salvaticopiii ovid

Noutati

Juridic

ORDIN_comun M.E./M.S nr.5196/2021_-_pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2

ORDIN_M.E. nr.5239/2021_-privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022

ORDIN M.E. nr.5154/2021_-_Metodologia de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant

_ORDONANTA_DE_URGENTA_nr.100/2021_-_pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale

_ORDIN M.E.C. nr._5447/_2020_-_privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

LEGE_1/2011_-LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE

_ORDIN_ADMINISTRATIE_PUBLICA_3864/2021 - Metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de invatare, predare si evaluare in invatamantul preuniversitar

ORDIN_M.E. nr.3721/2021_-_Admiterea in invatamantul liceal pt. anul școlar 2021-2022

ORDIN M.E_nr.3663/2021_-_Metodologie obtinere atestat competente lingvistice

fHOTARARE_GUVERN_369/2021_- privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei

OME_3558/2021_modificare_structura_an_scolar_2020-2021

HOTARARE_GUVERN_352/2021_-_Costul standard per elev/prescolar 

_LEGE_153/2017_-_privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

ORDIN_ADMINISTRATIE_PUBLICA_3515/2021_- pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii desiguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2

_ORDIN 3300/2021-privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv_

LEGE_55/2020_-_privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-

_LEGE_53/2003_-CODUL_MUNCII

_ORDIN__3189/2021_-_pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011

_ORDIN_3237/2021_-_privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021

_ORDIN_3238/2021_-_pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii

_ORDIN 3243/2021_-_privind structura anului scolar 2021-2022

_ORDIN_3665/2019_-_pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de catre inspectoratele scolare si centrele de perfectionare

_ORDIN_3969/2017_-_pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

ORDIN_4742/2016_-_pentru aprobarea Statutului elevuluiORDIN_ADMINISTRATIEPUBLICA5447.pdf

ORDIN__5530/2011_-_privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție