salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2022, se va desfășura în ziua de 20.07.2022, la Colegiul Național "Constantin Carabella" din Târgoviște, în intervalul orar 9,00 – 13,00.

Accesul candidaților în centrul de examen se realizează în intervalul 7,30 – 8,00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate (conform art. 22 (3) din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, Anexă la OMEC nr. 5434/31.08.2020).

Accesul în unitatea de învățământ se face pe poarta situată în curtea din spatele colegiului (strada Ana Ipătescu).

LOCAȚIE : 

Contestațiile se depun/transmit la inspectoratele școlare astfel:

  • a) în data de 19 iulie 2022 contestațiile se depun în scris, până la ora 21:00;
  • b) în data de 20 iulie 2022 contestațiile se depun în scris, până la ora 12:00.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratele școlare se poate realiza și electronic (scanat cu semnătura candidatului), prin poșta electronică, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , în data de 19 iulie 2022 și în data de 20 iulie 2022, până la ora 12:00.

În contestație candidatul precizează următoarele informații: județul, nr și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și  denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite.

Contestația la proba scrisă se depune la inspectoratul școlar, personal de către candidat sau împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă la inspectoratului școlar și o copie a buletinului/cărții de identitate.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

TIPIZAT Contestatii concurs ocupare posturi 2021

Accesul în centrele de concurs se face pe baza documentului de identitate (BI, CI, pașaport, permis de conducere).

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, nu mai pot susţine proba scrisă.

Proba scrisă începe la ora 9:00.

După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe grave. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Candidaţii pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.

Adrese și locații centre :

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste : Strada Aleea Trandafirilor , nr. 2 , Târgoviște , județ Dâmbovița

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Matei Basarab" Targoviste : Strada Maior Spirescu, nr. 1 , Târgoviște , județ Dâmbovița

Un Om al oamenilor

Data: 07 iulie 2022

 

Un Om al oamenilor, astăzi, ne părăsește pentru locuri mai bune, numai de el știute.

Colegul, inspectorul, directorul, învățătorul, artistul, omul Victor Ilie ne lasă o moștenire pe care nu trebuie să o uităm niciodată. Ne lasă lecția omeniei și lecția binelui.

În vasta sa experiență de viață și profesională, a cunoscut oameni, oameni și oameni, pe noi, și a oferit omenie.

Vă vom păstra veșnic în suflet, MAESTRE !

Drum lin spre cer !

 

Validarea inscrierii candidaților absolvenți 2022, la concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, se realizează în intervalul 6-8 iulie 2022, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în intervalul orar 9 - 16 (6 și 7 iulie 2022) și 9 - 14 (8 iulie 2022).

Candidații vor prezenta documentul de identitate sau persoanele care îi reprezintă, procura notarială.

Adresa IȘJ Dâmbovița : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

Proba practică la disciplina INFORMATICĂ, pentru cadrele didactice înscrise la etapa de detașare în interesul învățământului, se va desfășura marți, 28.06.2022, începând cu ora 9:00, la COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN CARABELLA" TÂRGOVIȘTE.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție