salvaticopiii ovid

Noutati

Concurs directori 2022

Sesiunea  iunie-octombrie 2022

 

ISJDB - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - OPȚIUNI CANDIDAȚI

Anunț privind depunerea / transmiterea contestațiilor la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de director / director adjunct - Sesiunea 2022

COMISIILE PENTRU PROBA DE INTERVIU

Liceul Tehnologic Petrol Moreni
Școala Gimnazială nr. 3 Moreni
Școala Gimnazială Cornățelu
Școala Gimnazială Pătroaia Vale Crângurile
Școala Gimnazială Mănești
Școala Gimnazială Dragomirești
Școala Gimnazială Slobozia Moară
Școala Gimnazială Gura Ocniței
Școala Gimnazială Bilciurești
Școala Gimnazială Corbii Mari
Școala Gimnazială Uliești


 

21.09.2022 - Anunț privind organizarea probei de interviu de la Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie- octombrie 2022

Centrul special desemnat pentru desfășurarea probei de interviu din cadrul Concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, este  CASA CORPULUI DIDACTIC TÂRGOVIȘTE.

ADRESA : Str. Calea Domneasca, 127, Târgoviște, județ Dâmbovița,

 •  Decizia 1255 / 19.09.2022 - Centru special pentru proba de interviu

   Toate unitățile de învățământ din județul Dâmbovița pentru ale căror funcții de conducere s-au depus opțiuni, sunt arondate la centrul desemnat.

  Candidații vor avea asupra lor  documentul de identitate și 5 copii ale strategiei, câte una pentru fiecare membru al comisiei, plus exemplarul personal.

21.09.2022 - ISJ_DB_lista_finala_situatii_problema_sesiunea iunie-octombrie 2022

 

 

 • Linia telefonică deschisă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, pentru sesizarea eventualelor nereguli pe perioada desfășurării probei scrise, este : TEL VERDE ISJ 0800816245

 

 • Selecția supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante de director/director adjunct, sesiunea iunie-octombrie 2022

          În conformitate cu prevederile legale, comisia de organizare a concursului de ocupare a posturilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, va organiza MIERCURI, 07.09.2022, începând cu ora 09:00, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, activitatea de tragere la sorți privind selecția supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului, din data de 08.09.2022.

          Activitatea se va desfășura, cu prezența fizică, în plenul comisiei de organizare, fiind permis accesul persoanelor desemnate ca observatori.

          Adresa  : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

 

 • ANUNȚ PROBA SCRISĂ

        Data probei scrise : 08.09.2022
        Centrul special de desfășurare a probei scrise : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" TÂRGOVIȘTE - ADRESA : Strada Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, Târgoviște

 

 • Interval orar ACCES CANDIDAȚI : 8:00 - 8:45

        Candidații vor avea asupra lor actul de identitate valabil.

        Le este interzis candidaților accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță.

 

            Pentru identificare, candidații care au solicitat anonimizarea datelor, vă informăm faptul că în e-mail-ul primit de pe platforma de înscriere la concurs, cu subiectul : Concurs Directori Preuniversitar - Recipisă înregistrare cerere”, ați primit și un număr de înregistrare “Nr. Reg.”.

            Primele 8 (opt) caractere din acel număr de înregistrare reprezintă codul dumneavoastră de anonimizare.

 

 

 

SESIUNEA IANUARIE - APRILIE 2022

31.03.2022 - Validare rezultate finale în Consiliul de administrație al IȘJ Dâmbovița

29.03.2022 - Anunț privind ședința pentru exprimarea opțiunilor candidaților declarați promovați pentru mai multe funcții de conducere, în cadrul concursului  2022

Candidații promovați la mai multe funcții participă fizic la ședința organizată de comisia județeană, în vederea stabilirii opțiunii finale pentru o singură funcție. Candidații  optează în ordinea notelor finale (mediilor obținute), în scris, prin completarea Anexei la prezenta procedură.

După exprimarea opțiunii scrise, fiecare funcție rămasă vacantă poate fi ocupată de următorul candidat  admis la concurs pentru acea funcție.

Data organizării: 30 martie 2022

Ora: 14.00

Locul desfășurării:sala mare de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Str.

Calea Domnească , nr.127, Târgoviște


ISJDB - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - OPȚIUNI CANDIDAȚI

Lista cu rezultatele finale ale candidatilor la concursul de ocupare a functiilor vacante de director si director adjunct 2022

Rezultatele inregistrate in urma solutionarii contestatiilor la proba de interviu

REZULTATE PROBA DE INTERVIU

17.03.2022 - MODIFICARE ORAR DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT - JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - SESIUNEA 2022 - din data de 21.03.2022

15.03.2022 - Anunț privind depunerea / transmiterea contestațiilor la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de director / director adjunct - Sesiunea 2022

Anunt si tipizat Contestatii la Proba de Interviu - Concurs directori 2022

PO_-_Atribuii_membrii_comisii_proba_interviu

Sâmbătă, 19.03.2022 și Duminică, 20.03.2022, contestațiile se pot depune doar în format online, conform anunțului de mai sus.

MODIFICARE PROGRAM DE DESFĂȘURARE A PROBEI DE INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A FUCNȚIILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STATJUDEȚUL DÂMBOVIȚA - SESIUNEA 2022

Graficul desfășurării probelor de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de directori  directori adjuncți - Sesiunea 2022

COMISIILE PENTRU PROBA DE INTERVIU

10.03.2022 - Anunț privind organizarea probei de interviu de la Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea ianuarie - aprilie 2022

Centrul special desemnat pentru desfășurarea probei de interviu din cadrul Concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, este  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" TÂRGOVIȘTE.

ADRESA : Str. Prof. Alexandru Vasilescu 1, Târgoviște, județ Dâmbovița . 

Decizia 205 / 10.03.2022 - Centru special pentru proba de interviu

Toate unitățile de învățământ din județul Dâmbovița pentru ale căror funcții de conducere s-au depus opțiuni, sunt arondate la centrul desemnat.

Candidații vor avea asupra lor  documentul de identitate și 5 copii ale strategiei, cate una fiecare membru al comisiei, plus exemplarul personal.

04.03.2022 - ISJ_DB_lista_finala_situatii_problema_04.03.2022

Depunerea contestațiilor la proba scrisă a Concursului de ocupare a funcțiilor de director / director adjunct din data de 18.02.2022

CONTESTAȚIILE se depun / transmit la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița astfel:

 -         ONLINE la adresa de e-mail concurs.directori@isj-db.ro. Contestația semnată și datată se transmite însoțită de copia actului de identitate, până duminică 20.02.2022 ora 15:00.

 -         FIZIC la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, conform următorului program:

 ·       Vineri, 18.02.2022, interval orar : de la afișarea contestațiilor până la ora 19:00

·       Sâmbătă 19.02.2022, interval orar : 8:00 – 16:00

·       Duminică, 20.02.2022, interval orar : 9:00 – 15:00

 Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

 

ANUNȚ PROBA SCRISĂ

 • Data probei scrise : 18.02.2022
 • Centrul special de desfășurare a probei scrise : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" TÂRGOVIȘTE
 • Interval orar ACCES CANDIDAȚI : 8:00 - 8:45
 • Candidații vor avea asupra lor actul de identitate.
 • Le este interzis candidaților accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță.
 • Linia telefonică deschisă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, pentru sesizarea eventualelor nereguli pe perioada desfășurării probei scrise, este : TEL VERDE ISJ 0800816245

 • Informăm candidații cu privire la faptul că sălile de concurs sunt monitorizate audio - video.

Selecția supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante de director/director adjunct, 2022

În conformitate cu prevederile legale, comisia de organizare a concursului de ocupare a posturilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, va organiza JOI, 17.02.2022, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, activitatea de tragere la sorți privind selecția supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului, din data de 18.02.2022.

Activitatea se va desfășura, cu prezența fizică și online, în plenul comisiei de organizare, fiind permis accesul persoanelor desemnate ca observatori. Link-ul de conectare va fi transmis pe grupurile virtuale ale comisiilor.

Adresa  : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

 

08.02.2022 - Repartizarea candidatilor pe sali la Concursul de ocupare a functiilor de director-director adj. din data de 18.02.2022

Pentru identificare, candidații care au solicitat anonimizarea datelor, vă informăm faptul că în e-mail-ul primit de pe platforma de înscriere la concurs, cu subiectul : Concurs Directori Preuniversitar - Recipisă înregistrare cerere”, ați primit și un număr de înregistrare “Nr. Reg.”.

Primele 8 (opt) caractere din acel număr de înregistrare reprezintă codul dumneavoastră de anonimizare.

 

Centrul special pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie - aprilie 2022 : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" TÂRGOVIȘTE

ADRESA : Strada Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, Târgoviște

 

 
Conform prevederilor art. 9, alin. (4) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului, candidații a căror înscriere nu a fost validată pot transmite comisiei de organizare a concursului, în scris, în maximum 24 de ore de la afișarea listei candidaților admiși la etapa de evaluare, motivele care consideră că au generat neconformitatea documentelor și solicită analiza cauzelor și remedierea eventualelor erori, inclusiv a celor de natură tehnică.
Solicitarea se transmite în scris, semnată și însoțită de copie a actului de identitate la adresa de e-mail : concurs.directori@isj-db.ro .
 

 

 

 

 

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție