salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

A N U N Ț !

PRIVIND ORGANIZAREA SEDINȚELOR DE REPARTIZARE 

Ședința de repartizare din data de 3 septembrie 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00

Ședința de repartizare pe posturi didactice/catedre organizată la nivelul județului Dâmbovița, conform prevederilor Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară după cum urmează:

- DATA : 03.09.2021

- Locația de desfășurare a ședinței : Amfiteatrul Liceului de Arte „BĂLAȘA DOAMNA” Târgoviște, Str. Locotenent Pârvan Popescu nr. 60

ZIUA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI / TESTĂRII / INTERVIURILOR : 06.09.2021

 • Candidații se vor prezenta la Centrul de concurs : LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE, Strada Locotenent Pârvan Popescu nr. 60, având asupra lor documentul de identitate.
 • Accesul în sălile de concurs se va face în intervalul orar 8:00 - 8:30. Proba scrisă va începe la ora 9:00.
 • Proba scrisă a concursului județean se desfășoară pe durata a patru ore.
 • Proba scrisă a testării județene se desfășoară pe durata a trei ore, după care, se susține proba de interviu, începând cu ora 13:00.

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, conforma Metodologiei - cadru (Ordinul M.E. 5991/2020),  în ordine, după cum urmează:

 • Ședința de repartizare din data de 3 septembrie 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 :
 • a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
 • b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
 • Ședința de repartizare din data de 8 septembrie 2021 :
 • c) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
 • Ședința de repartizare din data de 8-10 septembrie 2021 :
 • d) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
 • e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

 

Depunerea documentelor de înscriere la CONCURSUL / TESTAREA județean/ă pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2021, se face la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, în zilele de 1 și 2 Septembrie 2021, în intervalul orar 8:30 - 16:30 .

Informații utile / Extrase legislative :

Programele de la concurs/testare sunt aceleași ca și la concursul național.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție