salvaticopiii ovid

Noutati

ADMITERE 2021

Informații utile

 

Fișe de admitere 2021

Cadru normativ 2020-2021

 • CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2021-2022 (Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.C. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)
 • ORDIN Nr.3721, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022
 • Anexe OM 3721_2021
 • ORDIN Nr.3691 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a claselor cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv, respectiv bilingv in unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.797/2017
 • ORDIN Nr.3663 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator-educatoare
 • ORDIN Nr. 6063/2020 din 24 noiembrie 2020
 • ORDIN 5460/31.08.2020, privind aprobarea metodilogiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică
 • O R D I N 5457/ 31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
 • Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5.457/31.08.2020
 • CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2021-2022
 • Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012Admitere 2020

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție