salvaticopiii ovid

Noutati

Proba scrisă se va desfășura, miercuri, 23.06.2021, la sediul Casei Corpului Didactic Dâmbovița, Sala 5, Parter, la adresa : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște (în spatele IȘJ Dâmbovița), conform graficului din anunțul privind decalarea programului, de mai sus.

 

Completarea dosarelor de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, se face la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, Etajul I, Biroul Resurse Umane.

Absolvenții promoției 2021, vor depune documentele de absolvire, în perioada 13 - 16 Iulie 2021.

Conform PO-CJIIP-07 de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare etapa a II-a de inscriere, an scolar 2021 - 2022, in perioada 1 - 6 septembrie 2021, ISJ Dambovita va centraliza solicitarile pentru toti copiii care nu au fost inscrisi in nicio unitate de invatamant si va face demersuri, impreuna cu unitatile de invatamant, pentru asigurarea dreptului la educatie al copiilor care nu sunt inmatriculati la o unitate de invatamant si care trebuie sa fie scolarizati in anul scolar 2021 - 2022. (art. 10 alin. 1).
In perioada mentionata, Comisia judeteana va contacta parintii/ tutorii legali care au cereri nesolutionate, in vederea realizarii inscrierii copiilor in invatamantul primar, in anul scolar 2021 - 2022.
Ateliere CRED - Bune practici in educatie

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”comunicat de presa


Anunt concurs

Data: 21 mai 2021

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:
  • Referent IV S – 1 normă – Secretariat – Arhivă;
  • Consilier I S – 1 normă – Financiar-contabil;
  • Consilier I S – 0,5 normă – Informatizare.

În data de 21.05.2021, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, www.isj-db.ro, se vor publica :

  • Datele de înscriere ale candidaților la CONCURSUL NAȚIONAL de ocupare a posturilor, sesiunea 2021
  • Lista dosarelor respinse
  • Lista punctajelor cadrelor didactice înscrise la etapa de DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  • Lista înscrierilor pentru repartizare în baza rezultatelor obținute în anii precedenți

Candidații au obligația de a verifica date introduse în sistemul informatic și de a semnala eventualele erori/neconcordanțe observate în datele de înscriere afișate, informând în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar, în vederea corectării acestora.

Solicitările se vor transmise, semnate și scanate, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , utilizând tipizatul de mai jos.

Cerere corectii fisa de inscriere concurs 2021 / etape de mobilitate

ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2021 au obligația de a prezenta adeverința de absolvire a studiilor / programelor de pregătire psihopedagogică, în perioada 13 - 16 IULIE 2021. În mod excepțional, aceștia vor fi primiți la proba scrisă din data de 21.07.2021, doar în condițiile prezentării documentelor menționate.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție