salvaticopiii ovid

Noutati

Important ! - Ref. art. 253 din LEN

Data: 05 aprilie 2019

INFORMAȚII IMPORTANTE referitoare la aplicarea prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 - 2020, referitoare la art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

Ref. art. 253 din LEN

Data: 04 aprilie 2019

Până la clarificarea repartizării pe posturi, în baza prevederilor art. 253 din LEN, se pot depune dosarele la ISJ!

În atenția cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate!

Ședința de repartizare pentru soluționarera restrângerii de activitate, va avea loc în data de 27.03.2019, începând cu ora 09:00, la sediul IȘJ Dâmbovița.

Cadrele didactice vor avea asupra lor cărtile / buletinele de identitate.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție