salvaticopiii ovid

Noutati

ADMITERE 2021

Informații utile

ANUNȚ IMPORTANT!

Înscrierea și desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, care doresc să participe la admiterea pe locurile vacante la clasele pentru care se susțin probe de aptitudini, după a doua etapă de repartizare computerizată, are loc în perioada 16-20.08.2021.

Graficul desfășurării probelor va fi afișat la sediul unităților de învățământ respective! 

 Rezultate Admitere în învățământul liceal de stat - 11.08.2021, situații speciale

 Rezultate Admitere în învățământul liceal de stat - 13.08.2021, Etapa III

Rezultate Admitere în învățământul liceal de stat - 06.08.2021, Etapa II

Rezultate Admitere în învățământul liceal de stat - 24.07.2021, Etapa I

 • PROGRAM ÎNSCRIERE ÎNVÂȚĂMÂNT SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ 

26-30 iulie 2021

Interval orar: 9.00-15.00

CJRAE Dâmbovița - secretariat,  

Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște, tel:  0245.211.144 
Fișe de admitere 2021

Cadru normativ 2020-2021

 • Procedură operațională privind  repartizarea candidaților în învățământul liceal de stat, învățământul profesional și dual de stat după primele două etape de admitere, an școlar 2021-2022
 • Procedură operațională privind admiterea computerizată a candidaților de etnie romă și a candidaților cu CES pe locuri distinct alocate în învățământul profesional, an școlar 2021-2022
 • Procedură privind admiterea computerizată a candidaților de etnie romă și a candidaților cu CES 
 • Procedură privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 - 2022
 • CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2021-2022 (Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.C. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)
 • ORDIN Nr.3721, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022
 • Anexe OM 3721_2021
 • ORDIN Nr.3691 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a claselor cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv, respectiv bilingv in unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.797/2017
 • ORDIN Nr.3663 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator-educatoare
 • ORDIN Nr. 6063/2020 din 24 noiembrie 2020
 • ORDIN 5460/31.08.2020, privind aprobarea metodilogiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică
 • O R D I N 5457/ 31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
 • Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5.457/31.08.2020
 • CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2021-2022
 • Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012Admitere 2020

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție