salvaticopiii ovid

Noutati

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice va avea loc in data de 28.02.2017 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița începând cu ora 9:00.

Proba practică pentru completările de normă didactică cu ore de Informatică și Tehnologia informației se organizează LUNI, 27.02.2017, la LICEUL TEORETIC "ION HELIADE RĂDULESCU" TÂRGOVIȘTE, începând cu ora 12.00, în conformitate cu METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016

Grafic olimpiade 2016-2017.pdf

*Modificare 08.02.2017, conform Notei MEN 25421/01.02.2017:

Etapa națională a olimpiadei de biologie se reprogramează pentru perioada 19-25 aprilie 2017, pentru a da posibilitatea elevilor să participe și la Olimpiada Științelor Pământului.

  • Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Dâmbovița AICI
  • Tabel cu candidații respinși pentru neconformitatea declarațiilor privind criteriile de la art. 2 din Metodologie cu documentele depuse la dosar AICI

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.