salvaticopiii ovid

Noutati


În funcție de confirmările primite din partea membrilor comisiilor, acest grafic poate fi modificat, cu respectarea art. 17 alin. 14 din OMENCȘ 5080/2016. Vă rugăm să urmăriți aici orice modificare survenită.

         Pe 5 octombrie, întreaga lume sărbătorește Ziua Mondială a Educației și a celor care au misiunea nobilă de a educa.

        Stimați colegi implicați în procesul educațional din comunitatea dâmbovițeană, ziua aceasta ne oferă prilejul de a vă mulțumi pentru eleganța și pasiunea așezate în construirea tinerilor și de a vă ruga să o transformați într-o adevărată sărbătoare a școlii.

        Vă urăm să vă bucurați de succesele profesionale și personale, să aveți sănătate, timp de calitate și bucurii!

         La mulți ani !

                                     Conducerea  I.Ș.J. Dâmbovița

Programarea probei 2 - INTERVIU:

NOTĂ: Toate celelalte discipline vor desfășura proba 2 - INTERVIU, conform anunțului de selecție

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.