salvaticopiii ovid

Noutati

Definitivat

AN ȘCOLAR 2023 - 2024

 

22.07.2024 - INFORMAȚII privind depunerea/transmiterea și înregistrarea contestațiilor la Examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2024

Programul depunerii contestațiilor :

a)      în data de 30 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 20:00;        

 

b)      in data de 31 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 12:00.

    Transmiterea contestațiilor la centrele de examen se poate realiza și electronic (scanat), prin poșta electronică, în data de 30 iulie 2024 și în data de 31 iulie 2024 până la ora 12:00 la adresa de e-mail: contestatiidef2024@sgiabv.ro

            În contestație candidatul precizează urmatoarele informații: județul, numărul fișei de înscriere la examen, denumirea centrului de examen, numele, inițiala/inițialele prenumelui tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul examenului și nota contestată, adresa de e-mail și numărul de telefon.

          Contestația la proba scrisă se depune la centrul de examen, personal de catre candidat sau prin imputernicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

          Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă la centrul de examen și o copie a buletinului de identitate/cărții de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Tipizat Contestatie 2024

22.07.2024 - Proba scrisă din cadrul Examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2024

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2024 se va desfășura în 24.07.2024, la Școala Gimnazială ”ioan Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște - strada Calea Domnească , nr. 252 , Târgoviște .

Accesul candidaților în centrul de examen se face în intervalul 7.30 - 8.00. Proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 4 ore, din momentul primirii subiectelor.

Accesul în centrul de examen se face în baza actului de identitate (C.I. / C.I. provizorie / Buletin / Pașaport - în mod excepțional permis de conducere / carte de alegător)

Repartizarea candidatilor pe sali - Definitivat 2024


 

AN ȘCOLAR 2022 - 2023 

OME 5503/18.08.2023 - Validare rezultate definitivat sesiunea 2023

Rezultate finale după contestatii - DEFINITIVAT 2023

Rezultate inainte de contestatii - DEFINITIVAT 2023

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023 se va desfășura în 19.07.2023, la Liceul "Voievodul Mircea" din Târgoviște (Bd. Regele Carol I, nr. 70).

Accesul candidaților în centrul de examen se face în intervalul 7.30 - 8.00, pe poarta din strada Colonel Dumitru Băltărețu. Proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 4 ore, din momentul primirii subiectelor.

Repartizarea inspecțiilor pentru definitivat - sesiunea 2023

Situatia verificarii dosarelor de inscriere depuse, sesiunea 2023

OME nr. 5722/2022 privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si defasurare a examenului pentru definitivare în învățământul preuniversitar

1.OMEC nr. 5434/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar

2. OME nr. 5723/27.09.2022 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022 - 2023

3. Informatii utile inscriere definitivat

4. Cerere de inscriere 

5. Fisa de inscriere

6. Completare coperta dosar

7. Proces-verbal predare-primire dosare

 

AN ȘCOLAR 2021 - 2022

 

Depunerea contestațiilor

 Contestațiile se inregistrează la centrul de examen în zilele de 27 iulie 2022 până la ora 20.00 și 28 iulie 2022, până la ora 12.00.

 În contestație candidatul precizează urmatoarele inforrmații:

 •    Numele, initiala tatălui și prenumele

•    Codul numeric personal

•    Denumirea centrului de examen și judetul unde a susținut examenul

•    Disciplina la care a susținut examenul

•    Nota contestată

 Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.

 *Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin fax la nr. 0245/210785 sau prin e-mail la adresa   contestatii@carabella.ro

 

 

AN ȘCOLAR 2020 - 2021

OME nr. 4581/04.08.2021 privind validarea rezultatelor la examenul national de definitivat, sesiunea 2021
Rezultate finale după contestații - Definitivat 2021
PO ISJDB 262/13.07.2021 - Vizualizare lucrari Definitivat si Concurs de ocupare a posturilor

 

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

Examenul național de definitivat în învățământ - sesiunea 2020

NOTĂ: Accesul candidaților se va realiza pe cele două intrări din spatele Colegiului (strada Ana Ipătescu), în intervalul orar 8:00 - 8:45, cu respectarea normelor de securitate sanitară în vigoare.

ANUNȚProba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, se va desfășura în ziua de 22.07.2020, la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște. INFORMAȚII SUPLIMENTARE !

 1. OMEN nr. 4910/23.08.2019 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, 2019-2020
 2. Informatii utile pentru inscriere la examenul national de definitivat
 3. Cerere de inscriere
 4. Fisa de inscriere
 5. Model proces-verbal de predare-primire dosare
 6. Model de completare a datelor pe dosar 

 

 

Anul școlar 2018-2019

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

la examenul naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2019

·       Rezultatele examenului se comunică la centrul de examen – Colegiul Național ”Constatin Carabella” pe data de 31 iulie 2019.

·       Contestaţiile se depun la centrul de examen organizat la Colegiul Național ”Constantin Carabella” din Târgovişte, personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta prezentând procura notarială în original, după următorul program:

o   31 iulie 2019 -  până la ora 20.00;

o   1 august 2019, între orele 9.00 – 14.00.

·          Candidații pot contesta numai nota proprie obținută la proba scrisă, nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați; în urma reevaluării lucrării, nota poate să crească sau să scadă.

  Preşedintele comisiei judeţene de examen
Inspector şcolar general adjunct,
        Prof. Elena Cristina STROE


Organizarea și desfășurarea probei scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019

-      Informații pentru candidați  - aici

-      Extras din metodologie – proba scrisă - aici

Centralizatorul 2019 completeaza Centralizatorul 2018 care ramane in vigoare in totalitate.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2019

Programe noi pentru definitivat (se aplică din 2019):
- OMEN nr. 5365/2018 - Programa pentru definitivat Religie creștină Evanghelie;
- OMEN nr. 5529/2018 - Programe pentru definitivat Cultură Civică si educație socială și Artele spectacolului.

 • Planificarea inspecțiilor de specialitate la examenul național de definitivare în învățământ, în anul școlar 2018-2019 AICI
 • Anexa 2 la OMEN 5211/02.10.2018 - Fişe de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiilor de specialitate  - definitivat aici;
 • Anexa 3 la OMEN 5211/02.10.2018  - Proces verbal pentru inspecţie de specialitate - definitivat aici;
 • Anexa 4 la OMEN 5211/02.10.2018  - Grila de evaluare a portofoliului profesional personal - definitivat aici.
 • Modele de subiecte pentru examenul național de definitivare în învățământ AICI

 

Anul școlar 2017-2018

Informații pentru candidați:

Lista candidatilor admiși să participe la proba scrisă a examenului de definitivat din data de 18 iulie 2018

1. Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018, se susţine la centrul de examen organizat la COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” din Târgovişte, Calea Domnească nr. 223,  în data de 18 IULIE 2018;

2. Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisa este permis în intervalul 8,00 - 8,30, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate;

3. Candidaţii care şi-au schimbat numele în perioada cuprinsă între înscrierea la examen şi proba scrisă și nu au adus la dosarul de înscriere documentele doveditoare, vor avea asupra lor, la proba scrisă, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, cartea de identitate, toate în original;

4. Extras din CALENDARUL de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2017 – 2018;

18.07. 2018

Susţinerea probei scrise

24.07. 2018

Afişarea rezultatelor

24-25.07.2018

Înregistrarea contestaţiilor

25-27.07.2018

Soluționarea contestaţiilor

27.07.2018

Afişarea rezultatelor finale

30.07-3.08.2018

Transmiterea la MEN a tabelelor nominale cu candida­ţii admişi și validarea rezultatelor examenului prin OMEN.

5. Surse de informare pentru candidați:

Extras din METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 4814/31.08.2017 (organizarea și desfășurarea probei scrise) AICI.

 • Situația înscrierii la examenul național de definitivare în învățământ-sesiunea 2018
 • OMECS NR. 5558/2015 privind aprobarea programelor pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ AICI
 • Înscrierea la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018 - AICI
 • OMEN nr. 4815/31.08.2017 - Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017 - 2018, AICI.
 • OMEN 4814/31.08.2017 - Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de definitivat. - AICI
 • Modele de subiecte pentru examenul național de definitivare în învățământ AICI

OMEN nr. 3086/16.01.2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2017 


Anul şcolar 2016 -2017


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR la examenul naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2017
Eventualele contestaţii la examenul naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2017, se depun la centrul de examen organizat la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovişte, după următorul program:
 • 25 aprilie 2017 până la ora 20.00;
 • 26 aprilie 2017 între orele 9.00 – 14.00.


Centrul de examen stabilit pentru definitivat, sesiunea 2017 - AICI

Precizări pentru candidații la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017  - AICI
Modele subiecte definitivat 2017 AICI


Pe site-ul dedicat Definitivat 2017 http://definitivat.edu.ro/2017, candidaţii înscriși la examenul naţional de definitivare în învăţământ pot găsi:

 • Ordinul MEN nr. 3114/2017 din 19 ianuarie 2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ 
 • Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ (OMENCS nr. 5.087/2016 aprobare metodologie examen definitivat 2017) 
 • Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ
 • Anexele 1-4 OMENCS 5.087/2016 aprobare metodologie examen definitivat 2017 
 • Programele pentru examen 
 • Forumul dedicat de discuţii 

UPDATE 15.02.2017

Înscriere la examenul național de definivare în învățământ, sesiunea februarie 2017 - AICI


Înscriere la examenul național de definivare în învățământ, sesiunea 2017

UPDATE 01.02.2017

 • OMEN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfăsurare a examenului național de definitivare în învățământ aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 88 din 31.01.2017 - AICI 
 • Adresa ISJ Dambovita nr. 991/01.02.2017 cu privire la înscrierea candidaților la examenul național de definitivare în învățământ - AICI

 • Situația înscrierii la examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2017
 • METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/31.08.2016  - aici
 • Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016 - aici
 • Documente necesare înscrierii candidaţilor la examenul naţional de definitivare în învăţământ - aici

EXAMEN NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2016

NOU  - 06.07.2016  - Precizări pentru candidaţii la examenul naţional de definitivare în învăţământ, 2016 aici

Site-ul Definitivat 2016 a fost lansat. Candidaţii la examenul naţional de definitivare în învăţământ pot găsi:

 • Lista candidaţilor înscrişi;
 • ORDIN Nr. 5287 din 23 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ;
 • Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ;
 • Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016;
 • Programele pentru examen;
 • Forumul dedicat de discuţii.

Adresa de internet a site-ului oficial DEFINITIVAT 2016 este: Definitivat 2016 - Pagina de start 

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție