salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Anunt Organizare Sedinte de repartizare 04-05.08.2021

  • Locația de desfășurare a ședințelor : Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște
  • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

Lista posturilor TITULARIZABILE extrasă din lista publicată la data de 10.05.2021 - pentru ședința de repartizare din 04.08.2021

* Pentru repartizarea pe perioadă determinată, ședințele vor fi organizate începând cu data de 24.08.2021, conform Calendarului mobilității personalului didactic, Anexă la Metodologia-cadru, aprobată prin OMEC 5991/2020.

Candidații din județul Dâmbovița, depun/transmit contestatiile la proba scrisa la/către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, utilizând tipizatul pus la dispoziție mai jos sau la sediul instituției, după cum urmează :

  • a) în data de 27 iulie 2021 contestațiile se depun în scris, până la ora 21:00;
  • b) în data de 28 iulie 2021 contestațiile se depun în scris, până la ora 12:00.
  • *Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin împuternicit, acesta din urma prezentând procura notarială în original. La contestație se atașează copie a actului de identitate.
  • **Contestația la proba scrisă poate fi transmisă și prin poșta electronică, scanată, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , situatie în care candidatul atașează la contestatia transmisa si cartea/buletinul de identitate.
  • ***Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

Tipizat contestatii concurs ocupare posturi 2021

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție