salvaticopiii ovid

Noutati

Informatii utile

Informatii utile

AN ȘCOLAR 2023-2024

 

AN ȘCOLAR 2022-2023

 


AN ȘCOLAR 2021-2022

AN ȘCOLAR 2020-2021

Anunț de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 17-a

  • ANUNȚ privind concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 17-a
  • ORDIN Nr.6201 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 17-a
  • ORDIN Nr.5549 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational
  • Instrucțiuni de utilizare a platformei-CNEME
  • Condiții de înscriere

Notă: 

Portofoliile și contestațiile se pot depune și în format electronic pe adresa isjdb@isj-db.ro

În vederea întocmirii dosarului pentru concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 17-a, se elimină cerința depunerii copiilor legalizate după documente, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent, conform art. 2, alin. (3) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

AN ȘCOLAR 2019-2020


Anunț privind concursul de selecție  a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, Seria a 16-a
 

Documente revizuite

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AN ȘCOLAR 2018-2019

Lista candidaților înscriși în etapa de selecție online la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naționali de experți în management educațional, Sesiunea 2019 - Seria a 14-a : Lista candidai inscrisi - CNEME Seria 14 - 2019

Anunț privind concursul de selecție  a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, Seria a 14-a

AN ȘCOLAR 2017-2018

AN ȘCOLAR 2016-2017

  • Procedura evaluare directori/ directori adjuncți
  • Numărul de membri ai consiliilor de administrație din unitățile școlare, stabilit în C.A. al I.S.J. Dâmbovița din data de 23.08.2017 conform O.M.E.N. nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare. - AICI

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

1. Anunț privind organizarea concursului
2. Lista funcțiilor de director/director adjunct vacante în județul Dâmbovița
3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016
4. Bibliografie de concurs
5. Lista documentelor necesare înscrierii la concurs
6. Fisele  postului particularizate pe tipuri de unitati

 

Vă informăm că, prin Ordinul MECS nr. 4712/11.08.2015, a fost aprobat Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 9-a.

Conform Calendarului menționat, în perioada 21 septembrie 2015 - 5 octombrie 2015 candidații vor completa formularul de selecție online, în aplicația informatică, iar în perioada 5-6 octombrie 2015 vor depune, la inspectoratul școlar, portofoliul cu documentele prevăzute de OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările și completările ulterioare.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție