salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Ședința de repartizare din data 29.08.2017, va avea loc la AMFITEATRUL LICEULUI DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE,  începand cu ora 11:00, pentru urmatoarele categorii de candidati :
- detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;
- cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, conform 85 din Metodologie.

Note:
* Orele sunt estimative.
** Candidatii se vor prezenta la sedinta de repartizare avand buletinul sau cartea de identitate asupra lor sau a persoanelor imputernicite prin procura notariala în original.
Ședința de repartizare din data 28.08.2017, va avea loc la AMFITEATRUL LICEULUI DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE,  începand cu ora 12:00, pentru urmatoarele categorii de candidati :
- completarea normei didactice, în alte unități de învățământ*;
- detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată*;
* Aceste categorii se soluționează cu prioritate și în ședințele ulterioare.
- detașare la cerere prin continuitate;
De la ora 13:00 candidaţii care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul din 12.07.2017, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2017-2018 în baza mediei de repartizare minimum 7 la concursurile naţionale, sesiunile 2016 şi/sau 2015, respectiv 2016, 2015, 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători, în următoarea ordine :
- INVATATORI si EDUCATOARE (in intervalul orar 13:00 - 14:30);
- Celelalte discipline in ordine alfabetica (incepand cu ora 14:30).
Note:
* Orele sunt estimative.
** Candidatii se vor prezenta la sedinta de repartizare avand buletinul sau cartea de identitate asupra lor sau a persoanelor imputernicite prin procura notariala în original.
TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție