salvaticopiii ovid

Noutati

Candidații din județul Dâmbovița, depun/transmit contestatiile la proba scrisa la/către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, utilizând tipizatul pus la dispoziție mai jos sau la sediul instituției, după cum urmează :

 • a) în data de 27 iulie 2021 contestațiile se depun în scris, până la ora 21:00;
 • b) în data de 28 iulie 2021 contestațiile se depun în scris, până la ora 12:00.
 • *Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin împuternicit, acesta din urma prezentând procura notarială în original. La contestație se atașează copie a actului de identitate.
 • **Contestația la proba scrisă poate fi transmisă și prin poșta electronică, scanată, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , situatie în care candidatul atașează la contestatia transmisa si cartea/buletinul de identitate.
 • ***Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

Tipizat contestatii concurs ocupare posturi 2021

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIN 21.07.2021

1. Verificați la ce centru de concurs, a fost arondată discuplina dumneavoastră de concurs :  ARONDAREA DISCIPLINELOR DE CONCURS LA CENTRELE DESFĂȘURARE A PROBEI SCRISE

2. Verificați REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI, la centrul la care este arondată disciplina dumneavoastră :

3. Adresele CENTRELOR DESEMNATE PENTRU DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE : 

 • CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Bulevardul Regele Carol I, nr. 70, localitate Târgovişte
 • CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu, Nr. 58, localitate Târgoviște

4. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR !

 • Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate, pasaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau a cartea de alegător, pentru verificarea identității.
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎNCEPÂND CU ORA 7:00, PÂNĂ LA ORA 8:15.
 • LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 9.00, durata de redactare a lucrărilor fiind de 4 (patru) ore.
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.

Procedura Operațională a Ministerului Educației nr. 3019/23.06.2021 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

Documentele de absolvire ale candidaților la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor, sesiunea 2021, absolvenți ai anului curent, se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, în PERIOADA 13-16 IULIE 2021, în intervalul orar 9:00 - 16:00.

Candidații se vor prezenta cu documentul de identitate și în original și copie documentele de absolvire, pentru a fi certificate conform cu originalul de către comisia de organizare a concursului.

Documentele pot fi transmise și online, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro .

Anunt DEFINITIVAT

Data: 05 iulie 2021

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021, se desfășoară la Colegiul Național Constantin Carabella Târgoviște, în ziua de 14.07.2021 - CLIK AICI

CENTRELE DESEMNATE PENTRU DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE : 

 • CENTRUL NR. 1: LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Bulevardul Regele Carol I, nr. 70, localitate Târgovişte
 • CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE - Adresa : Strada Locotenent Pârvan Popescu, Nr. 58, localitate Târgoviște

Arondarea disciplinelor de concurs la centrele pentru desfasurare a probei scrise

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție