salvaticopiii ovid

Noutati

Având în vedere minivacanța de 1 Mai, olimpiada de limba engleză la clasele V-VI se amână cu o săptămână, pentru data de 5 mai 2018. Termenul final de trimitere a materialelor către Șc. Gimn. Ioan Al. Brătescu-Voinești Târgoviște este 20 aprilie

Anunțuri, informații utile, documente/tipizate, legislația pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, se pot descărca de pe pagina dedicată a site-ului I.Ș.J. Dâmbovița, la adresa :

      http://www.isj-db.ro/concurs-national-judetean-unitate-pentru-ocuparea-posturilor-didactice

ANUNȚ!

Ședința de repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza ART. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, va avea loc în data de 16.04.2018, începând cu ora 9:00, la sediul I.Ș.J. Dâmbovița.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție