salvaticopiii ovid

Noutati

Contestații concurs național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate , din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

Contestațiile se depun/transmit la inspectoratele școlare astfel:

  • a) în data de 19 iulie 2022 contestațiile se depun în scris, până la ora 21:00;
  • b) în data de 20 iulie 2022 contestațiile se depun în scris, până la ora 12:00.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratele școlare se poate realiza și electronic (scanat cu semnătura candidatului), prin poșta electronică, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , în data de 19 iulie 2022 și în data de 20 iulie 2022, până la ora 12:00.

În contestație candidatul precizează următoarele informații: județul, nr și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și  denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite.

Contestația la proba scrisă se depune la inspectoratul școlar, personal de către candidat sau împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă la inspectoratului școlar și o copie a buletinului/cărții de identitate.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

TIPIZAT Contestatii concurs ocupare posturi 2021

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție