salvaticopiii ovid

Noutati

ANUNȚ privind REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR de la Concursul național de ocupare a a posturilor/catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, pentru susținerea inspecțiilor speciale la clasă / probelor practice / probelor orale

Candidații se vor prezenta la unitățile de învățământ la care au fost repartizați, LUNI, 29.05.2023, ORA 13:00, pentru tragerea la sorți a lecției.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

În situația în care organizarea și desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale vor suferi modificări, acestea vor fi aduse de îndată la cunoștința candidaților.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție