salvaticopiii ovid

Noutati

- Concurs NATIONAL / JUDEȚEAN / ÎN UNITATE pentru ocuparea posturilor didactice

 MRU-Legislație  

 MRU-Noutăți 

 MRU-Liste posturi 

 MRU-Formulare/Cereri 

 MRU-Concursuri 

 

CONCURSUL / TESTAREA ORGANIZAT/Ă LA NIVEL JUDEȚEAN - SESIUNEA 2019

 

Rezultatele_Finale_la_concursul_-_tesarea_din_data_de_04.09.2019

Rezultatele_la_concursul_-_tesarea_din_data_de_04.09.2019

CONTESTAŢIILE se depun la LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE în  zilele de 04.09.2019, după afişarea rezultatelor iniţiale şi 5.09.2019, de la ora 8:00 până la ora 12:00

Repartizarea_candidatilor_pe_sali_la_Concursul-Testarea_din_04.09.2019

Anunț pentru candidații la concursul județean / testarea județeană de ocupare a posturilor din data de 04.09.2019

Concursul și testarea organizate le nivelul județului se vor susține în data de 04.09.2019, la sediul LICEULUI DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE, situat la adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu 60, Târgoviște.

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-9.00

 •     Accesul acestora se face în baza actului de identitate : buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
 •      Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 •      Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţăCandidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi avand asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanta ori transmitand soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice alta tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.
 •      Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Candidații înscriși la testarea județeană, după desfășurarea probei scrise, vor susține proba de interviu.

 

Anunț privind organizarea probelor pracice la concursul județean, sesiunea 2019!

Probele practice din data de 03.09.2019, se vor desfășura după cum urmează :

 • INFORMATICA - LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 9:00
 • NAI, VIOLONCEL - LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 9:00
 • ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) - COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 10:00
 • HANDBAL - CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 13:00

CALENDAR_Concurs_-_Testare_organizate_la_nivel_judetean_-_2019

Cerere_de_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA_LA_NIVEL_JUDETEAN_-_2019

Declaratie_compatibilitate_cu_functia_didactica_pentru_dosar_inscriere_concurs-tesatre

Documente_necesare_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA_LA_NIVEL_JUDETEAN_-_2019

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR - SESIUNEA 2019

 

Rezultate_finale la_concursul_national_de_ocupare_a_posturilor_2019

Rezultatele initiale la concursul din 17.07.2019

Anunț pentru candidații la concursul național de ocupare a posturilor din data de 17.07.2019

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-9.00

 •     Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
 •      Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 •      Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţă. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”. Candidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi avand asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanta ori transmitand soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens, de către profesorii asistenti sau de catre membrii comisiei din centrul de concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice alta tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.
 •      Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

Repartizarea candidaților la concursul național de ocupare a posturilor din 17.07.2019 :

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate din data de 17.07.2019 pe centre de concurs :

Verificați în prealabil la ce centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : Arondarea_disciplinelor_la_centrele_de_concurs

Adresele centrelor de concurs :

 • Centrul Nr. 1 - Liceul ”Voievodul Mircea” Târgoviște : Bd. Regele Carol I, nr. 70, Târgovişte
 • Centrul Nr. 2 - Colegiul Național 'Constantin Cantacuzino'  Târgoviște : Str. George Cair, NR. 3, Târgovişte

Validarea înscrierilor la concursul național de ocupare a posturilor pentru candidații absolventi 2019:

Absolventii promotiei 2019 / absolventii 2019 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, vor valida inscrierea, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora, prin procura notariala, in original în perioada 10-12 iulie 2019, între orele 9:00 - 16:00, la Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște, Bd. Regele Carol I, nr. 70.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

Numele centrului de concurs Adresa
CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE Dâmboviţa, Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE Dâmboviţa, Târgovişte, Str. George Cair, NR. 3

Arondarea disciplinelor la centrele de concurs - Deschide aici

Repartizarea candidaților la inspecții speciale la clasă și probe practice

Foarte important! Anunt_pentru_organizare_inspectii_-_probe_practice

ANUNȚ!

Validarea înscrierii, prin semnatură, de către candidați sau imputerniciții acestora, prin procură notarială, în original, se va desfășura la Liceul "Voievodul  Mircea" Târgoviște, joi 30.05.2019, între orele 9:00 - 16:00 și vineri 31.05.2019, între orele 9:00 - 14:00.

Neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs.

Candidații absolvenți 2019, vor valida înscrierile în perioada 10-12 iulie 2019.

DOCUMENTE UTILE, ANUNȚURI, TIPIZATE PENTRU INSCRIERE :

Lista_posturilor_actualizata_la_data_22.05.2019_pentru_concurs

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate, sesiunea 2019!

Înscrierile se fac în perioada 22 - 29 mai 2019, la Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște, după cum urmează :

 • 22.05.2019, orele 10:00 - 16:00
 • 23.05.2019, orele 09:00 - 16:00
 • 24.05.2019, orele 09:00 - 16:00
 • 27.05.2019, orele 09:00 - 16:00
 • 28.05.2019, orele 09:00 - 16:00
 • 29.05.2019, orele 09:00 - 16:00

Adresa : Dâmboviţa, Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70

 

FOARTE IMPORTANT! 

Toate documentele legislative, tipizatele și informațiile referitoare la concurs, pot fi accesate pe pagina dedicată acestuia din cadrul site-ului I.Ș.J. Dâmbovița, la adresa :

www.isj-db.ro/concurs-national-judetean-unitate-pentru-ocuparea-posturilor-didactice (Linck-ul este accesibil și din pagina principală - Acasă)

Dosarele de înscriere pentru toate celelalte etape de mobilitate, se vor depune la aceeași locație.

CALENDAR_CONCURS_2019_-_Modificat_la_zi

Cerere_inscriere_Concurs_national_de_ocupare_a_posturilor

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte și bareme. Arhiva se poate descărca de la adresa de mai jos :

http://subiecte.edu.ro/2019/titularizare/modeledesubiecte/

Au apărut noi programe valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la unele discipline.

 

CONCURSUL / TESTAREA la nivelul unităților de învățământ, pe parcursul anului școlar 2018-2019

ARHIVA CU DOCUMENTE / LEGISLATIE / TIPIZATE : Concurs_la_nivelul_unitatii_-_2018-2019

 

CONCURSUL / TESTAREA la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018

ANUNTURI PENTRU CONCURSUL / TESTAREA la nivel judeţean, sesiunea 2018

 

PROBA SCRISA ȘI INTERVIURILE din cadrul concursului/testării organizate la nivel județean, din data de 28.08.2018, se vor desfășura la LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE

Adresa : Strada locotenent Popescu Pârvan, Nr. 60

Accesul candidaților în clădire, se va face începănd cu ora 8:00, pe baza documentului de identitate.

Ora de începere a probei scrise : 9:00

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. 

Probele practice din data de 27.08.2018, se vor desfășura după cum urmează :

INFORMATICA - LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE, ora 10:00

VIOARA, CLARINET - LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE, ora 9:00

ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANICLiceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte , ora 9.00

ASISTENTA MEDICALA GENERALA - Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Târgovişte, ora 9.00

MECANICĂ - CONDUCERE AUTO - Liceul Tehnologic de Trasporturi Auto Târgovişte,  ora 10.00

CALENDAR_Concurs_-_Testare_organizate_la_nivel_judetean

Cerere_de_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA_organizate la nivel judetean

Documente_necesare pentru_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA organizate la nivel judetean

Declaratie_compatibilitate_cu_functia_didactica necesara la dosarul de inscriere

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița

Adresa : Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita

 

CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR 2018

Rezultate finale dupa contestatii la proba scrisă din 11.07.2018

ANUNȚ! Ședințele de repartizare din datele de 25 și 26 iulie 2018, se vor desfășura la amfiteatrul LICEULUI DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” din TÂRGOVIȘTE, Strada locotenent Popescu Pârvan, Nr. 60, începând cu ora 9:00, în ordinea alfabetică a disciplinelor de concurs.

Rezultatele inițiale la proba scrisa din 11.07.2018

Arondarea_disciplinelor_pe_centre_de_concurs

Numele centrului de concurs Adresa
CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE Dâmboviţa, Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE Dâmboviţa, Târgovişte, Str. George Cair, NR. 3

Lista_candidatilor_admisi_la_proba_scrisa_-_Centrul_1

Lista_candidatilor_admisi_la_proba_scrisa_-_Centrul_2

 

In_atentia_candidatilor!

Centrul de înscriere : LICEUL “VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE

Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște

 

Programarea inspecțiilor la clasă / probelor practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor:

ANUNȚURI

DOCUMENTE UTILE

LEGISLAȚIE

METODOLOGIE

CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SI DISCIPLINELE DE CONCURS

 

 

CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR 2017

Graficul privind desfasurarea ședințelor de repartizare / etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru luna AUGUST 2017

PROBA SCRISA DIN DATA DE 12.07.2017:

Ierarhizarea candidatilor de la concursul din 12.07.2017 după media de repartizare

Rezultate finale proba scrisa a cocursului national de ocupare a posturilor din 12.07.2017

Sedința de repartizare a candidaţilor cu media minimum 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor 2017

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă se va desfățura în data de 26.07.2017, începand cu 10:00, la AMFITEATRUL LICEULUI DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE.

Rezultatele la proba scrisa a concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din data 12.07.2017

Arondarea disciplinelor pe centre de concurs
CENTRE DE CONCURS :
CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE- Adresa: Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 70
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Târgovişte, STR. GEORGE CAIR, NR. 3
Lista candidatilor admisi la proba scrisa - Centrul Nr. 1
Repartizarea pe sali a candidatilor - Centrul 1
Lista candidatilor admisi la proba scrisa - Centrul Nr. 2
Repartizarea pe sali a candidatilor - Centrul 2
IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!
Accesul candidaţilor în sălile de examen este permis numai în intervalul orar 8.00-9.00
• Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
• Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. 
• Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distanţă.
Procedura privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor vacante

VALIDAREA INSCRIERII LA CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR 2017 - ABSOLVENTI 2017
Centrul de înscriere : LICEUL VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE
Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște
PROGRAM VALIDARE:
 ZIUA   DATA   Interval orar
    JOI      06.07.2017     09:00 - 16:00  
  VINERI     07.07.2017     09:00 - 16:00  
   LUNI   10.07.2017     09:00 - 12:00  

Centrul de înscriere : LICEUL VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE
Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște 

Liste repartizare/echivalare inspectii/candidati respinsi - Concursul national de ocupare a posturilor didactice 2017

Maine, 30.05.2017, la ora 12:00, candidatii vor fi prezenti în unitățile la care au fost repartizați in vederea tragerii la sorti a clasei si a datei la care vor sustine inspectia / proba practica, dupa caz.

Repartizarea candidatilor la inspectia la clasa
Repartizarea candidatilor la proba practica
Lista candidatilor respinsi
Lista candidatilor care echivaleaza inspectia la clasa
Centre de concurs si discipline arondate

PROGRAM VALIDARE FISE INSCRIEREABSOLVENTI ANI ANTERIORI:

ZIUA

DATA

INTERVAL ORAR

MARTI

23.05.2017

12:00 - 16:00

MIERCURI

24.05.2017

09:00 - 16:00

JOI

25.05.2017

09:00 - 16:00

VINERI

26.05.2017

09:00 - 16:00

LUNI

29.05.2017

09:00 - 12:00

PROGRAM INSCRIERI :

                16.05.2017 - 10:00 - 16:00
17,18,19,22.05.2017 - 09:00 - 16:00

* LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE SI INCOMPLETE PENTRU CONCURS 2017

CONCURS/TESTARE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2016

 

CONCURS/TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN 2016

 

TITULARIZARE 2016


 

CONCURS LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție