Noutati

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

ANUNT + GRAFIC SEDINTA PUBLICA 27.07.2015

Categorie: Noutati

Data: 25 iulie 2015

Notele finale, dupa contestatii, la examenul scris din 15 Iulie 2015 din cadrul concursului national de ocupare a posturilor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar

Categorie: Noutati

Data: 24 iulie 2015

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE SI INCOMPLETE PENTRU CONCURS

Categorie: Noutati

Data: 23 iulie 2015

Către: Toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița

Categorie: Noutati

Data: 22 iulie 2015

Ref.: Numirile prin detașarea în interesul învățământului în funcțiile de director/director adjunct

Solicităm cadrelor didactice interesate a ocupa funcția de director sau director adjunct în unitățile de învățământ din județul Dâmbovița să depună, la secretariatul ISJ Dâmbovița, o scrisoare de intenție conform modelului prezentat aici, însoțită de CV (fără documente justificative), în perioada 21 iulie – 7 august 2015.

Aceste informații vor fi aduse la cunoștința tuturor cadrelor didactice din unitățile de învățământ de către director.