salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Depunerea documentelor pentru mobilitatea personalului didactic, în ziua de 15.06.2020, de către candidați sau de către conducerile unităților de învățământ, se va face la sediul Casei Corpului Didactic Dâmbovița, unde vor fi prezenți reprezentanții departamentului resurse umane din cadrul I.Ș.J. Dâmbovița.

 

Educația are nevoie de repere. Să facem din memoria domnului Mihai Iugulescu un reper al educației dâmbovițene!

Profesor de chimie apreciat de mii de elevi și părinți, inspector școlar cu viziune și profesionalism, coleg, prieten și un om demn, cu valori nezdruncinate și înțelepciunea unui adevărat dascăl.   

Echipa Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița este alături de familia îndurerată și transmite, cu respect, regretul pierderii marcate de decesul remarcabilului Om, Mihai Iugulescu!

Odihnească-se în pace!

 

  • Perioada de depunere a dosarelor de înscriere - 18-29 iunie
  • Centrul de înscriere - Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Cererea-tip care poate fi descărcată accesând linkul http://www.isj-db.ro/static/files/--MRU_2020/TIT_2020/Cerere_de_inscriere_la_concursul_national_de_ocupare_a_posturilor_2020.pdf.

Candidatii care au depus dosare de înscriere la concursul national în ultimii 3 ani depun pentru înscrierea la concursul national, sesiunea 2020, la centrul de înscriere următoarele:

  • Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original, emisă de către un cabinet/medic de medicina muncii
  • Cazier judiciar, în original și copie
  • Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală în original și copie
  • Documente documente în completarea celor depuse în anii anteriori, daca este cazul.
  • Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2010 – 31.08.2020 (dacă este cazul).

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție