salvaticopiii ovid

Noutati

Calendarul Concursului național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2020, a fost modificat prin O.M.E.C. Nr. 4667/2020, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 593/07.07.2020, Partea I. DESCHIDE AICI CALENDARUL MODIFICAT!

  • Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 9-16 Iulie 2020.
  • Proba scrisă : 29 Iulie 2020.
  • CENTRUL DE ÎNSCRIERE - Școala Gimnazială Specială Târgoviște
  • Adresa : Strada Ion Ghica, nr. 2, Micro V, Târgoviște, cod poștal 130121 (vis-à-vis de stația de taxi de lângă supermarket Diana).
  • PROGRAMUL COMISIEI : 9:00 - 17:00 (în data de 09.07.2020 - 11:00-17:00, în data de 16.07.2020 - 9:00-13:00)

Mai multe detalii despre documentele solicitate la înscriere, AICI.

FOARTE IMPORTANT! Anunt_pentru_candidatii_care_doresc_repartizarea_in_alte_judete

Admitere Universitatea Valahia

Data: 06 iulie 2020

Ierarhia Admitere 2020 pentru candidaţii ce provin din judeţul DÂMBOVIȚA - actualizată după etapa specială a absolvenţilor claselor a VIII-a

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul oficial, următorul anunț :

"Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/18 mai 2020, pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea de alertă, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 476/16 iunie 2020, starea de alertă a fost prelungită.

Astfel, rămân în vigoare dispozițiile art. 27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit căruia „pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice, se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante (...)”.

În acest context, Ministerul Educației și Cercetării, pentru respectarea cadrului legal în vigoare, a emis ordinul pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr. 19 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm faptul că imediat după încetarea stării de alertă, Ministerul Educației și Cercetării va dispune reluarea acestor activități, care se vor realiza conform unui calendar aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării."

Anunțul poate fi accesat la adresa : https://www.edu.ro/informare-privind-organizarea-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urarea-unor-activit%C4%83%C8%9Bi-prev%C4%83zute-%C3%AEn-metodologia-cadru-de

Ordinul de ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Deschide aici : ORDIN_ADMINISTRATIE_PUBLICA_4549_2020_-_Publicare_18_Iunie_2020

 

ACTIVITĂȚILE PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPAREA POSTURILOR  ȘI ACTIVITĂȚILE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC PROGRAMATE MÂINE 18.06.2020, NU SE VOR DESFĂȘURA. NOUL PROGRAM VA FI REPUBLICAT.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 18-29 iunie 2020.

CENTRUL DE ÎNSCRIERE - Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Adresa : Strada Ion Ghica, nr. 2, Micro V, Târgoviște, cod poștal 130121 (vis-à-vis de stația de taxi de lângă supermarket Diana).

PROGRAMUL COMISIEI : 9:00 - 17:00 (în data de 18.06.2020 - 11:00-17:00, în data de 29.06.2020 - 9:00-13:00)

Mai multe detalii despre documentele solicitate la înscriere, AICI.

FOARTE IMPORTANT! Anunt_pentru_candidatii_care_doresc_repartizarea_in_alte_judete

Depunerea documentelor pentru mobilitatea personalului didactic, în ziua de 15.06.2020, de către candidați sau de către conducerile unităților de învățământ, se va face la sediul Casei Corpului Didactic Dâmbovița, unde vor fi prezenți reprezentanții departamentului resurse umane din cadrul I.Ș.J. Dâmbovița.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție