salvaticopiii ovid

Noutati

Strategia anticoruptie in educatie

OMEN nr. 5113/15.12.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar  - aici
OMEN nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație - aici
„Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare” - Proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”- COD PROIECT: SMIS 30342

Suporturi curs (SMIS 30342):

· Suport de curs - Modulul 1 Management.pdf
· Suport de curs - Modulul 2 Legislatie.pdf
· Suport de curs - Modulul 3 Comunicare.pdf

Ghiduri (SMIS 30342):

1.   Ghid privind mijloacele legale de prevenire și combatere a faptelor de corupție în sectorul educație
2.   Ghid privind standardele de integritate aplicabile în sectorul educație
3.   Ghid privind modalități practice de identificare a proceselor instituționale de gestiune și management, vulnerabile la corupție
4.   Ghid deontologic al funcționarilor și personalului contractual membri în consiliile de administrație a unităților de învățământ și din cadrul inspectoratelor școlare
TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție