salvaticopiii ovid

Noutati

Grafic olimpiade 2016-2017.pdf

*Modificare 08.02.2017, conform Notei MEN 25421/01.02.2017:

Etapa națională a olimpiadei de biologie se reprogramează pentru perioada 19-25 aprilie 2017, pentru a da posibilitatea elevilor să participe și la Olimpiada Științelor Pământului.

  • Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Dâmbovița AICI
  • Tabel cu candidații respinși pentru neconformitatea declarațiilor privind criteriile de la art. 2 din Metodologie cu documentele depuse la dosar AICI
  • OMEN nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfăsurare a examenului național de definitivare în învățământ aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 88 din 31.01.2017 - AICI 
  • Adresa ISJ Dambovita nr. 991/01.02.2017 cu privire la înscrierea candidaților la examenul național de definitivare în învățământ - AICI

Precizări privind depunerea la Inspectoratul Școlar Județean a portofoliului cu documente prevazute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru CNEME, aprobat prin OMECTS nr. 5.549/2011 cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, care se va realiza și în data de 25.01.2017 între orele 8:00-16:00. Verificați atașamentul AICI.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.