salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2024 se va desfășura în 24.07.2024, la Școala Gimnazială ”ioan Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște - strada Calea Domnească , nr. 252 , Târgoviște .

Accesul candidaților în centrul de examen se face în intervalul 7.30 - 8.00. Proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 4 ore, din momentul primirii subiectelor.

Accesul în centrul de examen se face în baza actului de identitate (C.I. / C.I. provizorie / Buletin / Pașaport - în mod excepțional permis de conducere / carte de alegător)

Repartizarea candidatilor pe sali - Definitivat 2024

Programul depunerii contestațiilor :

a)      în data de 30 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 20:00;        

b)      in data de 31 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 12:00.

    Transmiterea contestațiilor la centrele de examen se poate realiza și electronic (scanat), prin poșta electronică, în data de 30 iulie 2024 și în data de 31 iulie 2024 până la ora 12:00 la adresa de e-mail: contestatiidef2024@sgiabv.ro

            În contestație candidatul precizează urmatoarele informații: județul, numărul fișei de înscriere la examen, denumirea centrului de examen, numele, inițiala/inițialele prenumelui tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul examenului și nota contestată, adresa de e-mail și numărul de telefon.

          Contestația la proba scrisă se depune la centrul de examen, personal de catre candidat sau prin imputernicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

          Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă la centrul de examen și o copie a buletinului de identitate/cărții de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Tipizat Contestatie DEFINITIVAT 2024

 

Accesul în centrele de concurs se face pe baza documentului de identitate (BI, CI, pașaport, în caz excepțional permis de conducere, carte de alegător).

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, nu mai pot susţine proba scrisă.

Proba scrisă începe la ora 9:00.

 • După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.
 • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.
 • Candidaţii pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.
CENTRE DE CONCURS :

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste - Adresa : Strada Aleea Trandafirilor , nr. 2 , Târgoviște , județ Dâmbovița

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Targoviste - Adresa : Strada Prof. Al. Vasilescu , nr.1 , Târgoviște , județ Dâmbovița

Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbovița în termenul prevăzut de Calendar:

a)      în data de 23 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 21:00;

b)      în data de 24 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 12:00.

 În contestaţie, candidatul precizează următoarele informaţii:

 • judeţul;
 • nr. fişă de înscriere la concurs;
 • nr. şi denumirea centrului de concurs;
 • numele, iniţiala/inițialele tatălui, prenumele;
 • codul numeric personal;
 • denumirea exactă a disciplinei la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului;
 • nota contestată;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;
 • denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite;

La contestația depusă/transmisă la inspectoratul școlar se anexează o copie a buletinului / cărții de identitate.

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratul şcolar se poate realiza și electronic (scanat), prin poştă electronică, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro în data de 23 iulie 2024, până la ora 21:00  şi în data de 24 iulie 2024 până la ora 12:00.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

TIPIZAT Contestaie 2024

În perioada 8-11 iulie 2024 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2024 precum şi pentru absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic și ai candidaţilor cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025.

Programul de activitate al Comisiei judeţene pentru validarea fişelor de înscriere la concurs ale absolvenţilor 2024 este următorul:

 • Luni, 8 iulie 2024, orele 9.00-16.00;
 • Marți, 9 iulie 2024, orele 9.00-16.00;
 • Miercuri, 10 iulie 2024, orele 9.00-16.00;
 • Joi, 11 iulie 2024, orele 9.00-16.00;

Validarea înscrierii, prin semnătură, se poate face de către candidații absolvenţi 2024 sau de către împuterniciții acestora prin procură notarială.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție