salvaticopiii ovid

Noutati

Juridic

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6070_2023 - ADMITERE INVATAMANT PROFESIONAL SI DUAL

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6238_2023 - BURSE SCOLARE

Lex - ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6223_2023 - CONSILII DE ADMINISTRATIE UNITATI DE INVATAMANT

LEGEA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR NR.198 2023

LEGE 198 2023 - Invatamant Preuniversitar

LEGE 1_2011 - Modificare 07 Noiembrie 2022 - ACTUALIZATĂ

LEGE 53_2003 - Modificare 19 Octombrie 2022 - ACTUALIZATĂ

ORDIN ME nr._5359_2022- CALENDAR EVALUARE 2, 4 , 6

ORDIN_ME_nr.5379_2022_-_BURSE_SCOLARE

ORDIN_ME_nr.5243_2022_-_ADMITERE_LICEU

ORDIN_ME_nr.5241_2022_-_EVALUARE_NATIONALA

ORDIN_ME_nr._5242_2022_-_EXAMEN  BACALAUREAT.

ORDIN_ ME nr. 4183_/ 2022__ROFUIP. 

LEGE_167/_2020_-_privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati

ORDIN M.E. nr.4597/_2021, Actualizat_- Concursul pentru ocuparea functiilor de director și director adjunct

_ORDIN_ADMINISTRATIE_PUBLICA_5338_/ 2021_- pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta  epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul  SARS-CoV-2

LEGE_1_/ 2011_-_Legea Educației Naționale, actualizata

ORDIN_M.E.C. nr._5447/2020_-_ROFUIP

ORDIN M.E./M.S._5338/2015/_2021_- pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta  epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul  SARS-CoV-2


LEGE_53/2003_-_CODUL MUNCII,

_ORDIN_M.E. nr_5870_/ 2021_-_Criterii generale acordare burse elevi din învățământul preuniversitar de stat

ORDIN_M.E. nr.5239/2021_-privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022


ORDIN M.E. nr.5154/2021_-_Metodologia de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant


_ORDONANTA_DE_URGENTA_nr.100/2021_-_pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale

ORDIN_M.E.C. nr._5447/2020_-_ROFUIP


_ORDIN_ADMINISTRATIE_PUBLICA_3864/2021 - Metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de invatare, predare si evaluare in invatamantul preuniversitar


ORDIN_M.E. nr.3721/2021_-_Admiterea in invatamantul liceal pt. anul școlar 2021-2022


ORDIN M.E_nr.3663/2021_-_Metodologie obtinere atestat competente lingvistice


HOTARARE_GUVERN_369/2021_- privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei

OME_3558/2021_modificare_structura_an_scolar_2020-2021


HOTARARE_GUVERN_352/2021_-_Costul standard per elev/prescolar 


_LEGE_153/2017_-_privind salarizarea personalului platit din fonduri publice_ORDIN 3300/2021-privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv_


LEGE_55/2020_-_privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-


_ORDIN__3189/2021_-_pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011


_ORDIN_3237/2021_-_privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021


_ORDIN_3238/2021_-_pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii


_ORDIN 3243/2021_-_privind structura anului scolar 2021-2022


_ORDIN_3665/2019_-_pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de catre inspectoratele scolare si centrele de perfectionare


_ORDIN_3969/2017_-_pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

STATUTUL ELEVULUI 


ORDIN__5530/2011_-_privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție