salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 26.08.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, pentru repartizarea pe posturi în specialitatea în care candidații au participat la concursurile naționale DIN 2020, 2019, 2018, 2017, PE DISCIPLINE, conform graficului de mai jos, în ordinea descrisă de art. 90 din Metodologia - cadru.

Ședința din data de 27.08.2020, se va desfășura pentru repartizarea pe altă specializare față de cea pentru care candidații au susținut concurs național în anii 2020, 2019, 2018, 2017, conform unui grafic ce va fi publicat după ședința de repartizare din data de 26.08.2020, întocmai cu orele / posturile / catedrele rămase neocupate. În continuarea ședinței, conform art. 90 din Metodologia - cadru, vor fi repartizați candidații cu note/medii minimum 7, obținute la concursurile naționale din 2016, 2015 și 2014.

Repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 si 85 din metodologie, care au rămas nerepartizate, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în data de 25.08.2020, începând cu ora 13:00.

Ședința de repartizare prin detașare la cerere prin concurs specific (în baza punctajului), se va desfășura luni, 24.08.2020, începând cu ora 14:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor, sesiunea 2020, care au obținut minimum nota 7 și a cadrelor didactice titulare care solicită detașare în baza notei obținute la același concurs!

*Documentele se pot transmite și prin poșta electronică, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro,  situație în care se va transmite obligatoriu, actul de identitate scanat (BI/CI) și, foarte important, documentația trebuie să fie cu atenție întocmită și scanată (rezoluție minimum 150 dpi) iar opțiunea pentru disciplina de concurs județean solicitată conform centralizatorului disciplinelor din învățământul preuniversitar.

Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre, din data de 19.08.2020, se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița, începând cu ora 9:00, conform graficului publicat la adresa : http://www.isj-db.ro/static/files/--MRU 2020/SEDINTE VARA/Sedinte de repartizare - August 2020

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție