salvaticopiii ovid

Noutati

Limbi moderne

AN ȘCOLAR 2023 - 2024

Rezultate finale, după contestații, Olimpiada de limba franceză, etapa județeană, 25 martie 2024

Rezultate inițiale, înainte de contestații la Olimpiada de limbi romanice-limba italiană, etapa județeană 23.03.2024

Rezultate finale după proba orală a Olimpiadei Naționale de Limba engleză, etapa județeană, 23.03.2024.

Nota: In cele două situații în care elevii au întrunit punctaje egale, s-au aplicat, prevederile din regulamentul de organizare.

 

Olimpiada Națională de limba franceză-etapa județeană, 23 martie 2024

Rezultate înainte de contestații

 

Olimpiada Națională de limba engleză-etapa județeană, proba scrisă, 16 martie 2024

 

DOCUMENTE MANAGERIALE

AN ȘCOLAR 2022 - 2023

AN ȘCOLAR 2021 - 2022

Noutăți:

 Admitere clasa a V a intensiv limba moderna

Rezultate finale dupa contestatii la Olimpiada de Limba germana moderna, etapa  judeteana, martie 2022

Rezultate finale, dupa contestații, proba de baraj, la Olimpiada de limba engleza-etapa județeană,  23.03.2022

Nota: La Olimpiada de Limba franceza, etapa judeteana, nu s-au inregistrat contestatii.

Rezultate-finale-dupa-de-contestații-la-Olimpiada-de-limba-franceză-etapa-județeană-20.03.2022

Rezultate finale, dupa contestatii, la Olimpiada de limbi romanice-limba italiana, etapa judeteana, martie 2022

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ, 20 MARTIE 2022 - CRITERII DE CALIFICARE ȘI DEPARTAJARE

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ, 19 MARTIE 2022 - CRITERII DE CALIFICARE ȘI DEPARTAJARE

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ, 19 MARTIE 2022 - CRITERII DE CALIFICARE ȘI DEPARTAJARE

Rezultate inițiale, înainte de contestații la olimpiada de limbă franceză etapa județeană, 20.03.2022

Rezultate inițiale, înainte de contestații la olimpiada de limbă engleză etapa județeană, 19.03.2022

Rezultate inițiale, inainte de contestatii la Olimpiada de limbi romanice - limba italiană, etapa județeană

Informații utile:

MATERIALE MANAGERIALE:

 

AN ȘCOLAR 2020 - 2021

Noutăți:

 • ORDIN Nr.3852/ 2021 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.453/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2021

 • Ordinul nr. 3842/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2021

 • ORDIN Nr.3721, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022
 • Anexe OM 3721_2021
 • ORDIN Nr.3691 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a claselor cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv, respectiv bilingv in unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.797/2017
 • ORDIN Nr.3663 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator-educatoare

Informații utile

 

MATERIALE MANAGERIALE:


AN ȘCOLAR 2019 - 2020

Noutăți:

INFORMAȚII OLIMPIADE:

Olimpiada de Limba germana- etapa judeteana:
Criterii minimale de calificare la etapa nationala a Olimpiadei de limba germana moderna 2020
- Avand in vedere categoriile pentru care se organizeaza probe la etapa nationala, din fiecare judet se pot califica la etapa nationala 4 elevi, cate unul de la fiecare categorie la care se organizeaza probe, conform articolului 6 (3) al Regulamentului specific.
- In cazul in care vor fi doua lucrari cu punctaje identice pe primul loc la o anumita categorie, se aplica in ordine punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare: Originalitate, creativitate si incadrare in tema, notat SP1, Inteligenta lingvistica, notat SP2, Competente lingvistice, notat SP3.
- Elevii se califica la etapa nationala cu conditia sa obtina minim 14 puncte.
- Pe locurile suplimentare, conform Regulamentului specific, se califica cu prioritate elevii care indeplinesc conditiile de calificare la etapa internationala.

PRECIZARI OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA- FAZA LOCALA - Centrul Metodic TARGOVISTE

Proba de concurs se va desfasura sambata, 08.02.2020, incepand cu ora 13.00, in urmatoarele locatii:

 • clasele a V-a  si  a VI-a - Scoala Gimnaziala "Paul Banica" Targoviste
 • clasele a VII-a - a XII-a - Colegiul National "Constantin Carabella" Targoviste

MATERIALE MANAGERIALE:

An școlar 2018-2019

LIMBI ROMANICE_Precizări olimpiada județeană + Criterii departajare:

Proba scrisă în cadrul etapei județene a olimpiadei de limba francezălimba italiană și limba spaniolă se va desfășura sâmbătă,  16 martie 2019, ora 9,00, la Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște.


Elevii de liceu vor avea asupra lor actul de identitate, iar elevii de gimnaziu actul de identitate sau carnetul de note cu fotografie, vizat la zi.

Accesul elevilor în săli va fi permis începând cu ora 08,20.
Conform art. 24 din Metodologia-cadru nr. 4203/30.07.2018, elevii participanți care domiciliază în altă localitate decât cea în care se organizează olimpiada vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, în funcție de numărul elevilor, conform reglementărilor în vigoare.
În conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa 1 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4203/30.07.2018, l
etapa județeană, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele loc/locuri calificabil/calificabile, departajarea se face, aplicând, în ordinea enumerării, următoarele criterii:

Clasele VII-VIII
1) – punctajul obținut pentru Subiectul III la Proba A (proba scrisă);
2
– punctajul obținut pentru Subiectul II la Proba A (proba scrisă);
3) - punctajul obținut pentru Subiectul I la Proba A (proba scrisă).
 
Clasele IX-XII
1) – punctajul obținut pentru Subiectul III la Proba A (proba scrisă);
2) – punctajul obținut pentru Subiectul II la Proba A (proba scrisă);
3) - punctajul obținut pentru Subiectul I la Proba A (proba scrisă);
4) – punctajul obținut pentru înțelegerea documentului audio la Proba B (proba orală);
5) – punctajul obținut pentru producerea de mesaje orale/interacțiunea orală la Proba B (proba orală).

 

LIMBA ENGLEZĂ_Precizari olimpiada judeteana + Criterii departajare pt calificarea la etapa nationala VII-XII
 • Proba scrisă în cadrul etapei județene a olimpiadei de limba engleză se va desfășura sâmbătă, 09 martie 2019, ora 9,00, la Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște.
 • Elevii de liceu vor avea asupra lor actul de identitate, iar elevii de gimnaziu actul de identitate sau carnetul de note cu fotografie, vizat la zi.
 • Accesul elevilor în săli va fi permis începând cu ora 08,30, dar nu mai târziu de momentul deschiderii plicului cu subiecte (ora 9,00).
 • Conform art. 24 din Metodologia-cadru nr. 4203/30.07.2018, elevii participanți care domiciliază în altă localitate decât cea în care se organizează olimpiada vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, în funcție de numărul elevilor, conform reglementărilor în vigoare.
 • În conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa 1 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4203/30.07.2018, și cu art. 7 din Regulamentului  privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de limbi romanice nr. 24715/16.01.2019,  criteriile specifice de departajare  în caz de punctaj egal pentru calificarea la etapa națională sunt următoarele:
 • pentru clasele a VII-a și a VIII-a:
 • criteriul 1 - punctajul de la proba scrisă (Use of English);
 • criteriul 2 - punctajul aferent elaborării povestirii;
 • pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:
 • criteriul 1 - punctajul de la proba scrisă (Use of English);
 • criteriul 2 - punctajul de la proba integrată – eseu;
 • criteriul 3- punctajul de la proba integrată – listening (numai pentru etapa națională);
 • criteriul 4 - punctajul de la proba de speaking.
 • În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).


 • Olimpiada LIMBA GERMANA Criterii departajare și calificare la etapa națională
 • Etapele locală și județeană ale olimpiadelor de limbi moderne (clasele VII-XII)  se vor desfășura conform calendarului atașat.
 • Planificarea olimpiadelor de LIMBI MODERNE 2018-2019
 • Etapa județeană a olimpiadei de limba germană (clasele VII-XII) se va desfășura sâmbătă, 2 martie 2019, la Liceul Voievodul Mircea Târgoviște. Obligația înscrierii elevilor revine profesorului îndrumător. Elevii care vor să participe la olimpiada de limba germană, dar nu au profesor îndrumător, vor completa declarația atașată și o vor trimite doamnei profesoare Dragomirescu Camelia, la adresa mail mica_elac@yahoo.com, până la data de 17 februarie 2019.
 • Declaratie Olimpiada de limba  germana moderna
 • Conform art. 24 din Metodologia-cadru nr. 4203/2018, în funcție de numărul elevilor participanți care susțin olimpiada în altă localitate decât cea în care domiciliază, aceștia vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, conform reglementărilor în vigoare. Pe toată durata deplasării, cadrul didactic însoțitor își asumă responsabilitatea supravegherii și îndrumării corespunzătoare a elevilor și răspunde pentru orice incident apărut și negestionat corespunzător. 
IMPORTANT! Noile Regulamente ale Olimpiadelor școlare de Limbi moderne

LIMBA GERMANA MODERNA_Precizari_olimpiada_etapele pe scoala_locala

Ordin 4203_2018_Meotodologie-cadru competitii scolare

Precizari MEN_Olimpiada de limba engleza 2019

Precizari privind olimpiada de limbi moderne 2018-2019

Calendarul olimpiadei V-VI:
- etapa pe școală: 11 februarie - 11 martie 2019
- etapa locală: 23 martie 2019
- etapa județeană: 13 aprilie 2019
Limba engleză - Regulamentul olimpiadei pentru elevii claselor V-VI -> aici 

Propuneri de subiecte:


Precizăm că la toate limbile moderne, la cercul pedagogic din semestrul I al anului școlar 2018-2019, se va aborda, pe lângă tema deja stabilită, și tema legată de noutățile, înțelegerea și aplicarea noilor programe școlare de limbi moderne pentru clasa a VI-a.

Atașez PPT cu principalele elemente de noutate ale programei.


Au început înscrierile la cea de-a XII-a ediție a concursului european "Juvenes Translatores". 

Detalii pentru înscrierea școlilor (termen-limită: 20 octombrie 2018), în documentul atașat.


DOCUMENTE CONSFATUIRI 2018An școlar 2017-2018

Având în vedere minivacanța de 1 Mai, olimpiada de limba engleză la clasele V-VI se amână cu o săptămână, pentru data de 5 mai 2018. Termenul final de trimitere a materialelor către Șc. Gimn. Ioan Al. Brătescu-Voinești Târgoviște este 20 aprilie

Pentru buna pregătire a elevilor de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), care vor participa la Olimpiada de limba engleză, ediţia 2018, vă transmitem ultimele precizări primite de la Ministerul Educaţiei Naţionale „pentru etapele judeţeană şi naţională, itemul de traducere / retroversiune din cadrul Use of English va fi înlocuit cu un nou item cu acelaşi grad de dificultate şi evaluat cu acelaşi punctaj (10 puncte). Acest nou item (de tipul completarea unui text lacunar) va conţine structuri lexicale, gramaticale şi semantice, astfel încât să se demonstreze înţelegerea sensului global şi în detaliu a unui text.”

LIMBA FRANCEZA_Modificarea datei etapei locale a olimpiadei IMPORTANT!!! La solicitarea mai multor părinți, se modifică data în care se va desfășura etapa locală a olimpiadei de limba franceză, și anume 17 februarie 2018 !!!

Etapa județeană a olimpiadei de limba germană se va desfășura în data de 24 februarie 2018, la Liceul Voievodul Mircea Târgoviște. Înscrierea elevilor promovați la etapa județeană se va realiza în perioada 15 - 24 ianuarie 2018, de către profesorii de limba germană din județ.

Elevii care nu studiază limba germană la școală, dar doresc să participe la olimpiadă, vor fi înscriși de prof. Camelia Dragomirescu (tel. 0729 128 321, adresă email mica_elac@yahoo.com).

În vederea centralizării activităților ce urmează a se organiza cu ocazia Zilei Europene a Limbilor (26 septembrie) în unitățile școlare din județul Dâmbovița, vă adresez invitația de a completa formularul on-line ce poate fi deschis accesând următorul link: ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR - 26 septembrie 2017 

An școlar 2016-2017

Noutăți:

 • ANUNȚ IMPORTANT - OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LIMBI MODERNE – 18 MARTIE 2017

Având în vedere solicitările unor elevi calificați la etapa județeană a olimpiadei de a participa la probele a două limbi moderne, în combinația engleză – germană sau engleză – franceză, ora de începere a probei scrise în data de 18 martie 2017 se modifică, astfel:

 • Limba franceză – ora 9,00;
 • Limba engleză – ora 13,00;
 • Limba germană – ora 9,00.

Locațiile nu se schimbă, etapa județeană a olimpiadei de limba franceză și limba engleză se va desfășura la Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, iar limba germană la Liceul Voievodul Mircea Târgoviște.

Vă rugăm să informați în timp util profesorii de limbi moderne și elevii participanți !

 • Olimpiada de limba engleză liceu și clasele VII-VIII:

 1. Precizări
 2. Materiale

 • Olimpiada de limbi romanice 2017 -  clasele VII-VIII, IX-XII/XIII:

 1. Precizări
 2. Materiale

Documente Consfătuiri 2016:


An școlar 2015-2016

LIMBA ENGLEZA - repostare Regulament Olimpiada gimnaziu 2016

LIMBA FRANCEZĂ: Centrul DELF Târgovişte organizează în data de 20 aprilie 2016, ora 9,30, SIMULAREA gratuită a examenului DELF pentru toate categoriile de vârstă şi toate nivelurile (A1-B2).  Vă rugăm să trimiteţi lista elevilor participanţi la simulare şi nivelul la care aceştia doresc să fie testaţi. Fiecare profesor poate să înscrie maxim 5 elevi, până la data de 31 martie. Elevii se vor prezenta cu cartea de identitate sau carnetul de elev vizat pe anul în curs, iar cei sub 14 ani vor fi însoţiţi de profesorul coordonator. Simularea va avea loc la Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgoviște. Listele se vor trimite la adresa de mail a dnei profesoare Emilia Alina Scarlat, care le va centraliza: semiliaalina@yahoo.com. Telefon: 0741131175.

LIMBA ENGLEZĂ - Olimpiada_etapa_județeană

Etapa județeană a olimpiadei de Limba engleză se va desfășura duminică, 20 martie 2016, începând cu ora 10,00, la Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu Târgoviște. Elevii participanți vor fi prezenți la ora 9,30 și vor avea asupra lor cartea de identitate. IMPORTANT: Vă reamintim faptul că în conformitate cu art. 31 din Metodologia-cadru nr. 3035/10.01.2012, elevii participanți care domiciliază în altă localitate decât cea în care se organizează olimpiada vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, în funcție de numărul elevilor, conform reglementărilor în vigoare!!!

LIMBA GERMANĂ - Olimpiada_etapa_județeană

Etapa județeană a olimpiadei de Limba germană se va desfășura sâmbătă, 12 martie 2016, începând cu ora 9,00, la Liceul Voievodul Mircea Târgoviște. Elevii participanți vor fi prezenți la ora 8,30 și vor avea asupra lor cartea de identitate.  Elevii care nu au împlinit 14 ani vor prezenta carnetul de elev.

IMPORTANT: Vă reamintim faptul că în conformitate cu art. 31 din Metodologia-cadru nr. 3035/10.01.2012, elevii participanți care domiciliază în altă localitate decât cea în care se organizează olimpiada vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, în funcție de numărul elevilor, conform reglementărilor în vigoare!!!

LIMBA FRANCEZĂ_Rezultate olimpiadă_etapa județeană

Pentru clasele VII-X rezultatele sunt cele finale. S-a calificat la faza națională câte un elev din fiecare clasă, cel aflat la poziția ”1” din clasamentul fiecărei clase.

La clasele XI-XII urmează proba orală (Proba B), duminică, 13 martie 2016, ora 9,00, la Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște.

REZULTATE  FINALE OBTINUTE LA OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZA – ETAPA JUDETEANA

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție