salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Având în vedere solicitările unor elevi calificați la etapa județeană a olimpiadei de a participa la probele a două limbi moderne, în combinația engleză – germană sau engleză – franceză, ora de începere a probei scrise în data de 18 martie 2017 se modifică, astfel:
-          Limba franceză – ora 9,00;
-          Limba engleză – ora 13,00;
-          Limba germană – ora 9,00.
Locațiile nu se schimbă, etapa județeană a olimpiadei de limba franceză și limba engleză se va desfășura la Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, iar limba germană la Liceul Voievodul Mircea Târgoviște.
Vă rugăm să informați în timp util profesorii de limbi moderne și elevii participanți.
 
Conducerea ISJ și inspectorul școlar pentru Limbi moderne
  • Condiții specifice avizate de comisia județeană de mobilitate pentru etapele de restrângere de activitate și pretransfer. AICI

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice va avea loc in data de 28.02.2017 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița începând cu ora 9:00.

Proba practică pentru completările de normă didactică cu ore de Informatică și Tehnologia informației se organizează LUNI, 27.02.2017, la LICEUL TEORETIC "ION HELIADE RĂDULESCU" TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 12.00, în conformitate cu METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție