salvaticopiii ovid

Noutati

- Managementul Resurselor Umane - LEGISLATIE

 Anunțuri 

 Legislație 

 Etape 

 Liste posturi 

 Formulare/Cereri 

 Concursuri 

 

ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar 2024

 

ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic in anul scolar 2023-2024 OME 6218-2022

Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ


 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

ANEXA_19_-_CALENDARUL_mobilitatii_personalului_didactic_pentru_anul_scolar_2022-2023

Centralizator discipline invatamant preuniversitar 2022

METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare pentru anul școlar 2022-2023 - OME 5578/2021

TIPIZATE / EXTRASE DIN METODOLOGIA - CADRU 5578/2021 :

 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2021-2022

 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 

MODIFICĂRI METODOLOGIE - CADRU

CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

MODIFICĂRI / ADĂUGIRI CENTRALIZATOR :

METODOLOGIA - CADRU

 

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

 

 

OMEN_5728-2018_de_mofificare_a_Metodologiei_de_mobilitate_2019_2020

Metodologia_de_mobilitate_a_personalului_didactic_pentru_anul_scolar_2019-2020

OMEN_5460-2018_pentru_aprobarea_Metodologiei_de_mobilitate_2019-2020

AN ȘCOLAR 2018 - 2019

OMEN_4165_2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

METODOLOGIE

CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SI DISCIPLINELE DE CONCURS

AN ȘCOLAR 2017 - 2018

     Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017

AN ȘCOLAR 2016 - 2017

AN ȘCOLAR 2015 - 2016

DOCUMENTE  extrase din METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 :

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție