salvaticopiii ovid

Noutati

 

Contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se depun la inspectoratele şcolare, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidaţi sau prin împuterniciţi, aceştia din urmă prezentând procură notarială în original.

 

Nu pot fi contestate probele susţinute de alţi candidaţi.

TIPIZAT Contestatii inspectii - probe practice Concurs ocupare posturi 2024

Probele practice în profilul postului şi inspecţiile speciale la clasă se desfăşoară în perioada 29 mai-28 iunie 2024

Conform Procedurii Operaționale DM - MRU-03 :

Candidaţii se prezintă la unitatea de învăţământ unde au fost repartizaţi pentru susţinerea probei practice/ orale şi/ sau inspecţiei la clasă în data de 27 mai 2024, ora 12,00, când, în prezenţa directorului/directorului adjunct va avea loc tragerea la sorţi a claselor la care se vor susţine inspecţia/proba practică, tema, data și ora de desfăşurare.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

Candidaţii care nu s-au prezentat la tragerea la sorţi, programată conform procedurii, vor afla clasa la care se va susţine inspecţia, data de desfăşurare, fie de la avizierul unității de învățământ, fie telefonic de la secretariatul şcolii unde vor susţine inspecţia. Telefonul fix/mobil al unității de învățământ va fi afișat în cadrul Graficului de repartizare a candidaților.

În situaţia în care, din motive bine întemeiate – spitalizare, deces în familie, accident sau suprapunerea datei de susţinere a inspecţiei la clasă/probei practice/orale cu cea din alt judeţ, în care candidatul este înscris la Concurs, susținere a unor examene/colocvii/verificări în calitate de student – candidatul nu se poate prezenta la susţinerea probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale la clasă la data la care a fost programat, acesta se adresează de urgenţă, în scris, directorului unității școlare în cadrul căreia se desfășoară aceste probe (anexa 1 la PO de mai jos), urmâmd a fi transmisă către comisia județeană, la care ataşează documentele doveditoare, solicitând reprogramarea acesteia. 

Graficul privind sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa la Concursul national de ocupare a posturilor

PO DM - MRU-03 Organizare probe practice orale si inspectie speciala 2024

DATELE DE CONTACT ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Unitățile de învățământ desemnate ca centre de desfășurare a probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor, din data de 17 iulie 2024 :

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Targoviste

  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2023-2024, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar din situații diverse. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 6218/2022.
  • Ședința de repartizare va avea loc VINERI, 10.05.2024, începând cu ora 12:30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
  • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar situații.

Lista posturilor vacante/rezervate :

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA / URBAN / MATEMATICA / 8 Ore / GIMNAZIAL

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE :

  • 08.05.2024 - 10:00-16:30
  • 09-16.05.2024 - 09:00 - 16:30
  • 17.05.2024 - 09:00 - 14:00

Înscrierile se fac în baza documentului de identitate personal de către candidați sau cu procură notarială, de către împuterniciții acestora.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea a câte unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2024 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea și numai la aceeași disciplină. Probele practice nu se echivalează. - Solicitare echivalare inspectie Definitivat 2024

PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR : https://forms.gle/j2iPwTvD1sNnCLX47

E-MAIL TRANSMITERE ÎNSCRIERE ELECTRONIC : titularizare@isj-db.ro (de preferat un singur e-mail, care să respecte cerințele din cererea de înscriere)

CALENDARUL CONCURSULUI Calendar Titularizare 2024

TIPIZATE :

Pentru înscrierea în baza notelor obținute în anii precedenți (pentru fiecare solicitare se depune câte un dosar) :

ÎN SPRIJINUL CANDIDAȚILOR :

LEGISLATIV :

CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Sărbători fericite!

Data: 04 mai 2024

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție