salvaticopiii ovid

Noutati

Repartizarea pe săli/centre, a candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante/rezervate, din data de 21.07.2021

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIN 21.07.2021

1. Verificați la ce centru de concurs, a fost arondată discuplina dumneavoastră de concurs :  ARONDAREA DISCIPLINELOR DE CONCURS LA CENTRELE DESFĂȘURARE A PROBEI SCRISE

2. Verificați REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI, la centrul la care este arondată disciplina dumneavoastră :

3. Adresele CENTRELOR DESEMNATE PENTRU DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE : 

  • CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Bulevardul Regele Carol I, nr. 70, localitate Târgovişte
  • CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu, Nr. 58, localitate Târgoviște

4. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR !

  • Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate, pasaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau a cartea de alegător, pentru verificarea identității.
  • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎNCEPÂND CU ORA 7:00, PÂNĂ LA ORA 8:15.
  • LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 9.00, durata de redactare a lucrărilor fiind de 4 (patru) ore.
  • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
  • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.

Procedura Operațională a Ministerului Educației nr. 3019/23.06.2021 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție