu, nr. 60, Târgoviște.
  • Candidații trebuie să aibă asupra lor buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau cartea de alegător, pentru verificarea identității.
  • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL ORAR 7.30 - 8.15. LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 9.00.
  • Durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore pentru concursul județean, respectiv 3 (trei) ore pentru testarea județeană. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
  • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.
  • Contestațiile se transmit exclusiv on-line, pe adresa de e-mail: titularizare@isj-db.ro, în data de 02.09.2020, până la ora 16:00. Confirmarea primirii și înregistrării contestației se va face prin răspuns la mesajul transmis.

Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 27.08.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 09:30, conform graficului de mai jos, în ordinea descrisă de art. 90 din Metodologia - cadru.

Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 26.08.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, pentru repartizarea pe posturi în specialitatea în care candidații au participat la concursurile naționale DIN 2020, 2019, 2018, 2017, PE DISCIPLINE, conform graficului de mai jos, în ordinea descrisă de art. 90 din Metodologia - cadru.

Ședința din data de 27.08.2020, se va desfășura pentru repartizarea pe altă specializare față de cea pentru care candidații au susținut concurs național în anii 2020, 2019, 2018, 2017, conform unui grafic ce va fi publicat după ședința de repartizare din data de 26.08.2020, întocmai cu orele / posturile / catedrele rămase neocupate. În continuarea ședinței, conform art. 90 din Metodologia - cadru, vor fi repartizați candidații cu note/medii minimum 7, obținute la concursurile naționale din 2016, 2015 și 2014.

Repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 si 85 din metodologie, care au rămas nerepartizate, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în data de 25.08.2020, începând cu ora 13:00.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție