salvaticopiii ovid

Noutati

Legislatie

 

 1. ORDIN pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administratie din unitățile de învățământ preuniversitar
 2. ORDIN nr. 4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014
 3. Codul Muncii Actualizat 2015
 4. ORDIN privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
 5. ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011
 6. ORDIN privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual
 7. Ordin privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 6143/01.1l.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
 8. Ordin nr. 1955 din 18/10/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
 9. REGULAMENT de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar
 10. ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar
 11. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR