salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Validarea înscrierii, prin semnatură, de către candidați sau imputerniciții acestora, prin procură notarială, în original, se va desfășura la Liceul "Voievodul  Mircea" Târgoviște, joi 30.05.2019, între orele 9:00 - 16:00 și vineri 31.05.2019, între orele 9:00 - 14:00.

Neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs.

Candidații absolvenți 2019, vor valida înscrierile în perioada 10-12 iulie 2019.

În atenția directorilor unităților de învățământ !
Documentele justificative ale personalului de conducere din unitățile de învățământ, care doresc să se înscrie la concursul pentru acordarea gradației de merit sesiunea 2019, vor fi certificate „Conform cu originalul” de către directorul adjunct, iar în unitățile de învățământ care nu au director adjunct această atribuție va fi îndeplinită de un membru al consiliului de administrație al unității respective, numit în aces sens prin decizie internă (Hotărârea CA al ISJ nr. 11/17.05.2019).

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate, sesiunea 2019!

Înscrierile se fac în perioada 22 - 29 mai 2019, la Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște, după cum urmează :

  • 22.05.2019, orele 10:00 - 16:00
  • 23.05.2019, orele 09:00 - 16:00
  • 24.05.2019, orele 09:00 - 16:00
  • 27.05.2019, orele 09:00 - 16:00
  • 28.05.2019, orele 09:00 - 16:00
  • 29.05.2019, orele 09:00 - 16:00

Adresa : Dâmboviţa, Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70

FOARTE IMPORTANT! 

Toate documentele legislative, tipizatele și informațiile referitoare la concurs, pot fi accesate pe pagina dedicată acestuia din cadrul site-ului I.Ș.J. Dâmbovița, la adresa :

www.isj-db.ro/concurs-national-judetean-unitate-pentru-ocuparea-posturilor-didactice (Linck-ul este accesibil și din pagina principală - Acasă)

Dosarele de înscriere pentru toate celelalte etape de mobilitate, se vor depune la aceeași locație.

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer!

Ședința de repartizare pentru prretransfer consimțit între unități și pretrasfer prin schimb de posturi, se va desfășura în data de 20.05.2019, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Dâmbovița.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție