salvaticopiii ovid

Noutati

Candidații se vor prezenta la unitățile de învățământ la care au fost repartizați, LUNI, 29.05.2023, ORA 13:00, pentru tragerea la sorți a lecției.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

În situația în care organizarea și desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale vor suferi modificări, acestea vor fi aduse de îndată la cunoștința candidaților.

  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2022-2023, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar din situații diverse. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 5578/2021.
  • Ședința de repartizare va avea loc MARȚI, 16.05.2023, începând cu ora 13:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
  • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar noi situații.

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 16.05.2023

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE :

  • 08.05.2023 - 12:00-16:30
  • 09-17.05.2023 - 09:00 - 16:30

Înscrierile se fac în baza documentului de identitate personal de către candidați.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea a câte unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2023 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea.

PROGRAMARE ONLINE DEPUENERE DOSARhttps://forms.gle/Whm24GfueBAzJ8d96

E-MAIL TRANSMITERE ÎNSCRIERE ELECTRONICtitularizare@isj-db.ro

CALENDARUL CONCURSULUI Calendar Titularizare 2023

TIPIZATE :

Pentru înscrierea în baza notelor obținute în anii precedenți :

ÎN SPIJINUL CANDIDAȚILOR :

LEGISLATIV :

Ședința de repartizare din data de 21.04.2023, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, după cum urmează :

Ora de începere

Categoria

09:00

- completare de catedră nesoluționată

- pretransfer prin schimb de posturi

- pretransfer consimțit între unitățile de învățământ - TOATE DISCIPLINELE (mai puțin învățători și educatoare)

13:00

- pretransfer consimțit între unitățile de învățământ ÎNVĂȚĂTORI și EDUCATOARE

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

Sărbători Pascale 2023

Data: 14 aprilie 2023

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție