salvaticopiii ovid

Noutati

Obținerea Avizului directorului liceului pedagogic, pentru etapele de mobilitate / repartizare pe posturi

În atenția cadrelor didactice înteresate de ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate care necesită obținerea avizului directorului liceului pedagogic, publicate la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște !

Pentru obținerea avizului, consultați secțiunea dedicată din cadrul site-ului oficial al unității de învățământ (link-ul de mai jos), care cuprinde atât cadrul general pentru înscrieri, cât și calendarul.

https://colegiul-cantacuzino.ro/?page_id=1233

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție