salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Ședința de repartizare pentru DETAȘARE LA CERERE prin concurs specific în baza punctajului obținut are loc în data de 22.08.2022, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Proba practica la disciplina Informatica, pentru etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2022-2023, din luna august și septembrie, se va desfășura la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.A. BRĂTESCU VOINEȘTI" TÂRGOVIȘTE, vineri, 19.08.2022, ora 11:00. 

Adresa : Calea Domnească, nr. 252 , Târgoviște

Candidații se vor prezenta având asupra lor documentul de identitate.

29.07.2022 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre vacante, cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ, a candidaților care au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, astfel :

 • 09:00 - EDUCATOARE
 • 09:30 - ÎNVĂȚĂTORI
 • 09:45 - CELEALTE DISCIPLINE

01.08.2022 - Ședința de repartizare pe posturi didactice / catedre vacante, astfel :

 • 09:00 - Completare de catedră nesoluționată, cadre didactice titulare
 • 09:10 - Transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
 • 09:20 - Completare de catedră nesoluționată, cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei
 • 09:30 - Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, a cadrelor didactice titulare, care au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului
 • 09:40 - Repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedreicare au obținut obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate

18-19.08.2022 - Ședință de repartizare pe perioadă determinată a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2022, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, conform unui grafic ce va fi publicat ulterior.

 • Note:
 • Repartizarea candidaților cu note/medii între 5 și 6,99 din 2022 și note/medii din anii precedenți în profilul postului și repartizarea pe alte specializări se va organiza în ședința din 23-24.08.2022.
 • Ședințele de repartizare vor avea loc în sala de ședință a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște.
 • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate iar împuterniciții acestora, procura notarială și actul de identitate.
TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție