salvaticopiii ovid

Noutati

Informatica , TIC

AN ȘCOLAR 2020 - 2021

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Marți: 12.00-16.00

 

 

Noutăți: 

 • "La TINEri este Puterea" este un proiect lansat la nivel naţional de compania Coca-Cola HBC România, în parteneriat cu Asociaţia The Social Incubator - detalii aici
 • Digitaliada este proiectul Fundației Orange şi se desfășoară cu avizul Ministerului Educației (nr. 9912M/26.08.2019) și răspunde priorităților strategice ale Ministerului Educației Naționale privitoare la introducerea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare, dar și la adaptarea și inovarea curriculară inițiată deja cu ciclul primar - detalii aici
 • INIȚIATIVA EDUCAȚIONALĂ "DREPTURILE COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR ÎN MEDIUL ONLINE" - detalii aici 

Documente manageriale - inspector școlar pentru INFORMATICĂ și TIC

Informații utile:

AN ȘCOLAR 2020 - 2021

Noutăți: 

Atestat Informatică 2021

 • Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică informatică și matematică informatică intensiv informatică în sistem online, 2020-2021
 • ORDIN Nr.3009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.843/2009
 • BILETELE pentru susținerea probei practice în vederea obținerii atestatului profesional la informatică conform metodologiei aprobată prin Ordinul 4843/27.08.2009 - aprobate în Consiliul consultativ al disciplinelor informatică și T.I.C. - ianuarie 2021
 • O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenŃelor profesionale a absolvenŃilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
 • M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenŃelor profesionale a absolvenŃilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică 

Programe digitale acreditate MEC:

 Resurse utile pentru implementarea platformelor educaționale

Documente manageriale - inspector școlar pentru INFORMATICĂ și TIC

Metodică și proiectare didactică

Materiale prezentate la activitățile metodice 

 • Oportunități și obstacole ale învățării în mediul online - prezentare realizată de Profesor Vasile Gheorghița și Profesor Stan Daniela, Liceul de arte ”Bălașa Doamna”  Târgoviște
 • Diseminare proiect ”ROBOWEB-Pregatire practica europeana in domeniul ROBOticii si al paginilor WEB in vederea insertiei pe piata muncii” - coordonator proiect profesor Diaconu Diana, Colegiul Național ”Ienachiță Văcărescu” Târgoviște 
 • Platforma educațională Adservioprezentare realizată de profesor Constantinescu Adina, Colegiul Național”Nicolae Titulescu” Pucioasa
 • Google for Education-prezentare realizată de profesor Vlad Cătălina, Colegiul Național ”Ienachiță Văcărescu” Târgoviște 

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

Noutăți:


Documente manageriale - inspector școlar pentru INFORMATICĂ

Resurse utile - Informatică și TIC - gimnaziu: Instalare Scratch offline - Instalare Blockly

Aspecte de metodică și proiectare didactică: 

 1. Programe școlare
 2. Pedagogia centrată pe obiective versus  pedagogia centrată pe competențe
 3. Tipuri de lecții
 4. Proiectarea unității de învățare
 5. Ghid metodologic pentru dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris
 6. Obiectivele pedagogice ale disciplinelor de specialitate

AN ȘCOLAR 2018 - 2019

Noutăți:

Formularul de colectare date de contact ale profesorilor care predau Informatică/ TIC/ Informatică și TIC etc.: FORMULAR

Materiale consfătuiri județene:

Important ! Materiale utile desfășurării activității în anul școlar 2018 - 2019:

Resurse utile - Informatică și TIC - gimnaziu: Instalare Scratch offline - Instalare Blockly

Aspecte de metodică și proiectare didactică: 

 1. Pedagogia centrată pe obiective versus  pedagogia centrată pe competențe
 2. Tipuri de lecții
 3. Proiectarea unității de învățare

AN ȘCOLAR 2017 - 2018:

 • Aspecte de metodică și proiectare didactică: 

 1. Pedagogia centrată pe obiective versus  pedagogia centrată pe competențe
 2. Tipuri de lecții
 3. Proiectarea unității de învățare

Rezultate olimpiade și concursuri școlare

Resurse utile - Informatică și TIC - gimnaziu

Materiale Consfătuiri 2017:

AN ȘCOLAR 2016 - 2017:

NOUTĂȚI:

 1. REGULAMENT SPECIFIC ( Nr. 25173/30.01.2017 )
 2. PRECIZĂRI cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Informatică pentru anul școlar 2016 - 2017Nr. 25174/30.01.2017 )

SITE-uri utile:

CONCURSURI ȘI PROIECTE ȘCOLARE:

AN ȘCOLAR 2015 - 2016:

CENTRE METODICE – INFORMATICĂ ȘI TIC

NOUTĂȚI:

Premii olimpiade și concursuri școlare:

 

AN ȘCOLAR 2014 - 2015

 

AN ȘCOLAR 2013 – 2014:

NOU !  

Documente manageriale:

 1. Regulamentul Consiliului Consultativ
 2. CENTRE METODICE
 3. COMISII FUNCȚIONALE
 4. CONSILIUL CONSULTATIV
 5. METODIȘTI – MENTORI

Site-uri utile:

Concursuri:

Curriculum, programe și proiecte educaționale:

InfoNews:

 

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție