salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

29.07.2022 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre vacante, cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ, a candidaților care au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, astfel :

 • 09:00 - EDUCATOARE
 • 09:30 - ÎNVĂȚĂTORI
 • 09:45 - CELEALTE DISCIPLINE

01.08.2022 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre vacante, astfel :

 • 09:00 - Completare de catedră nesoluționată, cadre didactice titulare
 • 09:10 - Transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
 • 09:20 - Completare de catedră nesoluționată, cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei
 • 09:30 - Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, a cadrelor didactice titulare, care au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului
 • 09:40 - Repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedreicare au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate

18-19.08.2022 - Ședință de repartizare pe perioadă determinată a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, conform unui grafic ce va fi publicat ulterior.

 • Note:
 • Repartizarea candidaților cu note/medii între 5 și 6,99 din 2022 și note/medii din anii precedenți în profilul postului și repartizarea pe alte specializări se va organiza în ședința din 23-24.08.2022.
 • Ședințele de repartizare vor avea loc în sala de ședință a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște.
 • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate iar împuterniciții acestora, procura notarială și actul de identitate.

Depunerea contestațiilor

 Contestațiile se inregistrează la centrul de examen în zilele de 27 iulie 2022 până la ora 20.00 și 28 iulie 2022, până la ora 12.00.

 În contestație candidatul precizează urmatoarele inforrmații:

 •    Numele, initiala tatălui și prenumele

•    Codul numeric personal

•    Denumirea centrului de examen și judetul unde a susținut examenul

•    Disciplina la care a susținut examenul

•    Nota contestată

 Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.

 *Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin fax la nr. 0245/210785 sau prin e-mail la adresa   contestatii@carabella.ro

 

Cerere tip CONTESTAȚIE

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție