salvaticopiii ovid

Noutati

Documente specifice inspectiei scolare de specialitate

Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunile 2017, 2018
Anexa 2 la OMENCS 5087 din 31.08.2016 - Fişe de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiilor de specialitate  - definitivat aici;
Anexa 3 la OMENCS 5087 din 31.08.2016 - Proces verbal pentru inspecţie de specialitate - definitivat aici;
Anexa 4 la OMENCS 5087 din 31.08.2016 - Grila de evaluare a portofoliului profesional personal - definitivat aici.

 

Gradele didactice II și I - Anexele O.M.E.N. 3240/ 26.03.2014:

  1. Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II
  2. Raport scris încheiat la inspecţia curentă la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II
  3. Raport încheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II
  4. Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente pentru acordarea gradului didactic I
  5. Raport scris încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic I
  6. Raport scris încheiat la inspecţia specială pentru acordarea/echivalarea gradului didactic I/acordarea titlului de profesor emerit
  7. Raport scris încheiat la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I

Fișa de observare a lecției -  Anexa nr.5 a Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat  prin OMECTS nr. 5547 / 6.10.2011

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție