salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Concursul și testarea organizate le nivelul județului se vor susține în data de 04.09.2019, la sediul LICEULUI DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE, situat la adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu 60, Târgoviște.

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-9.00

 •     Accesul acestora se face în baza actului de identitate : buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
 •      Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 •      Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţăCandidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi avand asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanta ori transmitand soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice alta tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.
 •      Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Candidații înscriși la testarea județeană, după desfășurarea probei scrise, vor susține proba de interviu.

Probele practice din data de 03.09.2019, se vor desfășura după cum urmează :

 • INFORMATICA - LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 9:00
 • NAI, VIOLONCEL - LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 9:00
 • ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) - COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 10:00
 • HANDBAL - CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 13:00

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapele de repartizare !

Ședința de repartizare se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita, în sala de ședințe, începând cu ora 9:30.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.

Graficul ședinței :

 • a) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;*
 • b) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie.*

 * Conținutul articolelor mai sus menționate, poate fi consultat pe site-ul www.isj-db.ro, la link-ul de mai jos sau la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Art._94,_96_și_90_din_Metodologia_de_mobilitate_2019-2020_-_OMEN_5460-2018

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapele de repartizare din 22-23.08.2019 și 26-27.08.2019!

Ședințele de repartizare se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita, în sala de ședințe, începând cu ora 9:30.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.

Graficul ședințelor :

22.08.2019

 • repartizare pentru completare de catedră și restrângere de activitate nesoluționate în etapele anterioare
 • detasare la cerere, prin continuitate (în baza notelor obținute la concursurile naționale anterioare)
 • detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor obținute la concursul național, sesiunea 2019
 • repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca cf. art. 61 si 85 din Metodologie

23.08.2019

 • detasare la cerere prin concurs specific, in ordinea descrescatoare a punctajelor

26.08.2019

 • repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, conform art. 61 si 85 din Metodologie

26-27.08.2019

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție