salvaticopiii ovid

Noutati

  • INFORMATICĂ/ TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI A COMUNICAȚIILOR, Locație : LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE, Data : 10.02.2021, Ora : 9:00
  • PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI) , Locație : LICEUL AUREL RAINU FIENI, Data : 10.02.2021, Ora : 14:00
  • PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (MECANICA), Locație : LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU, Data : 10.02.2021, Ora : 14:00
  • PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (INDUSTRIE ALIMENTARA / INDUSTRIA ALIMENTARA), Locație : LICEUL TEHNOLOGIC NUCET, Data : 10.02.2021, Ora : 14:00
  • PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (SILVICULTURĂ/SILVICULTURĂ), Locație : LICEL TEHNOLOGIC PUCIOASA, Data : 10.02.2021, Ora : 9:00
  • Comsia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2020-2021, pe posturi / catedre vacantate pe parcursul anului școlar. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru.
  • Ședința de repartizare va avea loc vineri, 05.02.2021, începând cu ora 8:30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
  • Lista se va actualiza până la data ședinței, în cazul în care apar noi situații.
  • Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 05.02.2021-2

Modelele de formulare / tipizate pentru etapele premergătoare constituirii proiectului de încadrare, pentru anul școlar 2021-2022 (întregire normă, completare la nivelul unității, menținere pensionabili, pensionare, fișa cadrului didactic ș.a.), au fost publicate pe site-ul IȘJ Dâmbovița, la secțiunea dedicată : Managementul Resurselor Umane - FORMULARE/CERERI

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție