salvaticopiii ovid

Noutati

- Concurs NATIONAL / JUDEȚEAN / ÎN UNITATE pentru ocuparea posturilor didactice

 Anunțuri 

 Legislație 

 Etape 

 Liste posturi 

 Formulare/Cereri 

 Concursuri 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR, SESIUNEA 2024


29.05.2024 - Contestațiile la practice practice/orale/inspecţiile speciale la clasă  din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor, sesiunea 2024

Contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se depun la inspectoratele şcolare, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidaţi sau prin împuterniciţi, aceştia din urmă prezentând procură notarială în original.

Nu pot fi contestate probele susţinute de alţi candidaţi.

TIPIZAT Contestatii inspectii - probe practice Concurs ocupare posturi 2024

 

24.05.2024 - Lista unităţilor de învăţământ în care se organizează proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor, sesiunea 2024

Unitățile de învățământ desemnate ca centre de desfășurare a probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor, din data de 17 iulie 2024 :

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Targoviste

24.05.2024 - Organizarea probelor practice și a inspecțiilor la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor / catedrelor, sesiunea 2024

Probele practice în profilul postului şi inspecţiile speciale la clasă se desfăşoară în perioada 29 mai-28 iunie 2024

Conform Procedurii Operaționale DM - MRU-03 :

Candidaţii se prezintă la unitatea de învăţământ unde au fost repartizaţi pentru susţinerea probei practice/ orale şi/ sau inspecţiei la clasă în data de 27 mai 2024, ora 12,00, când, în prezenţa directorului/directorului adjunct va avea loc tragerea la sorţi a claselor la care se vor susţine inspecţia/proba practică, tema, data și ora de desfăşurare.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

Candidaţii care nu s-au prezentat la tragerea la sorţi, programată conform procedurii, vor afla clasa la care se va susţine inspecţia, data de desfăşurare, fie de la avizierul unității de învățământ, fie telefonic de la secretariatul şcolii unde vor susţine inspecţia. Telefonul fix/mobil al unității de învățământ va fi afișat în cadrul Graficului de repartizare a candidaților.

În situaţia în care, din motive bine întemeiate – spitalizare, deces în familie, accident sau suprapunerea datei de susţinere a inspecţiei la clasă/probei practice/orale cu cea din alt judeţ, în care candidatul este înscris la Concurs, susținere a unor examene/colocvii/verificări în calitate de student – candidatul nu se poate prezenta la susţinerea probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale la clasă la data la care a fost programat, acesta se adresează de urgenţă, în scris, directorului unității școlare în cadrul căreia se desfășoară aceste probe (anexa 1 la PO de mai jos), urmâmd a fi transmisă către comisia județeană, la care ataşează documentele doveditoare, solicitând reprogramarea acesteia. 

Graficul privind sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa la Concursul national de ocupare a posturilor

PO DM - MRU-03 Organizare probe practice orale si inspectie speciala 2024

DATELE DE CONTACT ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

23.05.2024 - Listele datelor înscrise în aplicația națională pentru înscrierea candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2024, și a candidaților care solicită repartizare în baza rezultatelor obținute în anii precedenți

Lista candidatilor inscrisi la Concursul national de ocupare a posturilor-catedrelor din invatamantul preuniversitar sesiunea 2024

Lista candidatilor respinsi la Concursul national de ocupare a posturilor-catedrelor din invatamantul preuniversitar sesiunea 2024

Lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului inscrise la concursul national - sesiunea 2024

Lista posturilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului inscrise la concursul national - sesiunea 2024

Lista candidati inscrisi pentru repartizare in baza rezultatelor din anii precedenti pentru anul scolar 2024-2025

 

03.05.2024 - Înscrierile la Consursul național de ocupare a posturilor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2024

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE :

 • 08.05.2024 - 10:00-16:30
 • 09-16.05.2024 - 09:00 - 16:30
 • 17.05.2024 - 09:00 - 14:00

Înscrierile se fac în baza documentului de identitate personal de către candidați sau cu procură notarială, de către împuterniciții acestora.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea a câte unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2024 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea și numai la aceeași disciplină. Probele practice nu se echivalează. - Solicitare echivalare inspectie Definitivat 2024

PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR : https://forms.gle/j2iPwTvD1sNnCLX47

E-MAIL TRANSMITERE ÎNSCRIERE ELECTRONIC : titularizare@isj-db.ro

CALENDARUL CONCURSULUI Calendar Titularizare 2024

TIPIZATE :

Pentru înscrierea în baza notelor obținute în anii precedenți (pentru fiecare solicitare se depune câte un dosar) :

ÎN SPRIJINUL CANDIDAȚILOR :

LEGISLATIV :

CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


 

 

 

 

CONCURSURI/TESTĂRI LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT pentru Anul școlar 2023-2024

Lista posturilor-catedrelor pentru care se organizeaza concurs-testare la nivelul unitatilor pentru an scolar 2023-2024 - 2

Lista posturilor-catedrelor pentru care se organizeaza concurs-testare la nivelul unitatilor pentru anul scolar 2023-2024

Cerere de inscriere (conform OMEN 4959/02.09.2013)

 

 

CONCURSUL / TESTAREA la nivel judeţean de ocupare a posturilor, sesiunea 2023

 

Anunt sedinta de repartizare 31.08.2023

30.08.2023 - Rezultatele la contestațiile de la Concursul / Testarea la nivel județean pentru ocuparea posturilor / catedrelor, sesiunea 2023

Rezultate contestatii Concurs - Testare nivel judetean 2023

29.08.2023 - Rezultatele la Concursul / Testarea la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

Rezultatele la CONCURSUL judetean pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate

Rezultatele la TESTAREA judeteana pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate

29.08.2023 - Contestații Concurs / Testare la nivel de județ, sesiunea 2023

CONTESTAŢIILE  se depun la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, sau se transmit prin poșta electronică, scanate/ fotografiate, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro,  situatie în care candidatul atașează la contestația transmisă și cartea/ buletinul de identitate.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Contestațiile se transmit în zilele de :

29.08.2023, până la ora 21.00, 30.08.2023, până la ora 12.00

28.08.2023 - Listele cu candidații înscriși la Concursul / Testarea organizate la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor , din data de 29.08.2023

28.08.2023 - Proba scrisă a concursului / testării organizate la nivel județean pentru ocuparea posturilor / catedrelor din învățământul preuniversitar, din data de 29.08.2023

 • Proba scrisă și interviul se va desfășura marți , 29.08.2023, la LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE.
 • Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00.
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, nu mai pot susţine proba scrisă.
 • Accesul în centrele de concurs se face pe baza documentului de identitate (BI, CI, pașaport, în caz excepțional permis de conducere).
 • După primirea subiectelor de concurs / testare de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore pentru calificați, respectiv 3 ore pentru necalificați.
 • INTEVIUL pentru candidații de la TESTAREA JUDEȚEAVĂ va începe la ora 13:00 .

Programarea probelor practice din data de 28.08.2023

ÎN SPIJINUL CANDIDAȚILOR :

Înscrierile se realizează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbpvița în data de 24.08.2023, între orele 10:00 - 16:30 și în data de 25.08.2023, între orele 09:00 - 14:00.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia, procura notarială și documentul de identitate.

Pentru înscrieri online , documentele se transmit scanate la o rezoluție minimă de 150 dpi, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro .

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR / CATEDRELOR, SESIUNEA 2023

 

Anunt sedinta de repartizare 31.08.2023

21.08.2023 - ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA SEDINȚEI DE REPARTIZARE PE POSTURI-CATEDRE DIN DATA DE 22.08.2023

Grafic Sedinta de Repartizare Candidati pe posturi-catedre - 22.08.2023

16.08.2023 - A N U N Ț  Privind organizarea ședinței de repartizare pe posturi didactice / catedre titularizabile, complete și cu angajare pe perioadă determinată, din data de 17.08.2023

Ședința de repartizare pentru candidații care au obținut cel puțin nota 7 la concursul din 12.07.2023 va avea loc joi, 17.08.2023, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în sala de ședințe, după cum urmează :

 • Ora 11:00 - Completare de caterdă cadre didactice titulare
 • Ora 11:00 - EDUCATOARE și ÎNVĂȚĂTORI
 • Ora 14:00 - Celelalte discipline alfabetic

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

26.07.2023 - Rezultatele FINALE după contestatii la proba scrisă din data de 12.07.2023 a concursului național de ocupare a posturilor

Rezultatele FINALE dupa contestatii la proba scrisa din data de 12.07.2023 a concursului national de ocupare a posturilor

25.07.2023 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre, din data de 28.07.2023

Ședința de repartizare va avea loc VINERI, 28.07.2023, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în sala de ședințe, după cum urmează :

 • Ora 09:30 - repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, și au obținut cel puțin nota 7, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate și pentru care au primit din partea consiliilor de administrație o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

25.07.2023 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre titularizabile, complete și cu angajare pe perioadă nedeterminată, din data de 27.07.2023

Ședința de repartizare pentru candidații care au obținut cel puțin nota 7 la concursul din 12.07.2023 va avea loc LOI, 27.07.2023, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în sala de ședințe, după cum urmează :

 • Ora 9:30 - EDUCATOARE și ÎNVĂȚĂTORI
 • Ora 11:00 - Celelalte discipline alfabetic

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

25.07.2023 - Procedura operațională privind vizualizarea lucrărilor scrise de la concursul național de ocupare a posturilor și examenul de definitivat, sesiunile 2023

PO Vizualizare lucrari scrise Titularizare si Definitivat - 2023

18.07.2023 - Contestații concurs național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate , din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

Contestațiile se depun/transmit la inspectoratele școlare astfel:

 • a) în data de 18 iulie 2023 contestațiile se depun în scris, până la ora 21:00;
 • b) în data de 19 iulie 2023 contestațiile se depun în scris, până la ora 12:00.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratele școlare se poate realiza și electronic (scanat cu semnătura candidatului), prin poșta electronică, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , în data de 18 iulie 2023 și în data de 19 iulie 2023, până la ora 12:00.

La inspectoratul școlar, contestația se depune personal de către candidat sau împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. La contestația depusă/transmisă la inspectoratului școlar se anexează și o copie a buletinului/cărții de identitate.

În contestație candidatul precizează următoarele informații: județul, nr și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și  denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

TIPIZAT Contestatii concurs ocupare posturi 2023

18.07.2023 - Rezultatele la proba scrisă din data de 12.07.2023 a concursului național de ocupare  a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, din învățământul preuniversitar

Rezultatele la proba scrisa din data de 12.07.2023 a concursului national de ocupare a posturilor

10.07.2023 - Proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor / catedrelor din învățământul preuniversitar din data de 12.07.2023

Accesul în centrele de concurs se face pe baza documentului de identitate (BI, CI, pașaport, în caz excepțional permis de conducere).

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, nu mai pot susţine proba scrisă.

Proba scrisă începe la ora 9:00.

 • După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe grave.
 • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.
 • Candidaţii pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.
CENTRE DE CONCURS :

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste - Adresa : Strada Aleea Trandafirilor , nr. 2 , Târgoviște , județ Dâmbovița

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Matei Basarab" Targoviste - Adresa : Strada Maior Spirescu, nr. 1 , Târgoviște , județ Dâmbovița

04.07.2023 - Validarea înscrierii candidaților absolvenți ai promoției 2023 la Concursul național de ocupare a posturilor

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original se face în perioada 5 - 7 iulie 2023, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște.

Candidații vor avea asupra lor actul de identitate.

PROGRAMUL COMISIEI :

 • 05.07.2023 - 09:00-16:00
 • 06.07.2023 - 09:00-16:00
 • 07.07.2023 - 09:00-14:00

E-MAIL TRANSMITERE DOCUMENTE ONLINE : titularizare@isj-db.ro

23.05.2023 - ANUNȚ privind REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR de la Concursul național de ocupare a a posturilor/catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, pentru susținerea inspecțiilor speciale la clasă / probelor practice / probelor orale

Candidații se vor prezenta la unitățile de învățământ la care au fost repartizați, LUNI, 29.05.2023, ORA 13:00, pentru tragerea la sorți a lecției.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

În situația în care organizarea și desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale va suferi modificări, acestea vor fi aduse deîndată la cunoștința candidaților.

CENTRE DE CONCURS :
 • Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste - Adresa : Strada Aleea Trandafirilor , nr. 2 , Târgoviște , județ Dâmbovița
 • Scoala Gimnaziala "Matei Basarab" Targoviste - Adresa : Strada Maior Spirescu, nr. 1 , Târgoviște , județ Dâmbovița

23.05.2023 - Listele candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 și a candidaților înscriși în baza rezultatelor obținute la concursurile din anii precedenți

 

05.05.2023 - Înscrierile la Consursul național de ocupare a posturilor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE :

 • 08.05.2023 - 12:00-16:30
 • 09-17.05.2023 - 09:00 - 16:30

Înscrierile se fac în baza documentului de identitate personal de către candidați.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea a câte unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2023 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea.

PROGRAMARE ONLINE DEPUENERE DOSAR : https://forms.gle/Whm24GfueBAzJ8d96

E-MAIL TRANSMITERE ÎNSCRIERE ELECTRONIC : titularizare@isj-db.ro

CALENDARUL CONCURSULUI : Calendar Titularizare 2023

TIPIZATE :

Pentru înscrierea în baza notelor obținute în anii precedenți :

ÎN SPIJINUL CANDIDAȚILOR :

LEGISLATIV :

 

CONCURSURI / TESTĂRI LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2022-2023

Lista posturilor-catedrelor-orelor pentru care se organizeaza concurs-testare la nivelul unitatilor - actualizata la data de 04.10.2022

Lista posturilor-catedrelor-orelor pentru care se organizeaza concurs-testare la nivelul unitatilor - actualizata la data de 28.09.2022

Lista posturilor-catedrelor-orelor pentru care se organizeaza concurs-testare la nivelul unitatilor

CONCURSUL / TESTAREA LA NIVELUL JUDEȚULUI 2022

 

31.08.2022 - Anunț privind ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre din 01-02.09.2022

Grafic Sedinta de Repartizare Candidati pe posturi-catedre 01-02.09.2022

31.08.2022 - Rezultatele finale, după contestații, la concursul / testarea de ocupare a posturilor didactice / catedrelor organizate la nivel județean, sesiunea 2022

REZULTATE FINALE DUPA CONTESTATII LA CONCURS SI TESTARE 2022

30.08.2022 - Rezultatele la concursul / testarea de ocupare a posturilor didactice / catedrelor organizate la nivel județean, sesiunea 2022

REZULTATE INITIALE CONCURS SI TESTARE 2022

CONTESTAŢIILE se transmit prin poșta electronică, scanate/ fotografiate, la adresa de e-mail contestatiiconcurs@balasadoamna.ro situatie în care candidatul atașează la contestatia transmisa si cartea/ buletinul de identitate, sau la sediul IȘJ Dâmbovița, în zilele de 30.08.2022, până la ora 20.30, 31.08.2022, până la ora 10.00

Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

26.08.2022 - Organizarea probelor practice pentru candidații înscriși la concursul județean pentru posturi care prevăd proba practică

Nume și Prenume

Sustine Proba Practica La :

Locația

Ora de începere

LĂCĂTUȘU VD GEORGIANA BEATRICE

VIOARA

Liceul de Arte “Bălașa Doamna” Târgoviște

10:00

ARDELEANU A RALUCA - IOANA

BOTEZATU V VASILE ALEXANDRU

INFORMATICA

Școala Gimnazială “I.A. Brătescu Voinești” Târgoviște

10:00

OANCEA I IOAN DANIIL

BOȘCAN M VALERIU

MECANICA

Liceul “Voievodul Mircea” Târgoviște

11:00

IOLU I ȘTEFAN

STANA C MARIUS

26.08.2022 - Anunț privind organizarea probei scrise / interviului din cadrul concursului / testării de ocupare a posturilor / catedrelor , organizate la nivel județean , sesiunea 2022

 • Data de desfășurare : 30.08.2022
 • Locul de desfășurare : Liceul de Arte "Bălașa Doamna" Târgoviște
 • Accesul candidaților se face cel mai devreme la ora 07:00 și cel mai târziu la ora 08:00
 • Candidații vor avea asupra lor actul de identitate
 • Proba scrisă începe la ora 9:00
 • Durata probei scrise pentru candidații la concursul județean este de 4 ore, iar pentru candidații la testarea județeană de 3 ore.
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, nu mai pot susţine proba scrisă.

INTERVIURILE pentru candidații de la testarea județeană, se vor desfășura în aceeași locație, începând cu ora 13:00 .

*Înscrierile la concursul / testarea la nivel județean se fac în 25 august, între orele 10:00 - 16:30 și 26 august 2022, între orele 09:00 - 14:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.*

 • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate iar împuterniciții acestora, procura notarială și actul de identitate.

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR / CATEDRELOR, SESIUNEA 2022

 

 

22.02.2022 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 23-24.08.2022

Grafic Sedinta de Repartizare Candidati pe posturi-catedre din 23-24.08.2022

17.08.2022 - ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA SEDINȚEI DE REPARTIZARE PE POSURI DIN DATA DE 18.08.2022

Graficul Sedintei de Repartizare pe posturi-catedre din 18.08.2022

28.08.2022 - Anunț privind ședințele de repartizare în baza rezultatelor obținute la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2022 :

29.07.2022 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre vacante, cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ, a candidaților care au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, astfel :

 • 09:00 - EDUCATOARE
 • 09:30 - ÎNVĂȚĂTORI
 • 09:45 - CELEALTE DISCIPLINE

01.08.2022 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre vacante, astfel :

 • 09:00 - Completare de catedră nesoluționată, cadre didactice titulare
 • 09:10 - Transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
 • 09:20 - Completare de catedră nesoluționată, cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei
 • 09:30 - Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, a cadrelor didactice titulare, care au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului
 • 09:40 - Repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedreicare au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate

18-19.08.2022 - Ședință de repartizare pe perioadă determinată a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, conform unui grafic ce va fi publicat ulterior.

 • Note:
 • Repartizarea candidaților cu note/medii între 5 și 6,99 din 2022 și note/medii din anii precedenți în profilul postului și repartizarea pe alte specializări se va organiza în ședința din 23-24.08.2022.
 • Ședințele de repartizare vor avea loc în sala de ședință a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște.
 • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate iar împuterniciții acestora, procura notarială și actul de identitate.

27.07.2022 - Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, la proba scrisă din data de 13.07.2022 a concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate

Rezultate finale dupa contestatii la proba scrisa - Concurs de ocupare posturi 2022

Anunt Vizualizare lucrari la concursul de ocupare a posturilor si examenul de definitivare in invatamant

19.07.2022 - Rezultatele la proba scrisă din data de 13.07.2022 a concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate

Rezultatele la proba scris din data de 13.07.2022 a concursului naional de ocupare a posturilor

18.07.2022 - Contestații concurs național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate , din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

Contestațiile se depun/transmit la inspectoratele școlare astfel:

 • a) în data de 19 iulie 2022 contestațiile se depun în scris, până la ora 21:00;
 • b) în data de 20 iulie 2022 contestațiile se depun în scris, până la ora 12:00.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratele școlare se poate realiza și electronic (scanat cu semnătura candidatului), prin poșta electronică, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , în data de 19 iulie 2022 și în data de 20 iulie 2022, până la ora 12:00.

În contestație candidatul precizează următoarele informații: județul, nr și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și  denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite.

Contestația la proba scrisă se depune la inspectoratul școlar, personal de către candidat sau împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă la inspectoratului școlar și o copie a buletinului/cărții de identitate.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

TIPIZAT Contestatii concurs ocupare posturi 2021

12.07.2022 - În atenția candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor din data de 13.07.2022

Accesul în centrele de concurs se face pe baza documentului de identitate (BI, CI, pașaport, permis de conducere).

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, nu mai pot susţine proba scrisă.

Proba scrisă începe la ora 9:00.

După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe grave. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Candidaţii pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.

Adrese și locații centre :

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste : Strada Aleea Trandafirilor , nr. 2 , Târgoviște , județ Dâmbovița

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Matei Basarab" Targoviste : Strada Maior Spirescu, nr. 1 , Târgoviște , județ Dâmbovița

 

11.07.2022 - Listele cu candidații înscriși la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor din data de 13.07.2022 și repartizarea acestora pe săli de concurs

Arondarea disciplinelor pe centre de desfasurare a probei scrise din 13.07.2022

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste :

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Matei Basarab" Targoviste :

 

04.07.2022 - Validarea înscrierii candidaților absolvenți 2022, la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

Validarea inscrierii candidaților absolvenți 2022, la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, se realizează în intervalul 6-8 iulie 2022, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în intervalul orar 9 - 16 (6 și 7 iulie 2022) și 9 - 14 (8 iulie 2022).

Candidații vor prezenta documentul de identitate sau persoanele care îi reprezintă, procura notarială.

Adresa IȘJ Dâmbovița : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

20.06.2022 - Rezultatele la probele practice / orale și la inspecțiile speciale la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor, sesiunea 2022

Rezultatele la probele practice / orale si la inspectiilor speciale la clasa

14.06.2022 - Centrele de desfășurare a probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor, din data de 13.07.2022 și disciplinele arondate acestora

 • Centrul Nr. 1 : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE
 •                           Adresa : Aleea Trandafirilor, Nr. 2, Târgoviște
 • Centrul Nr. 2 : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE
 •                           Adresa : Strada Maior Spirescu 5, Târgoviște

Arondarea disciplinelor pe centre de desfasurare a probei scrise din 13.07.2022

25.05.2022 - Contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, aprobată prin O.M.E. 5578/2021, contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se depun la inspectoratele şcolare, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidaţi sau prin împuterniciţi, aceştia din urmă prezentând procură notarială în original, la sediul INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA.

Nu pot fi contestate probele susţinute de alţi candidaţi.

Tipizat contestatii inspectii la clasa / probe practice - Concurs_de ocupare s posturilor 2022

23.05.2022 - Înscrieri la concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor, sesiunea 2022

23.05.2022 - Repartizarea candidatilor la probele practice/inspectiile la clasa - Titularizare 2022

Graficul privind repartizarea candidatilor pe unități pentru sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa

Candidații se vor prezenta mâine, 24.05.2022, ora 12:00, la unitățile la care au fost repartizați, când, în prezenţa directorului/directorului adjunct va avea loc tragerea la sorţi a claselor la care se vor susţine inspecţiile la clasă/probele practice și data de desfăşurare.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

Procedură operațională - Organizare probe practice orale si inspectie speciala concurs ocupare posturi 2022

18.05.2022 - Validarea înscrierilor la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2022

Validarea înscrierilor la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2022, pentru candidații absolvenți din anii precedenți care nu au validat încă, se mai poate face mâine, 19.05.2022 până la ora 16:30 și poimâine, 20.05.2022, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Candidații absolvenți 2022 vor valida înscrierea în perioada 6-8 iulie 2022, atunci când vor aduce și documentele de absolvire.

Candidații vor prezenta documentul de identitate sau procura notarială pentru persoanele desemnate.

06.05.2022 - Lista posturilor pentru anul scolar 2022-2023 actualizata la data 06.05.2022 pentru Concursul național de ocupare a posturilor - Sesiunea 2022

06.05.2022 - PROGRAMAREA pentru Înscrierea la Concursul Național pentru ocuparea posturilor, sesiunea 2022 - ISJ Dâmbovița

În sprijinul candidaților de la Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, venim cu propunerea PROGRAMĂRII ONLINE A ÎNSCRIERILOR, din dorința de a reduce timpul de așteptare, disconfortul și aglomerația.

Pentru PROGRAMARE ONLINE accesați formularul de mai jos, pentru a vă alege ziua și ora la care doriți să vă înscrieți :

DESCHIDE AICI FORMULAR PROGRAMARE ÎNSCRIERE CONCURS - IȘJ DÂMBOVIȚA

Atenție! Formularul este limitat la o singură înscrieere și necesită conectare la un cont Gmail.

În situația în care nu vă programați online, vă așteptăm la IȘJ Dâmbovița și veți fi preluați de o echipă de lucru din cadrul comisie de organizare. Pentru înscrierile programate online sunt alocate trei echipe de lucru.

Mai multe informații despre organizarea concursului puteți afla AICI.

04.05.2022 - Înscrierile la Consursul național de ocupare a posturilor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

CALENDARUL CONCURSULUI :

TIPIZATE :

     Pentru înscrierea în baza notelor obținute în anii precedenți :

LEGISLATIV :

ÎN SPIJINUL CANDIDAȚILOR :

Înscrierile se fac în baza documentului de identitate personal de către candidați sau prin procură notarială de către persoanele desemnate.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea a câte unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2022 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea.

CAZIERUL judiciar și certificatul de integritate comportamentală se solicită și ridică de la poliție de către candidați.


CONCURSUL / TESTAREA JUDEȚEAN/Ă

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE, SESIUNEA 2021

 

07.09.2021 - Rezultate FINALE Concurs/Testare nivel județean din data de 06.09.2021

06.09.2021 - Rezultate Concurs/Testare nivel județean din data de 06.09.2021

ANUNT CONTESTATII

01.09.2021 - Organizarea concursului/testării pentru ocuparea posturilor, din data de 06.09.2021

ZIUA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI / TESTĂRII / INTERVIURILOR : 06.09.2021

Candidații se vor prezenta la Centrul de concurs : LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE, Strada Locotenent Pârvan Popescu nr. 60, având asupra lor documentul de identitate.

Accesul în sălile de concurs se va face în intervalul orar 8:00 - 8:30. Proba scisă va începe la ora 9:00.

Proba scrisă a concursului județean se desfășoară pe durata a patru ore.

Proba scrisă a testării județene se desfășoară pe durata a trei ore, după care, se susține proba de interviu, începând cu ora 13:00.

31.08.2021 - Depunerea documentelor de înscriere la CONCURSUL / TESTAREA județean/ă pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2021, se face la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, în zilele de 1 și 2 Septembrie 2021, în intervalul orar 8:30 - 16:30 .

 

Informații utile / Extrase legislative :

Programele de la concurs/testare sunt aceleași ca și la concursul național.

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR / CATEDRELOR, SESIUNEA 2021

 

02.09.2021 - ANUNȚ - Ședinta repartizare candidati din 03.09.2021

A N U N Ț !

PRIVIND ORGANIZAREA SEDINȚELOR DE REPARTIZARE 

Ședința de repartizare din data de 3 septembrie 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00

Ședința de repartizare pe posturi didactice/catedre organizată la nivelul județului Dâmbovița, conform prevederilor Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară după cum urmează:

- DATA : 03.09.2021

- Locația de desfășurare a ședinței : Amfiteatrul Liceului de Arte „BĂLAȘA DOAMNA” Târgoviște, Str. Locotenent Pârvan Popescu nr. 60

01.09.2021 - Anunț privind ședințele de repartizare din perioada 03 - 10 Septembrie 2021

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, conforma Metodologiei - cadru (Ordinul M.E. 5991/2020), în ordine, după cum urmează:

 • Ședința de repartizare din data de 3 septembrie 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 :
 • a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
 • b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
 • Ședința de repartizare din data de 8 septembrie 2021 :
 • c) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
 • Ședința de repartizare din data de 8-10 septembrie 2021 :
 • d) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
 • e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

Ședințele de repartizare se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

 

25.08.2021 - ANUNȚ privind organizarea ședinței de repartizare din 26-27.08.2021

26-27.08.2021 - Grafic Sedinta de Repartizare Candidati pe posturi-catedre

ANEXA 18 - Ordinea ocuparii posturilor-catedrelor in Sedintele de repartizare din perioada 24-27.08.2021

23.08.2021 - Anunț privind modalitatea de verificare a ocupării posturilor didactice / catedrelor

În atenția candidaților la etapele de modalitate !

După fiecare etapă de repartizare pe posturi didactice / catedre, Ministerul Educației actualizează toate repartizările pe site-ul public.

Candidații pot vizualiza dacă au primit un post / catedră, direct pe site-ul național, la adresa :

http://titularizare.edu.ro/2021/ 

20.08.2021 - ANUNȚ privind organizarea ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE din perioada 23-26 August 2021

În atenția cadrelor didactice titulare, care solicită completarea normei didactice sau detașare și a candidaților înscriși pentru repartizare pe perioadă determinată, în baza notelor/mediilor îbținute la concursurile naționale, sesiunile 2021 - 2015 !

Ședințele de repartizare pe posturi didactice/catedre, organizate la nivelul județului Dâmbovița, conform prevederilor Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, conform anunțurilor de mai jos.

 

03.08.2021 - Rezultate finale, după contestații, la concursul național de ocupare a posturilor/catedreror, din data de 21.07.2021

Rezultate FINALE proba scrisa - Concursul de ocupare a posturilor din 21.07.2021

PO ISJDB 262-13.07.2021 - Vizualizare lucrari Definitivat si Concurs de ocupare a posturilor

02.08.2021 -  Lista candidaților la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor, din 21.07.2021,  în alte județe, care au optat pentru repartizare și în județul DÂMBOVIȚA

Lista candidati concurs ocupare posturi in alte judete care au optat si pentru DAMBOVITA

03.08.2021 - Anunț privind organizarea ședințelor de repartizare din 4 și 5 august 2021, a candidaților care au obținut cel puțin nota 7, la concursul din 21.07.2021

Anunt Organizare Sedinte de repartizare 04-05.08.2021

 • Locația de desfășurare a ședințelor : Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște
 • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

Lista posturilor TITULARIZABILE extrasă din lista publicată la data de 10.05.2021 - pentru ședința de repartizare din 04.08.2021

* Pentru repartizarea pe perioadă determinată, ședințele vor fi organizate începând cu data de 24.08.2021, conform Calendarului mobilității personalului didactic, Anexă la Metodologia-cadru, aprobată prin OMEC 5991/2020.

27.07.2021 - PO ISJDB 262/13.07.2021 - Vizualizare lucrari Definitivat si Concurs de ocupare a posturilor

26.07.2021 - Anunț privind modalitatea de depunere/transmitere a contestațiilor la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2021

Candidații din județul Dâmbovița, depun/transmit contestatiile la proba scrisa la/către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, utilizând tipizatul pus la dispoziție mai jos sau la sediul instituției, după cum urmează :

 • a) în data de 27 iulie 2021 contestațiile se depun în scris, până la ora 21:00;
 • b) în data de 28 iulie 2021 contestațiile se depun în scris, până la ora 12:00.
 • *Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin împuternicit, acesta din urma prezentând procura notarială în original. La contestație se atașează copie a actului de identitate.
 • **Contestația la proba scrisă poate fi transmisă și prin poșta electronică, scanată, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , situatie în care candidatul anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul de identitate.
 • ***Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

Tipizat contestatii concurs ocupare posturi 2021

19.07.2021 - Repartizarea pe săli/centre, a candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante/rezervate, din data de 21.07.2021

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIN 21.07.2021

1. Verificați la ce centru de concurs, a fost arondată discuplina dumneavoastră de concurs :  ARONDAREA DISCIPLINELOR DE CONCURS LA CENTRELE DESFĂȘURARE A PROBEI SCRISE

2. Verificați REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI, la centrul la care este arondată disciplina dumneavoastră :

3. Adresele CENTRELOR DESEMNATE PENTRU DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE : 

 • CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Bulevardul Regele Carol I, nr. 70, localitate Târgovişte
 • CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu, Nr. 58, localitate Târgoviște

4. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR !

 • Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate, pasaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau a cartea de alegător, pentru verificarea identității.
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎNCEPÂND CU ORA 7:00, PÂNĂ LA ORA 8:15.
 • LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 9.00, durata de redactare a lucrărilor fiind de 4 (patru) ore.
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.

 

09.07.2021 - Anunț privind depunerea documentelor de către candidații absolvenți 2021, înscriși la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2021

Documentele de absolvire ale candidaților la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor, sesiunea 2021, absolvenți ai anului curent, se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, în PERIOADA 13-16 IULIE 2021, în intervalul orar 9:00 - 16:00.

Candidații se vor prezenta cu documentul de identitate și în original și copie documentele de absolvire, pentru a fi certificate conform cu originalul de către comisia de organizare a concursului.

25.06.2021 - Centrele de desfășurare a probei scrise și arondarea disciplinelor pe centre, pentru concursul național de ocupare a posturilor din 21.07.2021

CENTRELE DESEMNATE PENTRU DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE : 

 • CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Bulevardul Regele Carol I, nr. 70, localitate Târgovişte
 • CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu, Nr. 58, localitate Târgoviște

Arondarea disciplinelor de concurs la centrele pentru desfasurare a probei scrise

Datele de înscriere ale candidaților care solicită repartizare în baza notelor/mediilor obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor, din anii precedenți

Lista candidati care solicita repartizare in baza rezultatelor din anii anteriori

24.05.2021 - Proba orala de cunoastere a limbii romane pentru candidații la concursul național de ocupare a posturilor, care au efectuat studiile în alte limbi

ANUNT - Proba orala de cunoastere a limbii romane

ANEXA 4 - Fisa proba cunoatere a limbii in care se face predarea

21.05.2021 - Datele de inscriere ale candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor - Sesiunea 2021

Datele de inscriere ale candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor - Sesiunea 2021 - RESPINSI

Numai pentru eventuale corecții, consultați articolul de mai jos sau DESCHIDE AICI !

19.05.2021 - Validarea datelor de înscriere ale candidaților la concursul național de ocupare a posturilor 2021, detașare la cerere și repartizare în baza rezultatelor din anii precedenți

În data de 21.05.2021, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, www.isj-db.ro, se vor publica :

 • Datele de înscriere ale candidaților la CONCURSUL NAȚIONAL de ocupare a posturilor, sesiunea 2021
 • Lista dosarelor respinse
 • Lista punctajelor cadrelor didactice înscrise la etapa de DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
 • Lista înscrierilor pentru repartizare în baza rezultatelor obținute în anii precedenți

Candidații au obligația de a verifica date introduse în sistemul informatic și de a semnala eventualele erori/neconcordanțe observate în datele de înscriere afișate, informând în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar, în vederea corectării acestora.

Solicitările se vor transmise, semnate și scanate, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , utilizând tipizatul de mai jos.

Cerere corectii fisa de inscriere concurs 2021 / etape de mobilitate

ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2021 au obligația de a prezenta adeverința de absolvire a studiilor / programelor de pregătire psihopedagogică, în perioada 13 - 16 IULIE 2021. În mod excepțional, aceștia vor fi primiți la proba scrisă din data de 21.07.2021, doar în condițiile prezentării documentelor menționate.

 

Lista posturilor pentru concurs actualizata la data 10.05.2021

07.05.2021 - Înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor 2021

 • Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 11 – 17 MAI 2021.
 • CENTRUL DE ÎNSCRIERE - Școala Gimnazială Specială Târgoviște
 • Adresa : Strada Ion Ghica, nr. 2, Micro V, Târgoviște, cod poștal 130121 (vis-à-vis de stația de taxi de lângă supermarket Diana).
 • PROGRAMUL COMISIEI : 9:00 - 17:00 (exceptând data de 11.05.2021 - 10:00-17:00 )


Modele de subiecte și programele pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, pot fi descărcate pe pe paginile dedicate ale Ministerului Educației (Clik pe următoarele legături!):

 

 

CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE NEOCUPATE, PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2020 - 2021

 

CONCURS / TESTARE LA NIVEL DE JUDEȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - Sesiunea 2020

03.09.2020 - Rezultatele FINALE, după contestații, la Concursul / Testarea la nivel județean, din data de 01.09.2020

01.09.2020 - Rezultatele la Concursul / Testarea la nivel județean, din data de 01.09.2020

28.08.2020 - ANUNȚ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL / TESTAREA LA NIVEL JUDEȚEAN DIN DATA DE 01.09.2020

PROBA SCRISĂ / INTERVIUL 

 • Proba scrisă și interviul vor avea loc în data de 01.09.2020, la LICEUL DE ARTE “BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE, situat la adresa: Strada Locotenent Pârvan Popescu, nr. 60, Târgoviște.
 • Candidații trebuie să aibă asupra lor buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau cartea de alegător, pentru verificarea identității.
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL ORAR 7.30 - 8.15LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 9.00.
 • Durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore pentru concursul județean, respectiv 3 (trei) ore pentru testarea județeană. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.
 • Contestațiile se transmit exclusiv on-line, pe adresa de e-mail: titularizare@isj-db.ro, în data de 02.09.2020, până la ora 16:00. Confirmarea primirii și înregistrării contestației se va face prin răspuns la mesajul transmis.

Organizarea la nivelul județului a concursului / testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, Sesiunea 2020

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR / CATEDRELOR, SESIUNEA 2020

 

19.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 20.08.2020

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor, sesiunea 2020, care au obținut minimum nota 7 și a cadrelor didactice titulare care solicită detașare în baza notei obținute la același concurs!

12.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi cu angajare pe perioadă nedeterminată, din data de 13.08.2020

11.08.2020 - Rezultate finale la concursul de ocupare a posturilor din 29.07.2020

05.08.2020 - Înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ 

Înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut proba scrisă, conform literei k), punctul 12, din Calendarul de mobilitate, anexă la Metodologia-cadru de mobilitate, se face în zilele de 6 și 7 august 2020, astfel :

 • (i) depunerea/transmiterea cererilor de către candidaţi la inspectoratele școlare din județele/municipiul București în care aceştia doresc repartizarea;
 • (ii) transmiterea informării, în scris, de către candidaţi, la inspectoratele școlare din județele/municipiul București în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt judeţ;

TIPIZATE :

Documentele se pot transmite și la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro,  situație în care se va transmite obligatoriu, actul de identitate scanat (BI/CI).

05.08.2020 - Numere de înregistrare contestații - Concurs național de ocupare a posturilor 2020

Lista numerelor de inregistrare a contestatiilor depuse pentru rezultatul probei_scrise din 29.07.2020

04.07.2020 - Notele la proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor din data de 29.07.2020

Rezultate initiale la concursul de ocupare a posturilor din 29.07.2020

04.08.2020 - Contestații la concursul național de ocupare a posturilor, din data de 29.07.2020

Contestatiile la proba scrisa se depun/transmit la/către inspectoratele scolare, după cum urmează :

 • a) în data de 4 august 2020, contestațiile se depun/transmit până la ora 21:00;
 • b) în data de 5 august 2020, contestațiile se depun/transmit până la ora 12:00.

*Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin împuternicit, acesta din urma prezentând procura notariala în original.

**Contestatia la proba scrisa poate fi transmisa si prin posta electronica, scanată, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , situatie în care candidatul anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate.

***Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

TIPIZAT CONTESTAȚIE : Cerere contestatii concurs ocupare posturi 2020

27.07.2020 - Repartizarea candidaților pe săli și la centrele de concurs, pentru proba scrisă din 29.07.2020

Verificați, în prealabil, la care centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : ARONDAREA DISCIPLINELOR PE CENTRE DE CONCURS

CENTRUL NR. 1: LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE CIORĂNESCU" TÂRGOVIȘTE Strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgoviște
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 235, Târgoviște
CENTRUL NR. 3: LICEUL TEORETIC "PETRU CERCEL" TÂRGOVIȘTE Strada Pârvan Popescu, NR. 94, Târgoviște
CENTRUL NR. 4: COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 223,  Târgoviște

 

23.07.2020 - Proba scrisă din data de 29.07.2020 la Concursul național de ocupare a posturilor

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

 • Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate, pasaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau a cartea de alegător, pentru verificarea identității.
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI PÂNĂ LA ORA 8.15.
 • LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 9.00, durata de redactare a lucrărilor fiind de 4 (patru) ore.
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.

*Ora de începere a concursului și ora limită de acces în sălile de examen, au fost modificate prin adresa M.E.C. nr. 32445/24.07.2020, având în vedere contextul epidemiologic actual.

Concursul de ocupare a posturilor, din data de 29.07.2020, se va susține în următoarele centre de concurs :

Centrul de concurs Adresa
CENTRUL NR. 1: LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE CIORĂNESCU" TÂRGOVIȘTE Strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgoviște
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 235, Târgoviște
CENTRUL NR. 3: LICEUL TEORETIC "PETRU CERCEL" TÂRGOVIȘTE Strada Pârvan Popescu, NR. 94, Târgoviște
CENTRUL NR. 4: COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 223, Târgoviște

Verificați, în prealabil, la care centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : ARONDAREA DISCIPLINELOR PE CENTRE DE CONCURS

 

22.07.2020 - Concursul național de ocupare a posturilor, Sesiunea 2020 - Liste după înscriere și verificare :

 

17.07.2020 - Datele de înscriere ale candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020, înregistrate în sistemul informatic :

Lista_datelor_de_inscriere_ale_candidatilor_la_concursul_national_de_ocupare_a_posturilor_-_Sesiunea_2020

În atenția candidaților ca concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2020!

Candidații au obligația de a verifica date introduse în sistemul informatic și de a semnala eventualele erori/neconcordanțe observate în datele de înscriere afișate, informând, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15.00.

Solicitările se vor transmise, semnate și scanate, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , utilizând tipizatul de mai jos.

Cerere_corectii_fisa_de_inscriere_concurs_2020

 

07.07.2020 - Concursul național de ocupare a posturilor - NOUL CALENDAR ȘI INFORMAȚII UTILE

Calendarul Concursului național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2020, a fost modificat prin O.M.E.C. Nr. 4667/2020, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 593/07.07.2020, Partea I. DESCHIDE AICI CALENDARUL MODIFICAT!

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 9-16 Iulie 2020.

Proba scrisă : 29 Iulie 2020.

CENTRUL DE ÎNSCRIERE - Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Adresa : Strada Ion Ghica, nr. 2, Micro V, Târgoviște, cod poștal 130121 (vis-à-vis de stația de taxi de lângă supermarket Diana).

PROGRAMUL COMISIEI : 9:00 - 17:00 (în data de 09.07.2020 - 11:00-17:00, în data de 16.07.2020 - 9:00-13:00)

Mai multe detalii despre documentele solicitate la înscriere, AICI.

Inscrieri on-line la Adresa de e-mail : titularizare@isj-db.ro

FOARTE IMPORTANT! Anunt_pentru_candidatii_care_doresc_repartizarea_in_alte_judete

Lista_posturilor_actualizata_la_data_18.06.2020 - publicată pentru concursul național de ocupare a posturilor


18.06.2020 - Informare privind organizarea și desfășurarea unor activități prevăzute în Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul oficial, următorul anunț :

"Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/18 mai 2020, pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea de alertă, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 476/16 iunie 2020, starea de alertă a fost prelungită.

Astfel, rămân în vigoare dispozițiile art. 27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit căruia „pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice, se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante (...)”.

În acest context, Ministerul Educației și Cercetării, pentru respectarea cadrului legal în vigoare, a emis ordinul pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr. 19 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm faptul că imediat după încetarea stării de alertă, Ministerul Educației și Cercetării va dispune reluarea acestor activități, care se vor realiza conform unui calendar aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării."

Anunțul poate fi accesat la adresa : https://www.edu.ro/informare-privind-organizarea-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urarea-unor-activit%C4%83%C8%9Bi-prev%C4%83zute-%C3%AEn-metodologia-cadru-de

Ordinul de ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Deschide aici : ORDIN_ADMINISTRATIE_PUBLICA_4549_2020_-_Publicare_18_Iunie_2020

 

15.06.2020 - Anunț privind înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate, sesiunea 2020

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 18-29 iunie 2020.

CENTRUL DE ÎNSCRIERE - Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Adresa : Strada Ion Ghica, nr. 2, Micro V, Târgoviște, cod poștal 130121 (vis-à-vis de stația de taxi de lângă supermarket Diana).

PROGRAMUL COMISIEI : 9:00 - 17:00 (în data de 18.06.2020 - 11:00-17:00, în data de 29.06.2020 - 9:00-13:00)

Mai multe detalii despre documentele solicitate la înscriere, AICI.

FOARTE IMPORTANT! Anunt_pentru_candidatii_care_doresc_repartizarea_in_alte_judete

 

04.06.2020 - Precizări privind înscrierea candidaţilor la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020

 • Perioada de depunere a dosarelor de înscriere - 18-29 iunie
 • Centrul de înscriere - Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Cererea-tip care poate fi descărcată accesând linkul http://www.isj-db.ro/static/files/--MRU_2020/TIT_2020/Cerere_de_inscriere_la_concursul_national_de_ocupare_a_posturilor_2020.pdf.

Candidatii care au depus dosare de înscriere la concursul national în ultimii 3 ani depun pentru înscrierea la concursul national, sesiunea 2020, la centrul de înscriere următoarele:

 • Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original, emisă de către un cabinet/medic de medicina muncii
 • Cazier judiciar, în original și copie
 • Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală în original și copie
 • Documente documente în completarea celor depuse în anii anteriori, daca este cazul.
 • Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2010 – 31.08.2020 (dacă este cazul).

DOCUMENTE ÎNSCRIERE : 

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2020

Stimați candidați

Calendarul și metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor, sesiunea 2020, vor fi modificate de către Ministerul Educației Naționale.

La momentul primirii noilor reglementări, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița va face publică documentația prin toate mijloacele on-line.

 

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte și bareme. Arhiva se poate descărca de la adresa de mai jos :

http://subiecte.edu.ro/2020/titularizare/modeledesubiecte/

Programe valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar se pot descărca de pe pagina dedicată a Ministerului Educației și Cercetării - Deschide aici

 

 

CONCURSUL / TESTAREA ORGANIZAT/Ă LA NIVEL JUDEȚEAN - SESIUNEA 2019

Rezultatele_Finale_la_concursul_-_tesarea_din_data_de_04.09.2019

Rezultatele_la_concursul_-_tesarea_din_data_de_04.09.2019

CONTESTAŢIILE se depun la LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE în  zilele de 04.09.2019, după afişarea rezultatelor iniţiale şi 5.09.2019, de la ora 8:00 până la ora 12:00

Repartizarea_candidatilor_pe_sali_la_Concursul-Testarea_din_04.09.2019

Anunț pentru candidații la concursul județean / testarea județeană de ocupare a posturilor din data de 04.09.2019

Concursul și testarea organizate le nivelul județului se vor susține în data de 04.09.2019, la sediul LICEULUI DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE, situat la adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu 60, Târgoviște.

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-9.00

 •     Accesul acestora se face în baza actului de identitate : buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
 •      Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 •      Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţăCandidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi avand asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanta ori transmitand soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice alta tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.
 •      Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Candidații înscriși la testarea județeană, după desfășurarea probei scrise, vor susține proba de interviu.

 

Anunț privind organizarea probelor pracice la concursul județean, sesiunea 2019!

Probele practice din data de 03.09.2019, se vor desfășura după cum urmează :

 • INFORMATICA - LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 9:00
 • NAI, VIOLONCEL - LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 9:00
 • ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) - COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 10:00
 • HANDBAL - CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 13:00

CALENDAR_Concurs_-_Testare_organizate_la_nivel_judetean_-_2019

Cerere_de_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA_LA_NIVEL_JUDETEAN_-_2019

Declaratie_compatibilitate_cu_functia_didactica_pentru_dosar_inscriere_concurs-tesatre

Documente_necesare_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA_LA_NIVEL_JUDETEAN_-_2019

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR - SESIUNEA 2019

 

Rezultate_finale la_concursul_national_de_ocupare_a_posturilor_2019

Rezultatele initiale la concursul din 17.07.2019

Anunț pentru candidații la concursul național de ocupare a posturilor din data de 17.07.2019

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-9.00

 •     Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
 •      Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 •      Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţă. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”. Candidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi avand asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanta ori transmitand soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens, de către profesorii asistenti sau de catre membrii comisiei din centrul de concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice alta tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.
 •      Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Repartizarea candidaților la concursul național de ocupare a posturilor din 17.07.2019 :

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate din data de 17.07.2019 pe centre de concurs :

Verificați în prealabil la ce centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : Arondarea_disciplinelor_la_centrele_de_concurs

Adresele centrelor de concurs :

 • Centrul Nr. 1 - Liceul ”Voievodul Mircea” Târgoviște : Bd. Regele Carol I, nr. 70, Târgovişte
 • Centrul Nr. 2 - Colegiul Național 'Constantin Cantacuzino'  Târgoviște : Str. George Cair, NR. 3, Târgovişte

Validarea înscrierilor la concursul național de ocupare a posturilor pentru candidații absolventi 2019:

Absolventii promotiei 2019 / absolventii 2019 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, vor valida inscrierea, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora, prin procura notariala, in original în perioada 10-12 iulie 2019, între orele 9:00 - 16:00, la Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște, Bd. Regele Carol I, nr. 70.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

Numele centrului de concurs Adresa
CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE Dâmboviţa, Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE Dâmboviţa, Târgovişte, Str. George Cair, NR. 3

Arondarea disciplinelor la centrele de concurs - Deschide aici

Repartizarea candidaților la inspecții speciale la clasă și probe practice

Foarte important! Anunt_pentru_organizare_inspectii_-_probe_practice

ANUNȚ!

Validarea înscrierii, prin semnatură, de către candidați sau imputerniciții acestora, prin procură notarială, în original, se va desfășura la Liceul "Voievodul  Mircea" Târgoviște, joi 30.05.2019, între orele 9:00 - 16:00 și vineri 31.05.2019, între orele 9:00 - 14:00.

Neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs.

Candidații absolvenți 2019, vor valida înscrierile în perioada 10-12 iulie 2019.

DOCUMENTE UTILE, ANUNȚURI, TIPIZATE PENTRU INSCRIERE :

Lista_posturilor_actualizata_la_data_22.05.2019_pentru_concurs

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate, sesiunea 2019!

Înscrierile se fac în perioada 22 - 29 mai 2019, la Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște, după cum urmează :

 • 22.05.2019, orele 10:00 - 16:00
 • 23.05.2019, orele 09:00 - 16:00
 • 24.05.2019, orele 09:00 - 16:00
 • 27.05.2019, orele 09:00 - 16:00
 • 28.05.2019, orele 09:00 - 16:00
 • 29.05.2019, orele 09:00 - 16:00

Adresa : Dâmboviţa, Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70

 

FOARTE IMPORTANT! 

Toate documentele legislative, tipizatele și informațiile referitoare la concurs, pot fi accesate pe pagina dedicată acestuia din cadrul site-ului I.Ș.J. Dâmbovița, la adresa :

www.isj-db.ro/concurs-national-judetean-unitate-pentru-ocuparea-posturilor-didactice (Linck-ul este accesibil și din pagina principală - Acasă)

Dosarele de înscriere pentru toate celelalte etape de mobilitate, se vor depune la aceeași locație.

CALENDAR_CONCURS_2019_-_Modificat_la_zi

Cerere_inscriere_Concurs_national_de_ocupare_a_posturilor

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte și bareme. Arhiva se poate descărca de la adresa de mai jos :

http://subiecte.edu.ro/2019/titularizare/modeledesubiecte/

Au apărut noi programe valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la unele discipline.

 

CONCURSUL / TESTAREA la nivelul unităților de învățământ, pe parcursul anului școlar 2018-2019

ARHIVA CU DOCUMENTE / LEGISLATIE / TIPIZATE : Concurs_la_nivelul_unitatii_-_2018-2019

 

CONCURSUL / TESTAREA la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018

ANUNTURI PENTRU CONCURSUL / TESTAREA la nivel judeţean, sesiunea 2018

 

PROBA SCRISA ȘI INTERVIURILE din cadrul concursului/testării organizate la nivel județean, din data de 28.08.2018, se vor desfășura la LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE

Adresa : Strada locotenent Popescu Pârvan, Nr. 60

Accesul candidaților în clădire, se va face începănd cu ora 8:00, pe baza documentului de identitate.

Ora de începere a probei scrise : 9:00

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. 

Probele practice din data de 27.08.2018, se vor desfășura după cum urmează :

INFORMATICA - LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE, ora 10:00

VIOARA, CLARINET - LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE, ora 9:00

ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANICLiceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte , ora 9.00

ASISTENTA MEDICALA GENERALA - Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Târgovişte, ora 9.00

MECANICĂ - CONDUCERE AUTO - Liceul Tehnologic de Trasporturi Auto Târgovişte,  ora 10.00

CALENDAR_Concurs_-_Testare_organizate_la_nivel_judetean

Cerere_de_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA_organizate la nivel judetean

Documente_necesare pentru_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA organizate la nivel judetean

Declaratie_compatibilitate_cu_functia_didactica necesara la dosarul de inscriere

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița

Adresa : Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita

 

CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR 2018

Rezultate finale dupa contestatii la proba scrisă din 11.07.2018

ANUNȚ! Ședințele de repartizare din datele de 25 și 26 iulie 2018, se vor desfășura la amfiteatrul LICEULUI DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” din TÂRGOVIȘTE, Strada locotenent Popescu Pârvan, Nr. 60, începând cu ora 9:00, în ordinea alfabetică a disciplinelor de concurs.

Rezultatele inițiale la proba scrisa din 11.07.2018

Arondarea_disciplinelor_pe_centre_de_concurs

Numele centrului de concurs Adresa
CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE Dâmboviţa, Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE Dâmboviţa, Târgovişte, Str. George Cair, NR. 3

Lista_candidatilor_admisi_la_proba_scrisa_-_Centrul_1

Lista_candidatilor_admisi_la_proba_scrisa_-_Centrul_2

 

In_atentia_candidatilor!

Centrul de înscriere : LICEUL “VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE

Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște

 

Programarea inspecțiilor la clasă / probelor practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor:

ANUNȚURI

DOCUMENTE UTILE

LEGISLAȚIE

METODOLOGIE

CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SI DISCIPLINELE DE CONCURS

 

 

CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR 2017

Graficul privind desfasurarea ședințelor de repartizare / etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru luna AUGUST 2017

PROBA SCRISA DIN DATA DE 12.07.2017:

Ierarhizarea candidatilor de la concursul din 12.07.2017 după media de repartizare

Rezultate finale proba scrisa a cocursului national de ocupare a posturilor din 12.07.2017

Sedința de repartizare a candidaţilor cu media minimum 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor 2017

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă se va desfățura în data de 26.07.2017, începand cu 10:00, la AMFITEATRUL LICEULUI DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE.

Rezultatele la proba scrisa a concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din data 12.07.2017

Arondarea disciplinelor pe centre de concurs
CENTRE DE CONCURS :
CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE- Adresa: Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Târgovişte, STR. GEORGE CAIR, NR. 3
Lista candidatilor admisi la proba scrisa - Centrul Nr. 1
Repartizarea pe sali a candidatilor - Centrul 1
Lista candidatilor admisi la proba scrisa - Centrul Nr. 2
Repartizarea pe sali a candidatilor - Centrul 2
IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!
Accesul candidaţilor în sălile de examen este permis numai în intervalul orar 8.00-9.00
• Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
• Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. 
• Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţă.
Procedura privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor vacante

VALIDAREA INSCRIERII LA CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR 2017 - ABSOLVENTI 2017
Centrul de înscriere : LICEUL VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE
Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște
PROGRAM VALIDARE:
 ZIUA   DATA   Interval orar
    JOI      06.07.2017     09:00 - 16:00  
  VINERI     07.07.2017     09:00 - 16:00  
   LUNI   10.07.2017     09:00 - 12:00  

Centrul de înscriere : LICEUL VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE
Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște 

Liste repartizare/echivalare inspectii/candidati respinsi - Concursul national de ocupare a posturilor didactice 2017

Maine, 30.05.2017, la ora 12:00, candidatii vor fi prezenti în unitățile la care au fost repartizați in vederea tragerii la sorti a clasei si a datei la care vor sustine inspectia / proba practica, dupa caz.

Repartizarea candidatilor la inspectia la clasa
Repartizarea candidatilor la proba practica
Lista candidatilor respinsi
Lista candidatilor care echivaleaza inspectia la clasa
Centre de concurs si discipline arondate

PROGRAM VALIDARE FISE INSCRIEREABSOLVENTI ANI ANTERIORI:

ZIUA

DATA

INTERVAL ORAR

MARTI

23.05.2017

12:00 - 16:00

MIERCURI

24.05.2017

09:00 - 16:00

JOI

25.05.2017

09:00 - 16:00

VINERI

26.05.2017

09:00 - 16:00

LUNI

29.05.2017

09:00 - 12:00

PROGRAM INSCRIERI :

                16.05.2017 - 10:00 - 16:00
17,18,19,22.05.2017 - 09:00 - 16:00

* LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE SI INCOMPLETE PENTRU CONCURS 2017

CONCURS/TESTARE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2016

 

CONCURS/TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN 2016

 

TITULARIZARE 2016


 

CONCURS LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție