salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

CONCURS DIRECTORI

Data: 14 iulie 2017

Comisia de organizare a probelor de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar anunță tragerea la sorți în vederea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă, duminică, 16.07.2017, ora 8,30, la sediul ISJ Dâmbovița.

Arondarea disciplinelor pe centre de concurs
CENTRE DE CONCURS :
CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE- Adresa: Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Târgovişte, STR. GEORGE CAIR, NR. 3
Lista candidatilor admisi la proba scrisa - Centrul Nr. 1
Repartizarea pe sali a candidatilor - Centrul 1
Lista candidatilor admisi la proba scrisa - Centrul Nr. 2
Repartizarea pe sali a candidatilor - Centrul 2
IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!
Accesul candidaţilor în sălile de examen este permis numai în intervalul orar 8.00-9.00
• Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
• Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
• Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţă.
Procedura privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor vacante

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al ISJ Dâmbovița din data de 07.07.2017

Centrul de înscriere : LICEUL VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE

Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște

PROGRAM VALIDARE:

 ZIUA   DATA   Interval orar
    JOI      06.07.2017     09:00 - 16:00  
  VINERI     07.07.2017     09:00 - 16:00  
   LUNI   10.07.2017     09:00 - 12:00 
TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție