salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează, JOI, 07.04.2022, ședința de repartizare prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și pretransfer prin schimb de posturi, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5578/2021 și ale Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023, anexă la metodologia-cadru.
  • LOC DE DESFĂȘURARE : Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.
  • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

GRAFICUL ȘEDINȚEI :

DISCIPLINA / DISCIPLINELE / GRUPA

INTERVALUL ORAR

PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI

09:00 - 09:15

EDUCATIE FIZICA SI SPORT, CARTING

09:15 - 09:30

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBA ENGLEZA, LIMBA FRANCEZA

09:45 - 10:45

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA / EDUCATOARE / INVATATORI

10:45 - 13:30

DISCIPLINE SOCIO - UMANE (ISTORIE, GEOGRAFIE, EDUCATIE SOCIALA) și PROTECTIA MEDIULUI

13:30 - 14:45

EDUCATIE TEHNOLOGICA, MECANICA, MATEMATICA, FIZICA, BIOLOGIE, MUZICA, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA, PROFESOR LOGOPED / ALTE SITUAȚII

Începând cu ora 15:00

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII - INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului pentru mediu pentru proiectul ”Construire imobil P+1-
Arhivă și depozit pentru Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița”, titular MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII - INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate site-ul APM Dâmbovița:
http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunțuri publice .
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.
  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2021-2022, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 5991/2020.
  • Ședința de repartizare va avea loc LUNI, 04.04.2022, începând cu ora 14:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
  • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar situații.

Lista posturilor REACTUALIZATA pentru sedinta de repartizare din data de 04.04.2022

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 04.04.2022

Lista conditiilor specificede ocuparea a posturilor/catedrelor AVIZATE - 2022-2023

Unitățle de învățământ care au avizate condiții specifice, au obligația de a afișa la avizier și pe site-ul propriu, lista condițiilor specifice și a fișelor / grilelor de evaluare, dacă este cazul.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție