salvaticopiii ovid

Noutati

Organizarea probelor practice și a inspecțiilor la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor / catedrelor, sesiunea 2024

Probele practice în profilul postului şi inspecţiile speciale la clasă se desfăşoară în perioada 29 mai-28 iunie 2024

Conform Procedurii Operaționale DM - MRU-03 :

Candidaţii se prezintă la unitatea de învăţământ unde au fost repartizaţi pentru susţinerea probei practice/ orale şi/ sau inspecţiei la clasă în data de 27 mai 2024, ora 12,00, când, în prezenţa directorului/directorului adjunct va avea loc tragerea la sorţi a claselor la care se vor susţine inspecţia/proba practică, tema, data și ora de desfăşurare.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

Candidaţii care nu s-au prezentat la tragerea la sorţi, programată conform procedurii, vor afla clasa la care se va susţine inspecţia, data de desfăşurare, fie de la avizierul unității de învățământ, fie telefonic de la secretariatul şcolii unde vor susţine inspecţia. Telefonul fix/mobil al unității de învățământ va fi afișat în cadrul Graficului de repartizare a candidaților.

În situaţia în care, din motive bine întemeiate – spitalizare, deces în familie, accident sau suprapunerea datei de susţinere a inspecţiei la clasă/probei practice/orale cu cea din alt judeţ, în care candidatul este înscris la Concurs, susținere a unor examene/colocvii/verificări în calitate de student – candidatul nu se poate prezenta la susţinerea probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale la clasă la data la care a fost programat, acesta se adresează de urgenţă, în scris, directorului unității școlare în cadrul căreia se desfășoară aceste probe (anexa 1 la PO de mai jos), urmâmd a fi transmisă către comisia județeană, la care ataşează documentele doveditoare, solicitând reprogramarea acesteia. 

Graficul privind sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa la Concursul national de ocupare a posturilor

PO DM - MRU-03 Organizare probe practice orale si inspectie speciala 2024

DATELE DE CONTACT ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție