salvaticopiii ovid

Noutati

- Managementul Resurselor Umane - LISTE POSTURI

 MRU-Legislație  

 MRU-Etape 

 MRU-Liste posturi 

 MRU-Formulare/Cereri 

 MRU-Concursuri 

 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 

 

 

_________An școlar 2019 - 2020_________

_________An școlar 2018 - 2019_________


 

An școlar 2017 - 2018

 

Lista posturilor la data de 25.08.2017

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete actualizată la data de 28.07.2017 pentru anul școlar 2017-2018

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE SI INCOMPLETE PENTRU CONCURS 2017

ANUL ȘCOLAR 2015 - 2016

Lista posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării restrângerilor de activitate, a soluționării cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, a cererilor de reîncadrare în anul școlar 2015-2016 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2015, a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat repartizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum şi a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2015- 2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 din Metodologie
TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție