salvaticopiii ovid

Noutati

Contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, aprobată prin O.M.E. 5578/2021, contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se depun la inspectoratele şcolare, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidaţi sau prin împuterniciţi, aceştia din urmă prezentând procură notarială în original, la sediul INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA.

Nu pot fi contestate probele susţinute de alţi candidaţi.

Tipizat contestatii inspectii la clasa / probe practice - Concurs_de ocupare s posturilor 2022

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție