salvaticopiii ovid

Noutati

- Managementul Resurselor Umane - ETAPE DE MOBILITATE

 Anunțuri 

 Legislație 

 Etape 

 Liste posturi 

 Formulare/Cereri 

 Concursuri 

ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

 

24.04.2024 - LISTA  FINALĂ  CU  PERSONALUL  DIDACTIC DE  PREDARE  PENSIONAT CARE A AVUT CALITATEA  DE  TITULAR  ŞI  SE  ÎNCADREAZĂ  ÎN PREVEDERILE  ART. 82  ALIN. (1)  ŞI  (2).

LISTA_FINALA_REINCADRARE

ETAPA DE PRETRANSFER


05.04.2024 - Lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ - 2024

Lista cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer - 2024

Lista cadrelor didactice respinse la inscrierea pentru etapa de pretransfer - 2024

04.04.2024 - Programarea inspecțiilor la clasă și a probelor practice pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ - 2024

- Programare - Inspectii / Probe practice la etapa de Pretransfer 2024

 

ETAPELE DE COMPLETARE DE CATEDRĂ LA NIVELUL ișj / RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

 

25.03.2024 - Condiții specifice de ocupare a posturilor/ catedrelor pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activiatet / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 2024, actualizate la data de 25.03.2024

11.03.2024 - Ședința de repartizare pe posturi/catedre pentru completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar şi transferarea personalului didactic aflat în restrângere de activitate, din data de 12.03.2024

 • Ședința de repartizare va avea loc MARȚI, 12.03.2024, începând cu ora 13:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

ORDINEA DE REPARTIZARE : 

 • completare de catedră pe perioadă nedeterminată la nivelul unității;
 • completare de catedră prin continuitate;
 • completare de catedră în baza punctajului;
 • soluționarea restrângerilor de activitate;
 • completare de catedră pentru cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului.

29.02.2024 - Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea reducerii de activitate incepand cu 01.09.2024

23.02.2024 - Listele cadrelor didactice declarate în situațiile de restrângere de activitate și completare de catedră

Lista cadrelor didactice aflate in RESTRANGERE DE ACTIVITATE incepand cu 01.09.2024

Lista cadrelor didactice declarate in COMPLETARE DE CATEDRA pentru anul scolar 2025-2024

22.02.2024 - Condiții specifice de ocupare a posturilor/ catedrelor pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activiatet / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 2024

INTREGIRE NORMA AVP

02.02.2024 - Lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a posturilor pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare, aprobată în Consiliul de administrație al I.Ș.J. Dâmbovița

Intregire norma didactica 2024 - AVP

02.02.2024 - Listele finale ale cadrelor didactice care îndeplinesc / nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (5) din Metodologia-cadru, anexă la O.M.E. 6877/2023 și au solicitat menținerea în activitate ca titular peste vârsta de 65 de ani în anul școlar 2024-2025, validată în Consiliul de administrație conform hotărârii Comisiei paritare

INTREGIRE NORMA TITULAR

31.01.2024 - Lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare, aprobată în Consiliul de administrație al I.Ș.J. Dâmbovița

31.01.2024 - Lista opționalelor integrate la nivelul mai multor arii curriculare la clasele V-VIII avizată de comisia de mobilitate a IȘJ Dâmbovița

26.01.2024 - Programarea inspecțiilor la clasă și a probelor practice pentru etapele de întregire a normei didactice și completare de catedră

ANUL ȘCOLAR 2023-2024


21.08.2023 - ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA SEDINȚEI DE REPARTIZARE PE POSTURI-CATEDRE DIN DATA DE 22.08.2023

Grafic Sedinta de Repartizare Candidati pe posturi-catedre - 22.08.2023

ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC

18.08.2023 - Ședința de repartizare pentru DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ÎN BAZA PUNCTAJULUI, din data de 21.08.2023

Ședința de repartizare pentru detașare la cerere prin concurs specific în baza punctajului va avea loc LUNI, 21.08.2023, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în sala de ședințe, începând cu ora 15:00.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

23.05.2023 - Detașare la cerere 2023 - Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise

Lista cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC

 

ETAPA DE PRETRANSFER

19.04.2023 - Anunț privind programul ședinței de pretransfer din data de 21.04.2023

Ședința de repartizare din data de 21.04.2023, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, după cum urmează :

Ora de începere

Categoria

09:00

- completare de catedră nesoluționată

- pretransfer prin schimb de posturi

- pretransfer consimțit între unitățile de învățământ - TOATE DISCIPLINELE (mai puțin învățători și educatoare)

13:00

- pretransfer consimțit între unitățile de învățământ ÎNVĂȚĂTORI și EDUCATOARE

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

05.04.2023 - REZULTATELE obținute la inspecțiile la clasă / probele practice pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ din perioada 29.03 - 05.04.2023

REZULTATE inspectii-probe practice PRETRANSFER

29.03.2023 - Pretransfer consimțit între unități 2023 - Listele cadrelor didactice înscrise

Lista cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer in judetul Dambovita

Lista cadrelor didactice titulare in judetul Dambovita care solicita PRETRANSFER IN ALT JUDET

29.03.2023 - ANUNȚ privind organizarea inspecțiilor la clasă / probelor practice pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ din perioada 29.03 - 05.04.2023

Anunt ORGANIZARE inspectii-probe practice PRETRANSFER

Cadrele didactice înscrise vor lua legătura, în prealabil, cu conducerea unității pentru stabilirea subiectului lecției  / probei.

22.03.2023 - Lista finală a cadrelor didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe  durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, aprobată în Consiliul de administrație al IȘJ Dâmbovița, din data de 22.03.2023

Lista finala acorduri-refuzuri modificarea contractului de munca pe durata de viabilitate a postului-catedrei

22.03.2023 - Llista conditiilor specifice de ocupare a posturilor-catedrelor AVIZATE - pretransfer 2022-2023

07.03.2023 - Ședința de repartizare a cadrelor didactice aflate în situația de reducere de normă începând cu 01.09.2023

 • Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate începând cu 01.09.2023, va avea loc VINERI, 10.03.2023, începând cu ora 12:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

03.03.2023 - Rezultatele obținute la inspecțiile la clasă / probele practice pentru etapele de completare de catedră și restrângere de activitate din perioada 28.02-03.03.2023

Rezultate inspectii - probe practice completare de catedra - restrangere de activitate

28.02.2023 - ANUNȚ privind organizarea inspecțiilor la clasă / probelor practice pentru etapele de completare de catedră și restrângere de activitate din perioada 28.02-03.03.2023

Anunt organizare inspectii-probe practice completare de catedra - restrangere de activitate

28.02.2023 - Lista cu punctajele cadrelor didactice care care se află în reducere de activitate începând cu 01.09.2023

Lista cu punctajele cadrelor didactice aflate in reducere de activitate

21.02.2023 - Lista cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2023

21.02.2023 - Lista condițiilor de ocupare a posturilor / catedrelor pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer consimțit aprobate de comisia de mobilitate constituită la nivelul IȘJ Dâmbovița

Conditii specifice de ocupare a posturilor-catedrelor

 

Mentinere peste 65 de ani 2023-2024 dupa contestatii -  06.02.2023

Lista finala REFUZURI Mentinere peste 65 de ani 2023-2024 dipă CA_al ISJ Db din 06.02.2023

 

26.01.2023 - Listele finale, validate de Consiliul de administraţie al IȘJ Dâmbovița în baza hotărârii Comisiei paritare de la nivelul IȘJ Dâmbovița, privind Acordurile/Refuzurile pentru menținerea în activitate peste 65 de ani a cadrelor didactice titulare

 

 

20.01.2023 - ANUNȚ privind organizarea inspecțiilor la clasă / probelor practice pentru etapele de mobilitate din perioada 20-27.01.2023

Anunt inspectii - probe practice 20-27.01.2023

 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

31.08.2022 - Anunț privind ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre din 01-02.09.2022

Grafic Sedinta de Repartizare Candidati pe posturi-catedre 01-02.09.2022

22.02.2022 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 23-24.08.2022

Grafic Sedinta de Repartizare Candidati pe posturi-catedre din 23-24.08.2022

19.08.2022 - Detașare la cerere prin concurs specific în baza punctajului obținut - 22.08.2022

Ședința de repartizare pentru DETAȘARE LA CERERE prin concurs specific în baza punctajului obținut are loc în data de 22.08.2022, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

17.08.2022 - ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA SEDINȚEI DE REPARTIZARE PE POSURI DIN DATA DE 18.08.2022

Graficul Sedintei de Repartizare pe posturi-catedre din 18.08.2022

17.08.2022 - Proba practica la Informatica pentru etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2022-2023

Proba practica la disciplina Informatica, pentru etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2022-2023, din luna august și septembrie, se va desfășura la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.A. BRĂTESCU VOINEȘTI" TÂRGOVIȘTE, vineri, 19.08.2022, ora 11:00. 

Adresa : Calea Domnească, nr. 252 , Târgoviște

Candidații se vor prezenta având asupra lor documentul de identitate.

 

ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

15.06.2022 - Proba practică la disciplina INFORMATICĂ, pentru cadrele didactice înscrise la etapa de detașare în interesul învățământului, se va desfășura marți, 28.06.2022, începând cu ora 9:00, la COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN CARABELLA" TÂRGOVIȘTE.

ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE

 

Etapa de detașare în interesul învățământului 2022

ETAPA DE PRELUNGIRE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2022

 

05.04.2022 - A N U N Ț privind organizarea ședinței de repartizare pentru etapa de PRETRANSFER 2022

 • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează, JOI, 07.04.2022, ședința de repartizare prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și pretransfer prin schimb de posturi, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5578/2021 și ale Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023, anexă la metodologia-cadru.
 • LOC DE DESFĂȘURARE : Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.
 • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

GRAFICUL ȘEDINȚEI :

DISCIPLINA / DISCIPLINELE / GRUPA

INTERVALUL ORAR

PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI

09:00 - 09:15

EDUCATIE FIZICA SI SPORT, CARTING

09:15 - 09:30

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBA ENGLEZA, LIMBA FRANCEZA

09:45 - 10:45

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA / EDUCATOARE / INVATATORI

10:45 - 13:30

DISCIPLINE SOCIO - UMANE (ISTORIE, GEOGRAFIE, EDUCATIE SOCIALA) și PROTECTIA MEDIULUI

13:30 - 14:45

EDUCATIE TEHNOLOGICA, MECANICA, MATEMATICA, FIZICA, BIOLOGIE, MUZICA, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA, PROFESOR LOGOPED / ALTE SITUAȚII

Începând cu ora 15:00

28.03.2022 - Lista cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer 2022 actualizata

Lista cadrelor didactice titulare in jud. Dambovita inscrise la etapa de pretransfer in alte judete

Lista cadrelor didactice titulare in jud. Dambovita inscrise la etapa de pretransfer in alte judete corectata

25.03.2022 - Organizarea inspectiilor la clasa / probelor practice pentru etapa de pretransfer

ERATA - Organizarea inspectiilor la clasa - probelor practice pentru etapa de pretransfer

22.03.2022 - Lista conditiilor specificede ocuparea a posturilor/catedrelor AVIZATE - 2022-2023


 Fișele de evaluare a activității : ÎNVĂȚĂMÂNT_PREȘCOLAR , ÎNVĂȚĂMÂNT_PRIMAR , PROF_APP_LOGOPEDIE_CJRAE , PROFESORI-MAISTRI_INSTRUCTORI

ETAPA DE MODIFICARE C.I.M. ÎN PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI 2022

11.03.2022 - Precizări privind modificarea contractului individual de muncă in durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei - 2022

EXTRAS AVP - Metodologia - cadru mobilitate personal didactic 2022-2023 OME 5578/2021

Extras Calendar Angajare pe Viabilitatea Postului

ANEXA 14 - Cerere repartizare pentru angajare pe perioada de viabilitate a postului

- Instrumente de lucru pentru unitați - Etapa_Angajare_pe_perioada_Viabilitate_Post.zip

 

ETAPA DE SOLUȚIONARE A REDUCERILOR DE ACTIVITATE

09.03.2022 - ANUNȚ privind organizarea ședinței de repartizare pentru completarea normei didactice și soluționarea restrângerilor de activitate, din data de 09.03.2022

Anunt si Grafic al sedintei pentru completare de catedra si solutionare restrangere de activitate din data de 09.03.2022

Ședința de repartizare va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

 

24.02.2022 - Lista punctaje RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE și COMPLETARE DE CATEDRĂ

 

PROIECT DE ÎNCADRARE

 

ETAPE DE MOBILITATE PREMERGĂTOARE ÎNTOCMIRII PROIECTULUI DE ÎNCADRARE

  

 

 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

07.09.2021 - Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2021, cf. Art. 86, Alin. (13) din Metodologia-cadru de mobilitate, aprobată prin OMEC 5991/2020

Lista punctaj candidati Detasare la cerere cf. Art. 86, Alin 13 din Metodologia-cadru

07.09.2021 - ANUNȚ privind organizarea ședinței de repartizare pe posturi/catedre, din data de 08.09.2021

 • ORA DE ÎNCEPERE A ȘEDINȚEI : 10:00
 • Locația de desfășurare a ședinței : Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște
 • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

02.09.2021 - ANUNȚ - Ședinta repartizare candidati din 03.09.2021

A N U N Ț !

PRIVIND ORGANIZAREA SEDINȚELOR DE REPARTIZARE 

Ședința de repartizare din data de 3 septembrie 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00

Ședința de repartizare pe posturi didactice/catedre organizată la nivelul județului Dâmbovița, conform prevederilor Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară după cum urmează:

- DATA : 03.09.2021

- Locația de desfășurare a ședinței : Amfiteatrul Liceului de Arte „BĂLAȘA DOAMNA” Târgoviște, Str. Locotenent Pârvan Popescu nr. 60

01.09.2021 - Anunț privind ședințele de repartizare din perioada 03 - 10 Septembrie 2021

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, conforma Metodologiei - cadru (Ordinul M.E. 5991/2020), în ordine, după cum urmează:

 • Ședința de repartizare din data de 3 septembrie 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 :
 • a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
 • b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
 • Ședința de repartizare din data de 8 septembrie 2021 :
 • c) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
 • Ședința de repartizare din data de 8-10 septembrie 2021 :
 • d) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
 • e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

Ședințele de repartizare se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

25.08.2021 - ANUNȚ privind organizarea ședinței de repartizare din 26-27.08.2021

26-27.08.2021 - Grafic Sedinta de Repartizare Candidati pe posturi-catedre

ANEXA 18 - Ordinea ocuparii posturilor-catedrelor in Sedintele de repartizare din perioada 24-27.08.2021

20.08.2021 - ANUNȚ privind organizarea ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE din perioada 23-26 August 2021

În atenția cadrelor didactice titulare, care solicită completarea normei didactice sau detașare și a candidaților înscriși pentru repartizare pe perioadă determinată, în baza notelor/mediilor îbținute la concursurile naționale, sesiunile 2021 - 2015 !

