salvaticopiii ovid

Noutati

ADMITERE 2022

GHID ADMITERE 2022-2023 - REVIZUIT

Coduri Admitere2022 - Invățămant Liceal - Forma de învățământ ZI

Coduri Admitere2022 - Invățămant Liceal -  Filieră Vocațională

Coduri Admitere2022 - Invățămant Liceal - Forma de învățământ Seral și Fără Frecvență

PROGRAM centru special de ADMITERE pentru elevii veniți din alt județ care provin din alte județe și doresc să participe la admitere în județul Dâmbovița

Absolvenții care doresc să participe la admirere în județul Dâmbovița și vor completa opțiuni la Centrul special de înscriere va trebui să prezinte fișa de înscriere cu număr de înregistrare, completată cu datele personale, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII și media de admitere, datele fiind certificate prin ștampila unității de învățământ și semnătura directorului. În centrul special de înscriere, completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face de către candidat, în prezența părintelui/tutorelui legal / persoanei împuternicite prin declarație notarială 

Ierarhia la nivel judetean pentru absolventii claselor a VIII-a

Fișe de admitere 2022

Cadru normativ 2021-2022

 

Admitere 2021

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție