salvaticopiii ovid

Noutati

Ședințele de repartizare pe posturi/catedre din datele de 31.07.2019 și 01.08.2019

În atenția candidaților care au obținut nota/media minimum 7 la concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor didactice din învățământul preuniversitar, din data de 17.07.2019!

Ședințele de repartizare din 31.07.2019 și 01.08.2019, se vor desfășura începând cu ora 9:00, în amfiteatrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate (B.I./C.I) sau procura în original pentru candidații care vor fi reprezentati de alte persoane.

Repartizarea se va face în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEN 5460/2018 și cu prevederile punctului 11), literele m) și n) ale calendarului mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020, care poate fi accesat aici. 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție