salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

ANUNȚ!

Ședința de repartizare se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita, în sala de ședințe, începând cu ora 9:00.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.

  • Graficul ședinței :
  • 1 - repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Metodologie
  • 2 - ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) si (2) din Metodologie

 

CONTESTAŢIILE se depun la LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE în  zilele de 04.09.2019, după afişarea rezultatelor iniţiale şi 5.09.2019, de la ora 8:00 până la ora 12:00

Concursul și testarea organizate le nivelul județului se vor susține în data de 04.09.2019, la sediul LICEULUI DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE, situat la adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu 60, Târgoviște.

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-9.00

  •     Accesul acestora se face în baza actului de identitate : buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
  •      Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
  •      Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţăCandidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi avand asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanta ori transmitand soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice alta tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.
  •      Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Candidații înscriși la testarea județeană, după desfășurarea probei scrise, vor susține proba de interviu.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție