salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

  • Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Dâmbovița AICI
  • Tabel cu candidații respinși pentru neconformitatea declarațiilor privind criteriile de la art. 2 din Metodologie cu documentele depuse la dosar AICI
  • OMEN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfăsurare a examenului național de definitivare în învățământ aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 88 din 31.01.2017 - AICI 
  • Adresa ISJ Dambovita nr. 991/01.02.2017 cu privire la înscrierea candidaților la examenul național de definitivare în învățământ - AICI

Precizări privind depunerea la Inspectoratul Școlar Județean a portofoliului cu documente prevazute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru CNEME, aprobat prin OMECTS nr. 5.549/2011 cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, care se va realiza și în data de 25.01.2017 între orele 8:00-16:00. Verificați atașamentul AICI.