Ședințele de repartizare pe posturi didactice/catedre, organizate la nivelul județului Dâmbovița, conform prevederilor Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, conform anunțurilor de mai jos.

 

20.08.2021 - Lista actualizată la data de 19.08.2021 cu punctajele la etapa de DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC

Datele de înscriere ale candidaților care solicită repartizare în baza notelor/mediilor obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor, din anii precedenți

Lista candidati care solicita repartizare in baza rezultatelor din anii anteriori

21.04.2021 - Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC, în baza punctajelor obținute

07.05.2021 - Înscrierile la etapele de detașare la cerere, de repartizare în baza notelor din anii anteriori și de prelungire C.I.M. cf. art. 87 din Metodologia - cadru, pentru anul școlae 2021-2022

 • Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 11 – 17 MAI 2021.
 • ÎNSCRIERILE SE FAC LA CENTRUL DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL, cu locație la Școala Gimnazială Specială Târgoviște
 • Adresa : Strada Ion Ghica, nr. 2, Micro V, Târgoviște, cod poștal 130121 (vis-à-vis de stația de taxi de lângă supermarket Diana).
 • PROGRAMUL COMISIEI : 9:00 - 17:00 (exceptând data de 11.05.2021 - 10:00-17:00 ) 

 

PRELUNGIRE DURATĂ CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

20.04.2021 - ANEXA 14.6 - Cerere inscriere etapa Prelungire durata contract individual de munca - ISJ

PACHET INSTRUMENTE PENTRU UNITĂȚI : 10_-_Prelungire_CIM.zip

PRETRANSFER

23.04.2021 - ANUNȚ - Ordinea repartizarii la sedinta de pretransfer din 26.04.2021

20.04.2021 - Graficul orar al ședinței de repartizare prin pretransfer din data de 26.04.2021, detaliat pe disciplinele solicitate de către candidați : Programarea sedintei de pretransfer din 26.04.2021

19.04.2021 - Lista finala cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant 2021

15.04.2021 - Lista cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimit intre unitile de invmant 2021

Solicitari pretransfer in alte judete

08.04.2021 - Depunerea dosarelor de înscrierea la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, se realizează la sediul IȘJ Dâmbovița, după următorul program :

 • Vineri 09.04.2021, între orele 9:00 - 13:00
 • Luni, Marți, Miercuri 12,13,14.04.2021, între orele 9:00 - 16:00

Înscrierile se fac personal de către cadrele didactice sau prin procură notarială de către împuterniciți.

IMPORTANT ! Pe durata stării de alertă, se suspendă depunerea documentelor la unitățile de învățământ, în vederea obținerii Acordului / Acordului de principiu pentru ETAPA DE PRETRANSFER, repartizarea realizându-se conform criteriilor de la art. 57, alin. (5) din Metodologia - cadru și în ordine descrescătoare a punctajelor obținute. În această perioadă, criteriile specifice nu se mai aplică.

Extras Pretransfer - Metodologie mobilitate pers did 2021-2022

 

MODIFICAREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI

08.04.2021 - Lista finala angajati pe durata viabilitatii postului validata in CA ISJ Dâmbovița

PACHET INSTRUMENTE PENTRU UNITĂȚI : 8 - Angajare pe Viabilitatea Postului.zip

30.03.2021 - Obținerea Avizului directorului liceului pedagogic, pentru etapele de mobilitate / repartizare pe posturi

În atenția cadrelor didactice înteresate de ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate care necesită obținerea avizului directorului liceului pedagogic, publicate la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște!

Pentru obținerea avizului, consultați secțiunea dedicată din cadrul site-ului oficial al unității de învățământ (link-ul de mai jos), care cuprinde atât cadrul general pentru înscrieri, cât și calendarul.

https://colegiul-cantacuzino.ro/?page_id=1233

- RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

23.03.2021 - Ședința de repartizare penstru soluționarea restrângerii de activitate din 25.03.2021

Ședința de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate, se va desfășura în data de 25.03.2021, începând cu ora 10:30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Având în vedere faptul că nu au fost depuse contestații la punctajele acordate de către comisia județeană de mobilitate, punctajele inițiale rămân finale. Ierarhizarea se va realiza în baza punctajelor. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

 

11.03.2021 - Suspendarea unor prevederi privind organizarea etapei de soluționare a restrângerii de activitate, pe durata stării de alertă

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern 293/2021, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, coroborate cu prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la literele i)-m), ale punctului 6 din Calendarul mobilității personalului didactic, anexă la Matodologia-cadru.

În consecință, cadrele didactice înscrise la etapa de soluționare a restrângerii de activitate, nu se vor mai adresa unităților de învățământ pentru obținerea acordurilor, ci se vor prezenta direct la ședința de repartizare organizată de comisia de mobilitate a IȘJ Dâmbovița, din data de 25.03.2021, repartizarea realizându-se în baza punctajului obținut.

 

 

 - COMPLETARE DE CATEDRĂ LA NIVELUL IȘJ DÂMBOVIȚA

01.03.2021 - Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice din data de 02.03.2021
 • Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice va avea loc marți, 02.03.2021, începând cu ora 10:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

 

 - MENȚINERE ÎN ACTIVITATE PESTE 65 DE ANI

Lista cadrelor didactice mentinute in activitate peste varsta de 65 de ani validata in CA al ISJ

PACHET INSTRUMENTE PENTRU UNITĂȚI : Mentinere in activitate peste 65 de ani.zip

 

 - PERSONAL DIDACTIC PENSIONABIL

PACHET INSTRUMENTE PENTRU UNITĂȚI : Pensionabili la 01.09.2021.zip

 

 - COMPLETARE DE CATEDRĂ LA NIVEL DE UNITATE

A N U N Ț privind programarea probelor practice pentru etapa de completare de catedră la nivelul unităților de învățământ, pentru anul școlar 2021-2022

PACHET INSTRUMENTE PENTRU UNITĂȚI : Completare de catedra la nivelul unitatii.zip

 

 - TRANSFER CONFORM ART. 27 DIN METODOLOGIA-CADRU:

Transfer cf. Art.27 Alin.2 din Metodologia cadru - 2021

PACHET INSTRUMENTE PENTRU UNITĂȚI : EXTRAS DIN METODOLOGIE - Transfer Art. 27

 

 - ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE:

Lista finală privind ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE începând cu 01.09.2021, validată în Consiliul de administrația al I.Ș.J. Dâmbovița :

Intregire norma didactica 2021 validata CA ISJ Db

PACHET INSTRUMENTE PENTRU UNITĂȚI : Intregirea normei didactice.zip

 

 - ETAPA DE ACTUALIZARE / REVIZUIRE DECIZII TITULAR:

PACHET INSTRUMENTE PENTRU UNITĂȚI : Revizuire_Decizii_titulari.zip

 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 NOUTĂȚI / ANUNȚURI


ETAPE DE MOBILITATE 


 

07.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre rămase neocupate, din data de 08.09.2020

Ședința de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate pe posturi / catedre rămase neocupate, din data de 08.09.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 09:00.

04.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre rămase neocupate, din data de 07.09.2020

Ședința de repartizare prin DETAȘARE LA CERERE - CADRE DIDACTICE TITULARIZATE ÎN 2020, pe posturi / catedre rămase neocupate, din data de 07.09.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 12:00.

03.09.2020 - Punctaj detașare la cerere, titulari începând cu data de 01.09.2020

Lista cu punctajele cadrelor didactice titulare de la 01.09.2020 insrise la detasare la cerere

03.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 04.09.2020

Ședința din data de 04.09.2020, pentru repartizare pe posturi / catedre rămase neocupate în ședința din data de 03.09.2020 sau nou apărute,  se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, conform prevederilor 102 alin. (1) si (2) și art. 103 alin. (1) si (2) din Metodologia - cadru aprobată prin OMEC 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

 • 9:00 - 10:00 candidați cu note obținute la concursurile naționale
 • 10:00 - candidați declarați promovați la concursul județean, ulterior candidați declarați promovați la testarea județeană

02.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 03.09.2020

Ședința din data de 03.09.2020, pentru repartizare pe posturi / catedre rămase neocupate în ședința din data de 02.09.2020 sau nou apărute,  se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 11:00, conform prevederilor art. 94 alin. (7) din metodologie.

01.09.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 02.09.2020, conform prevederilor art. 94 alin. (7) din metodologie.

Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 02.09.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 13:00.

26.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din data de 27.08.2020

Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 27.08.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, începând cu ora 09:30, conform graficului de mai jos, în ordinea descrisă de art. 90 din Metodologia - cadru.

25.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre, din 26-28.08.2020

Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 26.08.2020, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, pentru repartizarea pe posturi în specialitatea în care candidații au participat la concursurile naționale DIN 2020, 2019, 2018, 2017, PE DISCIPLINE, conform graficului de mai jos, în ordinea descrisă de art. 90 din Metodologia - cadru.

Ședința din data de 27.08.2020, se va desfășura pentru repartizarea pe altă specializare față de cea pentru care candidații au susținut concurs național în anii 2020, 2019, 2018, 2017, conform unui grafic ce va fi publicat după ședința de repartizare din data de 26.08.2020, întocmai cu orele / posturile / catedrele rămase neocupate. În continuarea ședinței, conform art. 90 din Metodologia - cadru, vor fi repartizați candidații cu note/medii minimum 7, obținute la concursurile naționale din 2016, 2015 și 2014.

24.08.2020 - Repartizarea conform art. 61 și 85 din Metodologia - cadru, a cadrelor didactice rămase nerepartizate, din data de 25.08.2020

Repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 si 85 din metodologie, care au rămas nerepartizate, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în data de 25.08.2020, începând cu ora 13:00.

23.08.2020 - Ședința de repartizare pentru detașare la cerere în baza punctajului, din data de 24.08.2020

Ședința de repartizare prin detașare la cerere prin concurs specific (în baza punctajului), se va desfășura luni, 24.08.2020, începând cu ora 14:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

19.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi / catedre din data de 20.08.2020

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor, sesiunea 2020, care au obținut minimum nota 7 și a cadrelor didactice titulare care solicită detașare în baza notei obținute la același concurs!

18.08.2020 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre, din data de 19.08.2020, se va desfășura la sediul IȘJ Dâmbovița, începând cu ora 9:00, conform graficului publicat la adresa : http://www.isj-db.ro/static/files/--MRU 2020/SEDINTE VARA/Sedinte de repartizare - August 2020

16.08.2020 - Participarea pentru repartizare în județul Dâmbovița la ședințele din august - septembrie 2020, candidați din alte județe

Cerere repartizare in judetul DAMBOVITA - sedinte august - septembrie 2020

 • Înscrierile se fac în data de 17.08.2020
 • Candidatii care au sustinut proba scrisa în cadrul concursului national, sesiunea 2020, depun, la inspectoratul scolar unde doresc sa fie repartizati, în perioada prevazuta în Calendar, o cerere însotita de copii ale actelor de studii si grade didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului. La inspectoratele scolare se înregistreaza si cererile candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la concursurile nationale din 2019, 2018, 2017 (minimum 5 atât la proba scrisa, cât si la proba practica sau inspectia la clasa), respectiv cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursurile nationale din 2016, 2015, 2014 si care solicita repartizarea pe perioada determinata în baza acestor rezultate. Pot fi repartizati în baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile nationale din perioada 2014-2019 candidatii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa în cadrul urmatoarelor concursuri nationale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).
 • Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur judet sau numai în municipiul Bucuresti. Datele din fisa de înscriere a candidatilor sunt introduse în sistemul informatic.

10.08.2020 - Ședințele de repartizare pe posturi/catedre - AUGUST 2020

Anunț în atenția candidaților la ședințele de repartizare / etapele de mobilitate!

NOTE :

 1. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.
 2. Pentru angajarea pe perioada nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă.
 3. Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.
 4. Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din perioada 2014-2019 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).
 5. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice /catedre în anul şcolar 2020-2021.
 6. In mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere prin concurs specific, soluționarea reducerii de activitate, angajare pe perioadă determinată în baza notelor obținute la concursurile din 2014 - 2019 sau prelungirea duratei contractului individual de muncă, mai pot depune în data de 17.08.2020 .
 7. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică, pentru departajare, prevederile art. 63 alin.(1) şi (2) din Metodologie.

Ședințele de repartizare se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște.

Depunerea documentelor pentru mobilitatea personalului didactic, în ziua de 15.06.2020, de către candidați sau de către conducerile unităților de învățământ, se va face la sediul Casei Corpului Didactic Dâmbovița, unde vor fi prezenți reprezentanții departamentului resurse umane din cadrul I.Ș.J. Dâmbovița. 

 

 

PLATA CU ORA PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR :

PCO pe parcursul anului.zip

Punctaj detașare la cerere, titulari începând cu data de 01.09.2020

Lista cu punctajele cadrelor didactice titulare de la 01.09.2020 insrise la detasare la cerere

 

ETAPA 11 : PRELUNGIRE C.I.M.

Precizări privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021, cf. art. 61 și 85 din Metodologia - cadru : Precizari_prelungire_CIM

 

ETAPA 10 : PRETRANSFER LA CERERE / SCHIMB DE POSTURI

Programarea ședinței de repartizare pentru etapa de pretransfer, completare de catedră și restrânegere de activitate nesoluționate, din 11-15 iunie 2020

Lista cu punctajele și datele cadrelor didactice titulare inscrise la etapa de PRETRANSFER LA CERERE - 2020

Noi formulare de înscriere la etapele de Pretransfer la cerere / Modificare repartizare angajat viabilitate post și Detașare în interesul învățământului

 

ETAPA 9 : MODIFICARE C.I.M. 

Lista finala - modificarea duratei contractului individual de munca pe durata de viabilitate a postului-catedrei

*Pentru candidații înscriși la definitivat, sesiunea 2020, deciziile de repartizare se vor emite după promovarea examenului.

 

ETAPA 8 : RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

Graficul sedintei de repartizare pentru soluionarea restrangerii de activitate din data de 27.05.2020

Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicit soluionarea restrangerii de activitate

Lista cadrelor didactice titulare care intra in restrangere de activitate incepand 01.09.2020

Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de comisia de mobilitate a IȘJ Dâmbovița la data de 05.03.2020

 

ETAPA 7 : Completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar

Anunt inspectii speciale la clasa - probe practice 

 

ETAPA : 6. Pensionabili si Mentinere in activiatate peste 65 de ani.zip

Lista finala Mentinere in activitate peste 65 de ani - An scolar 2020-2021

 

ETAPA : 5. Lista finala a cadrelor didactice prevazute la art. 48 alin.2 din Metodologie pentru care se acorda transferul.pdf

Anunt inspectii speciale la clasa - probe practice pentru etapele premergatoare constituirii proiectului de incadrare

 

ETAPA : 4. Decizii Angajati viabilitate post.zip

 

ETAPA : 3. Intregire norma didactica.zip

Lista finală privind întregirea normei didactice, validată în Consiliul de administrația al I.Ș.J. Dâmbovița din 06.02.2020

 

ETAPA : 2. Revizuire Decizii titulari.zip

 

ETAPA : 1. Verificare Pregatire psihopedagogica.zip

Programare intalniri instruire pentru intocmirea Proiectului de incadrare  

 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

 

 

Ședința de repartizare pe posturi/catedre, din data de 30.08.2019

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapele de repartizare !

Ședința de repartizare se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita, în sala de ședințe, începând cu ora 9:30.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.

Graficul ședinței :

 • a) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;*
 • b) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie.*

 * Conținutul articolelor mai sus menționate, poate fi consultat pe site-ul www.isj-db.ro, la link-ul de mai jos sau la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Art._94,_96_și_90_din_Metodologia_de_mobilitate_2019-2020_-_OMEN_5460-2018

 

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapele de repartizare din 22-23.08.2019 și 26-27.08.2019!

Ședințele de repartizare se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita, în sala de ședințe, începând cu ora 9:30.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, iar reprezentarea acestora de către altă persoană se face numai cu procură notarială.

Graficul ședințelor :

22.08.2019

 • repartizare pentru completare de catedră și restrângere de activitate nesoluționate în etapele anterioare
 • detasare la cerere, prin continuitate (în baza notelor obținute la concursurile naționale anterioare)
 • detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor obținute la concursul național, sesiunea 2019
 • repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca cf. art. 61 si 85 din Metodologie

23.08.2019

 • detasare la cerere prin concurs specific, in ordinea descrescatoare a punctajelor

26.08.2019

 • repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, conform art. 61 si 85 din Metodologie

26-27.08.2019

 

ETAPA DE PRETRANSFER

ANUNȚ!

În atenția cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer!

Ședința de repartizare pentru prretransfer consimțit între unități și pretrasfer prin schimb de posturi, se va desfășura în data de 20.05.2019, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Dâmbovița.

Lista_cu_punctajele_cadrelor_didactice_inscrise_la_etapa_de_pretransfer_consimit_intre_unitile_de_invatamant_2019

Anunt inspectii speciale la clasa - probe practice Pretransfer

Dosarele pentru etapa de pretransfer consimtit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere,  respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimțământului scris se depun la sediul I.Ș.J. Dâmbovița, în perioada 6 – 9 mai 2019, între orele 9:30 și 16:30.

OMEN 3886 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 - 2020

ETAPA DE RESTRANGERE DE ACTIVITATE

În atenția cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate!

Ședința de repartizare pentru soluționarera restrângerii de activitate, va avea loc în data de 27.03.2019, începând cu ora 09:00, la sediul IȘJ Dâmbovița.

Cadrele didactice vor avea asupra lor cărtile / buletinele de identitate.

Rezultate_inspectii_speciale_la_clasa_restrangere_de_activitate_2019

Lista_cu_punctajele_cadrelor_didactice_care_solicita_soltionarea_restrangerii_de_activitate

Anunt_inspectii_speciale_la_clasa_-_restrangere_de_activitate

Lista_cadrelor_didactice_care_intră_în_restrangere_de_activitate începând cu data de 1 septembrie 2019

Condițiile specifice de ocupare a posturilor vacante la etapele de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer consimțit, avizate de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar : Conditii_Specifice_ocupare_posturi_RA - Pretransfer_Avizate

ETAPA DE COMPLETARE DE CATEDRA

Anunt_inspectii_speciale_la_clasa_-_probe_practice_completare_de_catedra

ETAPA DE MENTINERE IN ACTIVITATE DUPA VARSTA STANDARD DE PENSIONARE

Lista_finala_a_cadrelor_didactice_mentinute_in_activitate_-_An_scolar_2019-2020

 

 

___________An școlar 2018 - 2019__________


 

ANUNȚ ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE - 06.09.2018, ora 9:00

În atenția cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu normă incompletă!

Mâine, 06 Septembrie 2018, începând cu ora 9:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița, va avea loc o ședință de repartizare a cadrelor didactice rămase nerepartizate / cu norma incompletă pe posturi / catedre rămase nerepartizate sau apărute după ultima ședință de repartizare.

Graficul_sedintelor_de_repartizare_din_29, 30 și 31_august_2018

Graficul sedintelor de repartizare din 21,22,23 și 24 august 2018

Loc de desfășurare :

Liceului De Arte ”Bălașa Doamna” din Târgoviște

ADRESA : Strada locotenent Popescu Pârvan, Nr. 60

ANUNȚ! - ETAPA DE PRETRANSFER

Ședința de PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, din data de 27.07.2018, se va desfășura la amfiteatrul LICEULUI DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” din TÂRGOVIȘTE, Strada locotenent Popescu Pârvan, Nr. 60, începând cu ora 9:00. 

ANUNȚ!

Ședința de repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza ART. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, va avea loc în data de 16.04.2018, începând cu ora 9:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița.

ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Conditii specifice pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitati

ANUNȚ! Ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, se va desfășura în data de 27.03.2018, începând cu ora 09:00, la sediul inspectoratului școlar.

Rezultate inspectii speciale la clasa - probe practice la ETAPA DE RESTRANGERE DE ACTIVITATE

Corectie la Lista cu punctajele cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate

Lista cu punctajele cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate începând cu 01.09.2018

Anunt inspectii speciale la clasa / probe practice pentru etapa de restrangere de activitate

Conditii de ocupare posturi care necesita Avizul liceului pedagogic

Lista cadrelor didactice titulare care intra in restrangere de activitate incepand cu 1.09.2018

Conditii specifice pentru etapele de transfer pentru restrangere de activitate / pretransfer consimtit intre unitati

- Etapa de transfer pentru restrângere de activitate

Depunerea dosarelor de înscriere la etapa de transfer pentru restrângere de activitate se face la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovițaîn perioada 6 - 8.03.2018, între orele 8:30 și 16:00 iar în data de 09.03.2018, între orele 8:30 și 12:00.

  * Se vor utiliza dosare de carton.

** Cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate pe catedre constituite şi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare, susţin inspecții speciale la clasă / probe practice la disciplinele solicitate în perioada 7-19.03.2018.

 

Depunerea dosarelor la unitățile de învățământ pentru obținerea acordurilor / acordurilor de principiu, se va face în perioada 14 - 19 martie 2018.

ANUNȚ !

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, se va desfășura în data de 05.03.2018, începând cu ora 13:00, la sediul inspectoratului școlar.

- Formulare pentru inscrierea la etapa de completare de catedra la nivel ISJ

 

 

_______An școlar 2017 - 2018_______


Graficul privind desfasurarea ședințelor de repartizare / etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru luna AUGUST 2017

ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE: Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de DETAȘARE LA CERERE pentru anul școlar 2017-2018

ANUNȚ!

Dosarele de înscriere la etapele prevăzute în Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018, anexă la Metodologia-cadru aprobată prin OMENCȘ 5739/2016, din perioada 16-22 mai 2017, privind:

- continuitate la detaşare și detaşarea la cerere;

- prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 și 85 din Metodologie;

- inscrierea candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011,

se vor depune la LICEUL VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE (Adresă: Bulevardul Regele Carol I, Nr. 70, Târgoviște).

                  PROGRAM INSCRIERI :

                  16.05.2017 - 10:00 - 16:00

      17,18,19,22.05.2017 - 09:00 - 16:00

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : MARTI, 09.05.2017, ORA 14:00, pentru cadrele didactice nerepartizate / angajate pe perioada determinata pentru în scolar 2016-2017
LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
ETAPA DE REPARTIZARE CONFORM ART. 253 DIN LEGEA 1/2011 
ANUNȚ! Ședința pentru Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare se va desfășura în data de 09.05.2017, începând cu ora 9:00 în sala de ședințe a I.S.J. Dâmbovița.
ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, avizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița - CLIK AICI

Anunț! Postul cu codul 2502 (5 ore, GEOGRAFIE, LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE) este constituit din ore de frecvență redusă și în consecință, nu poate fi solicitat la etapa de pretransfer.
ETAPA DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

ANUNȚ ȘEDINȚĂ RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
Ședința de soluționare a restrângerii de activitate va avea loc în data de 22.03.2017, începând cu ora 9:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița
 • Condiții specifice avizate de comisia județeană de mobilitate pentru etapele de restrângere de activitate și pretransfer. AICI

Lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE SI INCOMPLETE LA DATA DE 02.03.2017 pentru Anul scolar 2017-2018

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : LUNI, 13.03.2017, ORA 14:00, pentru cadrele didactice nerepartizate / angajate pe perioada determinata afectate de intoarcerea titularilor la post in anul scolar 2016-2017

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE

ȘEDINȚA DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice va avea loc in data de 28.02.2017 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița începând cu ora 9:00.

Anunt!

       Proba practică pentru completările şi întregirile de normă didactică cu ore de Informatică și Tehnologia informației se organizează LUNI, 27.02.2017, la LICEUL TEORETIC "ION HELIADE RĂDULESCU" TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 12.00, în conformitate cu METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016

Ședinţe publice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2016-2017

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : JOI, 05.01.2017, ORA 13:00
LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Cadrele didactice angajate pe perioada determinata afectate de modificarile incadrarilor, ca urmare a revenirii titularilor la post/catedra, vor participa la sedinta publica de repartizare din data de 05.01.2017, ora 13.
ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : VINERI, 11.11.2016, ORA 10:00
LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

 

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE : MIERCURI, 05.10.2016, ORA 10:00
LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

ANUNȚ !

 

________ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017_________

 

_________ANUL ȘCOLAR 2015 - 2016________


 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție