salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

În atenția candidaților care au obținut nota/media minimum 7 la concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor didactice din învățământul preuniversitar, din data de 17.07.2019!

Ședințele de repartizare din 31.07.2019 și 01.08.2019, se vor desfășura începând cu ora 9:00, în amfiteatrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate (B.I./C.I) sau procura în original pentru candidații care vor fi reprezentati de alte persoane.

Repartizarea se va face în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEN 5460/2018 și cu prevederile punctului 11), literele m) și n) ale calendarului mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020, care poate fi accesat aici. 

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-9.00

  •     Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
  •      Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
  •      Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţă. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”. Candidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi avand asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanta ori transmitand soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens, de către profesorii asistenti sau de catre membrii comisiei din centrul de concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice alta tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.
  •      Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate din data de 17.07.2019 pe centre de concurs :

Verificați în prealabil la ce centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : Arondarea_disciplinelor_la_centrele_de_concurs

Adresele centrelor de concurs :

  • Centrul Nr. 1 - Liceul ”Voievodul Mircea” Târgoviște : Bd. Regele Carol I, nr. 70, Târgovişte
  • Centrul Nr. 2 - Colegiul Național 'Constantin Cantacuzino'  Târgoviște : Str. George Cair, NR. 3, Târgovişte
TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție